DTO AB BÜLTENI MAYIS 2012

AB-Türkiye arasında güçlenmesi hedeflenen Ulaştırma işbirliği Ulaştırmadan sorumlu Komisyon Başkan Yardımcısı Siim Kallas, AB ve Türkiye arasında ulaştırma alanındaki işbirliğini güçlendirmek üzere Ankara’yı ziyaret etti. Komisyon’un “pozitif gündemi” çerçevesinde Başkan Yardımcısı Kallas, Türkiye’deki makamlarla düzenli olarak yapılacak üst düzey toplantılar ve belirli bir çerçevede yürütülecek diyalog dahil olmak üzere Türkiye ile ulaştırma alanındaki ilişkilere dair bir yol haritası hazırlanması konusunu görüştü. Havacılık alanındaki diyalog çerçevesinde iki taraf, tamamen entegre olmuş bir havacılık sistemi için birlikte çalışma kararı aldılar. Bu bağlamda, özellikle Türkiye’nin EASA (Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı) ile ilişkilerinin güçlendirilmesi yoluyla güvenlik alanında ortaklaşa mutabakata varılan önceliklerde daha fazla ilerleme sağlanacak ve Tek Avrupa Hava Sahası (TAHS) uygulaması ilerletilecek. AB-Türkiye ilişkilerini havacılık alanında bir adım daha ileriye götürmek amacıyla, iki taraf Mart 2010’da kararlaştırılan Yatay Anlaşmayı imzalayacak. Bu Anlaşma Üye Devletler ve Türkiye arasındaki mevcut tüm ikili hava hizmetleri anlaşmalarını Topluluk mevzuatı ile uyumlu hale getirecek. Başkan Yardımcısı Kallas ayrıca AB tarafından bugüne kadar Türkiye’de finanse edilen en büyük sözleşmeyi oluşturan (188 milyon €) Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattının temel atma törenine katıldı. Bu proje ile Türkiye’nin Batı Karadeniz bölgesi ile Avrupa arasındaki Kuzey-Güney yük taşımacılığı bağlantısı modernleştirilecek. Proje, AB’ye aday ülkelerde altyapının iyileştirilmesini amaçlayan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında finanse edilmektedir. Ekonomik toparlanma ve istihdamda limanlar önemli rol oynuyor Deniz limanları Avrupa’nın dış ticaretinde ve iç Pazar alışverişlerinde önemli rol oynuyor. Dış ticarette bu önem ağırlık olarak toplamın %90’ı ile ifade edilirken, iç pazarda da %40 oranında bir dilime sahip. Limanlar pek çok sınai sektöre hizmet sunuyor ve ulaşımda sürdürülebilir büyüme için Avrupa’nın vazgeçilmez değerleri arasında yer alıyor. Ayrıca limanlar istihdam yaratma açısından da önemli kabul ediliyor. AB düzeyinde limanlar ile ilgili istihdam milyonlarca iş imkanı ile anılıyor. Avrupa Komisyonu Mayıs ayında yayınladığı bir basın bildirisi ile ekonomik kalkınma sürecinde limanların ve ilgili alanlarda yaratılan istihdamın Avrupa’nın krizi daha rahat atlatması için anahtar rol oynadığını dile getirdi. Sunduğu hizmetlerde başarılı olmayan limanların kötü yatırımlar ve kaçırılmış fırsatlar olarak nitelendirildiğini belirten bildiride, Avrupa Birliği’nin önümüzdeki dönemde limanların işletimine, hizmet kalitesine ve kalkınmasına daha fazla önem vereceği vurgulandı. Denizcilik ve Kıyı Turizmi için sorunlar ve çözümler 2010 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan ve Avrupa’yı dünyanın 1 numaralı turizm mahalli haline getirmeyi planlayan Denizcilik Politikası kapsamında çalışmalar geliştiren Komisyon, denizcilik ve kıyı turizminin karşılaştığı sorunlar ile sahip olduğu imkanları değerlendirmek amacıyla Temmuz ayına kadar sürecek bir anket çalışması yayınladı. 