DTO AB BÜLTENI KASIM 2011

Türkiye-Azerbaycan Doğalgaz Anlaşması İmzalandı Azerbaycan’dan Türkiye ve Avrupa Birliği’ne doğalgaz transferi gerçekleştirilmesini amaçlayan Şah Deniz II Anlaşması, Azerbaycan ve Türkiye arasında 26 Ekim tarihinde imzalandı. Azerbaycan’da anlaşmaya tabi gaz üretimine 2017 yılında başlanacak. 16 milyar metreküp doğalgazın, 6 milyar metreküpü Türkiye’ye ve 10 milyar metreküpü AB’ye transfer edilecek. Anlaşma, 2009 yılında imzalanan hükümetlerarası Nabucco Anlaşmasını tamamlayıcı nitelikte görülüyor. Yine de Nabucco ve ITGI anlaşmalarında bir aksaklık olması ihtimali göz önünde bulundurularak, Türkiye ve Azerbaycan arasında alternatif bir boru hattı inşa edilmesi de anlaşma metnine eklendi. Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden sorumlu Üyesi Günther Oettinger, anlaşmaya ilişkin olarak AB’nin memnuniyetini ifade ettiği açıklamada, gazın AB’de hangi kurumlar tarafından kullanılacağı ve boru hattı seçeneklerinin değerlendirildiğini açıkladı. Avrupa krizde Avrupa Birliği hükümet ve devlet başkanları, Avrupa ülkelerindeki borç krizinin yayılmasını önlemek için 27 Ekim tarihinde önemli kararlar aldı. AB liderleri, borç krizi altında iflasın eşiğine gelen ülkelere yardım sağlayan Avrupa Finansal İstikrar Fonu’nun (EFSF) €440 milyar olan bütçesinin arttırılmasına karar verdi. Fonun, özel sektör ve dış kaynakların da yardımı ile €1 trilyon kapasiteye çıkartılması isteniyor. Aynı zamanda, liderler, Avrupa’da zor durumda olan bankaların sermaye yapılarının yeniden düzenlenmesi için bankalara €110 milyar sermaye aktarımını ve Yunanistan’ın Avrupa ülke ve bankalarına olan borcunun %50’sinin yani €100 milyarının silinmesini onayladı. Yunanistan’daki borç krizine ilişkin olarak ise AB liderleri, ülkeye €130 milyar değerinde ikinci bir yardım paketinin aktarılması konusunda uzlaştı. Bununla birlikte, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu’nun paketi referanduma götüreceğini açıklaması, Yunanistan’ın AB’den çıkarılması tartışmalarını başlattı. Papandreu’nun istifası ile sonuçlanan sürecin sonunda ise Yunanistan’da Başbakanlık koltuğuna Avrupa Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Lukas Papadimos getirildi. İtalya’nın borçlanma faizinin rekor seviye olan %7’nin üzerine çıkması ise Silvio Berlusconi istifasına ve Avrupa Komisyonu eski Üyesi Mario Monti’nin İtalya Başbakanlığını devralmasına sebep oldu. İtalya’nın 2012 yılında %0,1 büyüme gerçekleştirmesi, kamu harcamalarını %4’den %2,3’e düşürmesi ve dış borcunu GSMH’sinin %120,5 oranında tutması bekleniyor. AB, 2012 sonrası İklim Anlaşması için Takvimin Belirlenmesini İstiyor Avrupa Birliği (AB), 28 Kasım ve 9 Aralık tarihlerinde Güney Afrika’nın Durban kentinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda, 2012 sonrasında uygulanacak küresel yasal çerçevenin tesis edilmesine yönelik takvimin belirlenmesini istiyor. Küresel ölçekte iklim değişimi ile mücadeleye ilişkin halihazırda yürürlükte olan Kyoto Anlaşması, 2012 yılı sonunda sona eriyor. AB hükümet ve devlet başkanları, 13 Ekim tarihli toplantıda gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler dahil tüm tarafların katılımı ile bir anlaşma yapılması gerektiğinin altını çizmişti. Avrupa Parlamentosu (AP) Çevre Komitesi, 8 Kasım tarihli toplantıda, karbon emisyon azaltımı için 2020 yılına kadar öngörülen %20 indirim hedefinin arttırılması için AB’yi teşvik etti. AP ve Komisyon ayrıca, 2020’den itibaren yılda 100 milyar dolar olması öngörülen, gelişmekte olan ülkeler için finansman yardımı konusunda Durban Konferansı’nda ilerleme gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu. Komisyon, deniz taşımacılığında CO2 emisyonlarının azaltılmasına ilişkin paydaşlar ile görüştü Deniz taşımacılığından kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının sınırlandırılmasına ilişkin