DTO 2007 OCAK AYI AB BÜLTENI

DTO AB Bülteni Ocak 2007 Alman Dönem Başkanlığı Başladı 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren AB'nin dönem başkanlığını üstlenen Almanya için önümüzdeki altı ayın zorlu geçmesi bekleniyor. Almanya’nın çalışma programındaki öncelikler sıralamasında, AB Anayasası’nın yeniden canlandırılması, AB enerji paketi ve AB'nin eski Sovyet Cumhuriyetleri ile olan ilişkileri ilk sıralarda yer alıyor. Bu zorlu resmi gündemin yanı sıra Berlin, Rusya-AB arasında son dönemde kötüleşen ilişkileri tekrar rayına oturtmak ve Türkiye ile müzakere süreci konularında da adımlar atmak durumunda kalacak. Avrupa Birliği’ne yeni katılan Romanya ve Bulgaristan, her genişlemede olduğu gibi eski üyelerin bazılarında çekince ile karşılanması da bu iki ülkenin bazı sorunlar yaşayabileceğine işaret ediyor. Son olarak Alman dönem başkanlığı sırasında, AB'nin kurucu metni Roma Antlaşması’nın imzalanışının 50. yılının Mart ayında kutlanması vesilesi ile AB'nin geldiği son durum, yapılacak bir deklarasyon ile ortaya konulacak. Bu deklarasyon metninin hazırlanmasının da üye ülkeler arasında çekişmelere neden olması bekleniyor. AB Ülkelerinde Refah Seviyesinde Karşıtlıklar AB'de refah seviyesi ortalaması, üye ülkeler arasında büyük karşıtlıklar gösteriyor. Bu karşıtlık AB'nin istatistik ofisi Eurostat'ın verilerinde daha fazla ortaya çıkıyor. Buna göre, Lüksemburg'daki refah düzeyi, AB'nin yeni üyeleri Romanya ve Bulgaristan’ın refah düzeylerinin sekiz katı. Balkanlar’da kişi başına düşen GSYH, AB ortalamasının yaklaşık % 33’üyken bu oran Lüksemburg'da % 251'i buluyor. İrlanda, Hollanda, Danimarka, Avusturya ekonomik göstergeler açısından AB'nin eski üye ülkelerinin başını çekerken, yeni üyelerden Slovenya ve Çek Cumhuriyeti zenginlik bakımından Portekiz'i solladı, Yunanistan'a ise artan bir hızla yakalıyorlar. Yeni üyelerin en büyüğü olan Polonya, hala yavaş ilerlerken Letonya, 2004 yılında AB'ye katılan ülkeler arasında refah durumu en kötü olan ülke olarak ortaya çıkmakta. Aday ülkelerden Türkiye'de ise kişi başına düşen GSYH oranı, AB ortalamasına göre sadece % 28. Hırvatistan'ın refah seviyesi Polonya ile benzer özellik gösteriyor. 27 Üyeli Avrupa Birliği 1 Ocak 2007 tarihinde Bulgaristan ve Romanya’nın Birliğe katılması ile AB; 27 ülkeye ulaştı. 5. genişleme dalgasının tamamlanması ile AB vatandaşlarının sayısı 463 milyondan 493 milyona, AB ekonomisi ise 10,8 trilyondan, 10,9 trilyon Euro’ya ulaştı ve AB'nin sınırları Moldova ve Karadeniz'e kadar genişledi. Bulgaristan ve Romanya profil olarak 1 Mayıs 2004 tarihinde Birliğe üye olan ülkeler ile önemli benzerlikler gösteriyorlar: yeni üyelerin milli gelirleri AB ortalamasının bir hayli altında, tarım belli başlı gelir kaynaklarından biri, nüfus çoğunlukla Hıristiyan. Yeni üyeler Türkiye’nin üyeliğine sıcak bakarken Birliğin Balkan ülkeleri, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'a kadar genişlemesini de destekliyorlar. İki ülkede AB Anayasası’nı kabul ettiler. Bu iki ülkede gelir ortalaması 160–200 Euro arasında değişiyor. Öte yandan Deutsche Bank ve Crédit Suisse'in öngörülerine göre, Bulgaristan, 2010–2012 yılları arasında AB'nin ortak parası Euro’ya katılabilecek. Romanya'nın Euro’ya katılmasının ise 2014 yılından önce gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor. AB Anayasası Tartışmaları Tekrar Gündemde