8 hafta sürecek konsültasyona toplumun her kesiminden katılım yapılabilecek. Avrupa Birliği’nin denizcilik ve kıyı turizmi sektörlerini ilgilendiren çalışmalarına katkı sağlamak isteyen kişi ve kurumların görüşlerini derlemeyi hedefleyen anket çalışmasının sektörün sorunlarını algılama ve çözüm üretme açısından verimli olacağı öngörülüyor. Ankete katılmak isteyenler http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=CoastalMTourism adresinden ilgili çalışmaya ulaşabilirler. Hava Kirliliği ile Mücadelede Komisyon ve Dönem Başkanlığından Ortak Açıklama Avrupa Birliği 8 Mayıs 2012 günü, Göteburg Protokolü'nü güncelleyen ve sınır ötesi hava kirliliğini azaltacak daha iddialı hedefler tespit eden uluslararası bir anlaşmaya vardı. Protokolün gözden geçirilmiş hedefleri 2005 yılı değerlerine nazaran AB kükürt salınımlarında %60; nitrojen oksit (NOx) salınımlarında %40; uçucu organik bileşen (VOCler) salınımlarında %30; amonyak salınımlarında %6 ve partikülat (katı parçacık) salınımlarında ise %20'lik bir azaltım öngörüyor. Konuyla ilgili olarak AB'nin çevreden sorumlu Komisyon Üyesi Janez Potocnik “Atılan bu adım, vatandaşlarımızın sağlığı ve içinde yaşadıkları çevrenin korunması yönünde atılmış önemli bir adımdır. İlk defa olmak üzere, hava kirliliği ile iklim değişikliği arasındaki bağlantıyı tespit eden uluslararası bir anlaşmaya kavuşmuş olduk. İklim değişikliğine etkisi olan ve 'Siyah Karbon' olarak adlandırılan maddeyle ilgili düzenleme yapılması konusunda görüş birliğine varmamız neticesinde, hem yerel hem de uluslararası düzeyde olumlu etkilere şahit olacağız." açıklamasını yaptı. Danimarka Çevre Bakanı Ida Auken ise şu açıklamaları yaptı: “Bu adım, gerçekten de Avrupa'daki hava kirliliğinin azaltılması yönünde atılmış, önemli bir adım teşkil etmektedir. AB ve Kuzey Amerika'daki salınımların daha da azaltılması doğrultusunda anlaşmayı başardık ve doğu komşularımızdaki salınımların da daha fazla azaltılmasının yolunu açtık. Yeni çok taraflı çevre anlaşmalarına artık çok da sıklıkla rastlanmıyor; bu nedenle, müzakerelerin neticesinden memnuniyet duymamız için iyi bir sebebimiz var.” Balıkçıklık sektöründe daha iyi çalışma koşulları için imzalar atıldı. Avrupa Birliği’nin denizcilik sektöründeki işverenleri ile işçi sendikalarının temsilcileri 21 Mayıs 2012’de balıkçıların daha iyi şartlarda çalışmasını sağlayacak bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın hedefi hizmet, konaklama, gıda, iş güvenliği, tıbbi bakım ve sosyal güvenlik konularında balıkçı gemilerinde en azından minimum gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlamak. Ayrıca bu anlaşma ile Avrupa Birliği çapında Uluslararası İşçi Örgütü (International Labour Organization – ILO) tarafından yayınlanan “Balıkçılık sektöründe Çalışma” sözleşmesini uygulamaya koymuş oluyor. Avrupa Birliği’nin Avrupa’da olduğu kadar dünyada da balıkçıların çalışma koşullarının iyileştirilmesine kendini adamış olduğunu gösteren bu anlaşma Avrupa Denizcilik Günü (European Maritime Day) konferansında imzalandı. İmzalanan anlaşmanın AB ülkelerinde balıkçılara daha iyi şartlar sağlanması yolunda kanuni bağlayıcılık sağlama yönünde anahtar rol oynadığını belirten Avrupa Birliği Denizcilik ve Balıkçılık Bakanı Maria Damanaki, anlaşmanın prensipte tüm balıkçı teknelerini ve balıkçıları ilgilendirdiğini, çok uluslu mürettebatın da buna dahil olduğunu dile getirdi. Ortak Balıkçılık Politikasının ana hedeflerinden birinin balıkçılık mesleğini daha güvenli hale getirmek ve daha cazip bir iş ortamı yaratmak olduğunu belirten Damanaki, işverenler ile çalışanlar arasındaki sosyal diyalog sayesinde böyle önemli adımlar atıldığını söyledi. AB’den kıyı balıkçılığına destek geliyor Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülmekte olan IPARD Tarımsal Hibe desteklerinin 6. etap başvuruları 9 Temmuz 2012'de sona erecektir. Program kapsamında projelere 1.000.000 Euro‘ya kadar hibe destekleri verilmektedir. Program kapsamında toplamda 124 Milyon Euro‘luk kaynağın tarımsal işletmelere ve kooperatiflere hibe desteği olarak verilmesi öngörülmüştür. Program kapsamında desteklenecek sektörler ve işletmeler aşağıdaki gibidir: Süt üreten tarımsal