önlemler hakkında Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) bünyesindeki görüşmeler devam ederken, Avrupa Komisyonu AB’deki paydaşlar ile gelişmelere ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Avrupa Komisyonu’nun Ulaştırmadan sorumlu Üyesi Siim Kallas ve İklim Hareketinden sorumlu Üyesi Connie Hedegaard, paydaşlar ile 7 Kasım tarihinde düzenledikleri toplantıda, deniz taşımacılığından kaynaklanan karbon emisyonlarına ilişkin düzenlenen üst düzey platformun üçüncü toplantısının sonuçlarını değerlendirdi. Küresel ölçekte fikir birliğinin sağlanması aşamasında sektörün ek çaba göstermeye devam etmesi gerektiğini vurgulayan Kallas, çalışmaların hızlandırılmasını teşvik etti. Avrupa Komisyonu’nun, gemi kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik yasa önerisini 2012 yılı sonuna kadar sunması bekleniyor. Komisyon, denizcilik sektörünün AB emisyon ticaret şemasına (ETS) dahil edilmesi ile birlikte beş seçenek üzerinde duruyor. Ocak ayında havacılık sektöründe uygulanmaya başlanacak olan ETS sistemi halihazırda tartışmalı bir konu. Komisyon, en iyi seçeneğin değerlendirilmesi için bir etki analizi yürütecek. Taşımacılıkta %85 paya sahip gemilerden kaynaklanan karbon emisyonları küresel emisyonların %3’ünü oluşturuyor. Herhangi bir önlem alınmaz ise bu oranın 2050 yılına kadar iki kat artması bekleniyor. Avrupa Komisyonu’nun Taşımacılık Beyaz Kitabında gemi kaynaklı karbondioksit emisyonlarının 2050 yılına kadar, 2005 yılındaki salınım oranına göre %40 azaltılması önerilmişti. AB-Doğu Ortaklığı Ulaştırma İşbirliğinde Bakanlar Toplantısı Avrupa Birliği (AB) ve Doğu Ortaklığı ülkelerinin ulaştırma alanındaki işbirliğinin ileriye taşınması için Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Siim Kallas, AB üye ülkeleri ve Doğu Ortaklığı’nın altı ülkesinin (Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna) ulaştırma bakanları 24 ve 25 Ekim tarihlerinde Polonya’nın Krakov kentinde bir araya geldi. Avrupa Komisyonu, AB ve doğudaki komşu ülkeler arasında yolcu ve eşya taşımacılığındaki işbirliğinde yeni bir yaklaşım benimsenmesi için 2011 yılında bir tebliğ yayımlamıştı. Bakanlar düzeyindeki bu ilk toplantıda, taşımacılık işbirliğindeki zorluklar ve fırsatların belirlendiği Ortak bir Bildiri yayınlandı. Buna göre; ? ‘Ulaştırma pazarının bütünleştirilmesi ve bağlantı altyapılarının geliştirilmesine’ ilişkin yayınlanan Avrupa Komisyonu tebliğinde öngörülen eylemlerin takip edilmesi, ? Doğu Ortaklığı bölgesi için Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN-T) ile ve ilgili ülkelerin arasında bağlantı sağlayacak bölgesel bir ulaşım ağı planlanması, ? karşılıklı ilgi duyulan ulaştırma altyapı projelerinin dikkate alınması ve ? gelişmiş ulaşım bağlantılarının finansmanında katkıda bulunabilecek uluslararası finans kurumları ile işbirliği gerçekleştirilmesi öncelikler olarak belirlendi. Aynı zamanda, öngörülen işbirliği ve çalışmaların takip edilmesi için bir Doğu İşbirliği Taşımacılık Paneli oluşturuldu. İlk olarak 14 Ekim tarihinde düzenlenen Doğu İşbirliği Taşımacılık Paneli’nde Moldova ve Azerbaycan ile kapsamlı bir havacılık anlaşması imzalanması konusundaki gelişmeler ele alınmıştı. Komisyon, SeaFrance’nin Yeniden Yapılandırma Planını Reddetti Avrupa Komisyonu 24 Ekim tarihinde aldığı kararda, Fransa’nın Calais-Dover hattında aktif deniz taşımacılığı gerçekleştiren SeaFrance şirketinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde öngörülen yardım planının, AB’nin devlet yardımı kuralları ile bağdaşmadığına karar verdi. Fransa, 18 Şubat tarihinde, SeaFrance’nin tek hissedarı SNCF tarafından 223 milyon Euro sermaye artırımına ilişkin bir yapılandırma planı hakkında Avrupa Komisyonu’na bildirimde bulunmuştu. Yapılan incelemeler sonucunda Komisyon, yeniden yapılandırma maliyetlerine SeaFrance’nin %5 olarak öngörülen