Almanya dönem başkanlığı altında AB Anayasası’na ilişkin tartışmaların AB gündeminin ön sırasına taşınması bekleniyor. AB, Haziran 2007'de AB Anayasasına ilişkin 'yol haritasını' tamamlama hedefini belirlemişken Almanya'nın Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Birliğin hızlı bir şekilde reform sürecini tamamlaması gerektiğine işaret ediyor. AB Dönem Başkanı Almanya, halihazırda AB Anayasası’nı kabul eden 18 üye ülkenin girişimi ile 26 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek Madrid toplantısı ve 27 Şubat tarihinde Lüksemburg'da düzenlenecek ikinci toplantı ile Anayasa tartışmalarında yol almayı hedefliyor. Almanya’ya göre AB'nin kendi kurumsal ve yapısal reformlarını bir an önce gerçekleştirmemesi halinde AB’deki krizin giderek derinleşmesi ve AB mekanizmalarının işlemez hale gelmesi tehlikesi var. Diğer yandan referandumlar sonucu AB Anayasası’nı reddeden Fransa ve Hollanda, Madrid'deki toplantıya sadece Anayasa’yı onaylayan ülkelerin çağrılmasına içerlediler. 'REACH' Düzenlemesi Kabul Edildi AB'de, 'REACH' olarak bilinen ve uzun zamandır tartışılan, kimyasalların kayıt altına alınması, değerlendirilmesi ve ruhsatlandırılmasına ilişkin Avrupa Yönetmeliği, Çevre Bakanları tarafından kabul edildi. Kararın ardından Polonya, kabul edilen yeni yasal düzenlemenin ulusal kimyasal endüstrisinin rekabetine zarar vereceğine ilişkin bir açıklama yayınladı. 1 Haziran 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan bu düzenleme ile pazarda bulunan 30 bin kimyasal maddenin önümüzdeki on bir yıl içerisinde kayıt edilmesi dönemi başlayacak. Bununla birlikte zararlı bulunan 1500 kimyasal maddeye ilişkin verilecek izinler daha sıkı kurallara bağlanacak. Üreticilerin, ürünlerde kullanılan zararlı maddeleri, orta vadede daha güvenli alternatif maddeler ile hazırladıkları değişim planları doğrultusunda değiştirmeleri isteniyor. Kabotaj: Komisyon Malta’ya Gerekçeli Görüş Gönderdi 12 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Komisyonu, Topluluk kabotaj hükümlerine uymadığı gerekçesiyle Malta’ya bir gerekçeli görüş gönderdi. Gerekçeli görüş, konunun Adalet Divanı’na gönderilmeden önceki son aşaması. Komisyon’un görüşüne göre Malta, Nisan 2004 tarihinde Gozo’ya deniz taşımacılığı hizmetleri vermek üzere bir özel şirket ile yaptığı münhasır kamu hizmeti anlaşmasının gerekliliği konusundaki gerekçelerini Komisyon’a iletmedi. Buna ek olarak anlaşma, tüm ilgili şirketlerin katılabileceği şekilde bir açık ihaleye gidilmeden gerçekleştirildi. Kabotaj alanındaki AB kurallarına göre üye ülkeler, kendi pazarlarında tüm şirketlerin eşit şartlarda rekabet edebilmesini sağlamakla yükümlüler. Deniz Emniyetinde Portekiz’e Dava açılıyor 12 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Komisyonu, Portekiz’e karşı Adalet Divanı’nda iki dava açmaya karar verdi. Portekiz, deniz emniyeti mevzuatı alanında Gemiadamlarının Asgari Eğitim Düzeylerine ilişkin Yönerge ve Liman Devleti Kontrolüne ilişkin Yönerge’ye uymamakla suçlanacak. Buna göre Portekiz, Gemiadamlarının Asgari Eğitim Düzeylerine ilişkin Yönerge’yi, ulusal hukuka aktarma tarihi olan 29 Eylül 2005 tarihine kadar aktarmayarak AB kanunlarına uymamıştır. Liman Devleti Kontrolüne ilişkin Yönerge konusunda ise Portekiz, Yönerge hükümlerini ulusal hukukuna aktarırken pek çok yasal ve teknik tutarsızlık yaratarak, liman devleti kontrolünün