işletmeler, kırmızı et ve kanatlı et üreten tarımsal işletmeler, süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren/gösterecek süt işleme tesisleri ve süt toplayan üretici örgütleri, kırmızı et ve kanatlı et kesimhaneleri ve işleme tesisleri, meyve ve sebze işleme ve pazarlama alanında faaliyet gösteren işletmeler, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren işletmeler, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, yerel ürünlerin ve mikro işletmelerin geliştirilmesi, kırsal turizm, kültür balıkçılığının geliştirilmesi. Program kapsamında belirtilen sektörlerde bölge öncelikleri ve sınırlandırmalar olmak kaydıyla hibe başvuruları için uygun iller Afyon, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat olarak belirlenmiştir. Hibe programı kapsamında başvurular 11 Haziran 2012'de başlayacak ve 9 Temmuz 2012‘de başvurular sona erecektir. Piri Reis Denizcilik Lisesi bir ilke imza attı Piri Reis Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi, Avrupa Birliği eğitim programlarından Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında iki farklı proje ile hibe alan tek okul oldu. Avrupa Birliği eğitim kurumları ile işbirliği yapmak suretiyle, eğitimde kaliteyi arttırmak ve kültürel diyaloğu sağlayarak dil eğitimini teşvik etmeyi amaçlayan Hayatboyu Öğrenme - Comenius programı ve Avrupa ülkeleri arası işbirliğiyle mesleki eğitim sistemleri uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaçlayan Hayatboyu Öğrenme Leonardo da Vinci programı kapsamında okulun sunduğu 2011 – 2013 yılları arasında gerçekleştirilecek 2 proje Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından kabul edildi. Piri Reis Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi, Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı projelerinden hibe desteği almaya hak kazandı. İzmir Kalkınma Ajansı 85.000 TL mali destek verecek İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından uygulanmakta olan 2012 Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) başlamıştır. Program kapsamında projelere 85.000 TL’ye kadar destek sağlanacaktır. Doğrudan Faaliyet Desteği’ne başvurular 9 Kasım 2012'ye kadar devam edecektir. 2012 DFD’nin genel amacı, İzmir’in kalkınmasına ivme kazandıracak fizibilite çalışmalarının ve belirlenen öncelikli alanlarda İzmir’in rekabet gücünü artıracak sektörel araştırmaların gerçekleştirilmesidir. 2012 DFD’nin öncelikleri aşağıdaki gibidir: 1) 2010-2013 İzmir Bölge Planı kapsamında belirlenen sektörlerde (turizm, yenilenebilir enerji, bilişim ve biyoteknoloji) ve İzmir Kümelenme Analizi kapsamında belirlenen potansiyel sektörlerde (kimya, araç üstü ekipman, lojistik, gelinlik ve abiye kıyafet) kümelenmeye yönelik çalışmaların (analizler ve stratejik yol haritaları) hazırlanması 2) Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini artırmaya yönelik teknoloji geliştirme merkezleri, kuluçka merkezleri, Ar-Ge merkezleri, ortak kullanıma yönelik sektörel laboratuvarlar, uluslararası araştırma merkezleri, yenilik aktarım merkezleri ve teknoloji transfer merkezleri kurulmasına dair fizibilite çalışmalarının hazırlanması 3) Yenilenebilir enerji kullanımına dair yatırımlara yönelik fizibilite çalışmalarının hazırlanması 4) Enerji verimliliğinin artırılması ya da çevresel etkilerin azaltılmasına dair altyapı yatırımlarına yönelik fizibilite çalışmalarının hazırlanması 5) Tarihi ve turistik öneme sahip alanlarda fiziksel iyileştirmeye yönelik bütüncül fizibilite çalışmalarının hazırlanması 6) Tarihi ve turistik öneme sahip yapıları korumaya, iyileştirmeye ve turizme kazandırmaya yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. Dağıtım: Bilgi: Gereği - YK Başkan ve Üyeleri Tüm Üyelerimiz (Web)