katkısının, Avrupa kuralları ile düzenlenen %50 oranının çok altında olduğuna karar verdi. SeaFrance’nin yeniden yapılandırma planının AB devlet yardımı kurallarından neden muaf olduğu ve planın şirketin gelecekte canlılığa kavuşmasını nasıl güvence altına alacağı konularında Fransa devleti tarafından yapılan açıklamalar Komisyon tarafından yeterli bulunmadı. SeaFrance, maddi zorluklar nedeni ile 1996 yılından beri kamu kaynaklarından destekleniyordu; şirket halihazırda haciz altında bulunuyor. SafeMed II, 2012 yılı sonuna kadar uzatıldı Akdeniz ve Avrupa ülkeleri arasında deniz güvenliği ve emniyeti ile gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesi alanında bu yıl sonunda sona erecek SafeMed II işbirliği programı, bir yıl süre ile 2012 yılı sonuna kadar uzatıldı. Avrupa Birliği tarafından desteklenen program, Avrupa-Akdeniz bölgesindeki ülkelerin bu alandaki ulusal mevzuatlarının uyumlaştırılmasını amaçlıyor. 2006 yılından beri uygulamada olan SafeMed Programı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) Akdeniz Eylem Planı (MAP) çerçevesinde, Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne bağlı Akdeniz için Bölgesel Deniz Kirliliği Acil Müdahale Merkezi (REMPEC) tarafından yönetiliyor. Avrupa-Akdeniz Ulaştırma Forumu (EUROMED) ile işbirliği içerisinde geliştirilen SafeMed I programı ise 2006 ve 2008 yılları arasında gerçekleştirildi. SafeMed II 2012 çalışma programı kapsamında öngörülen çalışmalar şu şekilde: ? Gemiler için Uzun Menzilli Tanımlama ve İzleme Sistemi’ne (LRIT) ilişkin olarak bölgesel bir atölye çalışması düzenlenmesi, ? Akdeniz'deki deniz trafiği hakkında güncel bir çalışma yürütülmesi, ? Balast suyu yönetimini ele alan çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi, ? HNS 2010 protokolü, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Denizcilik Çalışma Sözleşmesi’ne (MLC) ilişkin olarak liman devleti kontrol memurları için eğitim ve Uluslararası Güvenlik Yönetimi (ISM) denetçilerinin eğitimi gibi çeşitli bölgesel ve ulusal eğitim kurslarının düzenlenmesi. AB’de Taşımacılık Beyaz Kitabına ilişkin Paydaşlar ile Toplantı Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC) ve Avrupa Komisyonu, 5 Aralık tarihinde Brüksel’de “Taşımacılık Beyaz Kitabı – Avrupa Sivil Toplumunun Görüşü” konulu bir konferans düzenliyor. Avrupa Komisyonu, AB’de hareketliliğin esas olduğu rekabetçi bir ulaşım sisteminin tesis edilmesi, anahtar konulardaki engellerin kaldırılması ve büyüme ve istihdamın sağlanması amacı ile 2020 yılına kadar 40 eylem önerisini sunan "Tek bir Avrupa Ulaştırma Alanı için Yol Haritası" isimli Beyaz Kitabı Mart 2011 tarihinde kabul etmişti. EESC Başkanı Staffan Nilsson ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ulaştırmadan sorumlu Üyesi Siim Kallas’ın katılacağı konferans kapsamında, ulaştırma sektörünün kullanıcıları ve paydaşlarının Beyaz Kitaptaki önerilere ilişkin görüşleri paylaşılacak. Bu kapsamda, ? önerilen eylemlerden ulaştırma tedarikçileri ve kullanıcılarının nasıl etkileneceği, ? yatırımların ne şekilde gerçekleştirileceği, ? ulaştırma sektörü için gelecek iş modellerinin oluşturulmasında karar alıcıların rolü, ? daha geniş bir coğrafi alanda eşit koşulların oluşturulması için komşu ve üçüncü ülkeler ile ortaklıklar ve ? ulaştırma sektöründeki dönüşümün sosyal ayağı gibi konular ele alınacak. Marco Polo 2011 teklif çağrıları yayınlandı Avrupa Birliği’nin (AB) 2011 Marco Polo proje teklif çağrısı, 21 Ekim 2011 tarihinde yayımlandı. İlgililerin 16 Ocak 2012 tarihine kadar proje tekliflerini sunabileceği Marco Polo 2011 çağrısı kapsamında toplam €56,87 milyon değerindeki AB fonları ile 30 yeni projeye finansman desteği sağlanacak. 