uygulanmasında yanlışlıklara yol açmıştır. Durrës Limanı’na AYB’den Kredi Avrupa Yatırım Bankası 27 Aralık 2007 tarihinde Arnavutluk’un Durrës Limanı’nın büyütülmesi ve modernleştirilmesi için 18 Milyon Euro’luk bir kredi vereceğini duyurdu. Arnavutluğun en önemli limanı konumundaki Durrës Limanı, Akdeniz ülkeleri ile hayati bir bağlantı sağlarken aynı zamanda Makedonya ve Bulgaristan ile bağlantı sağlayan VIII. Pan-Avrupa Koridoru’nun da başlangıç noktası. AYB kredisi; var olan feri terminali kıyı tesislerinin yenilenmesini, Durrës tren istasyonu ile kolay bağlantı sağlayacak bir yolcu terminalinin inşasını, sürücüler için bir tesisin inşasını, gümrük tesislerini ve feri terminali avlusunun elden geçirilmesini finanse edecek. Ajanda 14 Ocak - AB Adalet ve İçişleri Bakanları gayri resmi toplantısı. 15 Ocak - Sağlık Hizmetlerinin Avrupa'daki geleceği konulu, dönem başkanı tarafından düzenlenen Konferans Postdam'da yapılacak.www.eu2007.de - “Rusya gerçekte nasıl işliyor?” konulu, Chatham House tarafından düzenlenen konferans. www.chathamhouse.org.uk - AB Adalet ve İçişleri Bakanları toplantısı (Dresden) - Avrupa Parlamentosu'nun Strasburg'daki Genel Kurulu. - AB'nin 7. Çerçeve Programı'na ilişkin konferans Bonn'da düzenlenecek. www.eu2007.de 16 Ocak - Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi toplantısı. - EPC tarafından düzenlenen, ‘Göç ve İşçi Dövizi: Doğu Avrupa ve Eski Sovyetler Birliği’ konulu bir konferans www.theepc.be - AB Siyasi ve Güvenlik Komitesi toplantısı 18 Ocak -AB İstihdam ve Sosyal Politika Bakanları toplantısı Berlin'de yapılacak. -Alman dönem başkanlığı tarafından düzenlenen AGİT'in Bakanlar düzeyindeki toplantısı Viyana'da yapılacak. www.eu2007.de 22 Ocak - Avrupa Parlamentosu Komiteleri çalışmalarına başlıyor. -'Darfur'da Kapsamlı Çözüme Doğru' adlı EPC tarafından düzenlenen konferans. www.theepc.be - 'Avrupa ekonomik refaha ulaşmak için doğru yolları kullanıyor mu?' adlı Friends of Europe tarafından düzenlenen yemekli tartışma. www.friendsofeurope.org - AB Troykası ve Karadağ toplantısı. www.eu2007.de - Avrupa'nın Geleceği adlı Maastricht Üniversitesi tarafından yapılan konferans. www.conference-ucm.eu - AB Dışişleri Bakanları toplantısı 23 Ocak - AB'deki son durumu değerlendiren EPC tarafından düzenlenen seminer. www.theepc.be - AGİT troyka toplantısı Brüksel'de düzenlenecek. 24 Ocak - Dünya Ekonomik Forumu toplantısı (Davos) - Friends of Europe tarafından düzenlenen, AB'de tüketicinin zevkine hitap eden AB paketleme kuralları konulu konferans. www.friendsofeurope.org 25 Ocak - Avrupa Komisyonu'nun adalet, özgürlük ve güvenlikten sorumlu üyesi Franco Frattini ile sohbet kahvaltısı. www.theepc.be 27 Ocak - Yahudi Soykırımını anma günü 29 Ocak - Avrupa'da yenilenebilir enerji politikası konferansı. www.erec-renewables-org/events/2006PolicyConference - AB Tarım ve Balıkçılık Konseyi. - AB Sürdürülebilir Enerji Haftası - AB Euro bölgesi Maliye Bakanları gayri resmi toplantısı. - AB Güvenlik ve Savunma Politikası konferansı. www.eu2007.de 30 Ocak - “Herkes için Eşit Fırsatlar” Yılının başlangıç etkinliği. www.eu2007.de - 20. Yıllık Avrupa Mali Konvansiyonu konferansı www.euroconvention.com - AB Ekonomi ve Maliye Bakanları toplantısı. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Dağıtım: Bilgi: Gereği - YK Başkan ve Üyeleri Tüm Üyelerimiz (Web) - YK Yedek Üyeleri