2011 Marco Polo teklif çağrısına ilişkin çağrı metni, ekleri ve destekleyici belgeler kapsamındaki bilgiye http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/call-for-proposals/2011/index_en.htm adresinden erişilmektedir. Teklif çağrı metni son olarak güncellenen Marco Polo 2011 Çalışma Programı ve program kapsamındaki siyasi öncelikleri detaylandırmaktadır. Buna göre çevre dostu özel deniz projeleri, tek vagon yüklü demiryolu taşımacılık projeleri ve iç suyolu taşımacılığı projelerine 2011 çağrısı kapsamında öncelik verilecek. AB’de denizcilik mesleği ve deniz emniyeti konulu konferans “Avrupa Denizcilik Politikasının Sosyal Ayakları” konulu konferans, Brittany Bölgesi, Fransa Deniz Emniyeti Enstitüsü ve Bölgeler Komitesi’nin Kıyı Bölgeleri Konferansı tarafından 7 Kasım tarihinde düzenlendi. Denizcilik mesleğinin daha cazip hale getirilmesi, balıkçılık sektöründe çalışma ve gemide yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve deniz emniyetinin konu edildiği konferansa, Avrupa Komisyonu yetkilileri de katıldı. Komisyon, balıkçılık sektöründeki çalışma ve gemideki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için fon oluşturmayı planladığını açıkladı. Avrupa Komisyonu Denizcilik İşleri ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü Direktörü Carla Montesi, denizcilik ekonomisinin, Avrupa'da €450 milyar’lık bir üretim değeri oluşturduğunu vurgulayarak, rüzgar enerjisinin 2020 yılına kadar %30 oranında artması sonucu, kruvaziyer turizminin yılda %5 ve kısa mesafeli deniz taşımacılığının ise yılda %6 oranında artış göstermesinin beklendiğini açıkladı. Montesi, deniz ekonomisinin büyüme ve istihdama önemli katkılarının olacağını kaydederek, sektördeki iş potansiyelini gerçeğe dönüştürmek için hareket edilmesi gerektiğini savundu. Denizcilik işlerinin çekici olmamasını gerçek bir sorun olarak değerlendiren Montesi, genç nüfusun denizcilik sektöründe çalışmayı tercih etmesini sağlamak için sosyal koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Montesi, Komisyon’un, Ortak Balıkçılık Politikasının yeniden düzenlenmesine ilişkin yasa teklifi ile denizcilik işleri ve balıkçılık alanında Kasım ayı sonunda açıklanması beklenen fon önerisi çerçevesinde balıkçılık gemilerinde çalışma ve güvenlik koşullarının da ele alacağını temin etti. Kıyı Bölgeleri Konferansı Genel Sekreteri Eleni Marianou, denizcilik sektörünün AB ekonomisine katkısının büyüklüğüne atıfta bulunarak (AB GSYİH’de %65 ve toplam istihdamda %2,25), bütünleşik bir yaklaşım ile tüm sektörler için bir denizcilik sosyal gündeminin oluşturulmasının gerekli olduğunu ifade etti. Brittany Bölgesi Denizcilik Müdürlüğü’nden Christophe Marques, bir kıyı bölgesi olan Britanny’de okul çağındaki nüfusun %58’sinin denizcilik ile ilgili meslekleri çekici bulmadığını gösteren anket sonuçlarını katılımcılar ile paylaştı. Fransa Deniz Emniyeti Enstitüsü Başkanı Georges Tourret ise deniz emniyeti için Fransa’nın 2009 yılında önerdiği yasa teklifinin bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı. Fransa, seyir emniyetini doğrudan etkileyen yorgunluğun azaltılması için görevli personelin yeteri derecede dinlenmemesi halinde gemilerin AB limanlarından ayrılmasının önlenmesini teklif etmişti. Bölgeler Komitesi, TEN-T revizyonunun finansmanını görüştü Bölgeler Komitesi’nin, Polonya bölgelerinin ev sahipliği ile düzenlediği konferansta Avrupa Komisyonu’nun Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN-T) kapsamında 19 Ekim’de açıkladığı revizyon önerileri tartışıldı. Konferansta, Avrupa Komisyonu tarafından önerilen altyapı projelerinin başarı ile yürütülmesi için bölgeler ile işbirliği yapılması gerektiği bununla birlikte projelerin bölgelerin mali bütçesine zarar vermemesi gerektiği vurgulandı. AB taşımacılığında 2030 yılına kadar ‘yeni bir çekirdek ağ’ tesis edilmesini öneren Komisyon, TEN-T programı ile mevcut karayolu, demiryolu, havaalanı ve kanalları birleşik bir ulaştırma ağına dönüştürmeyi amaçlıyor. AB Navigasyon Sisteminin İlk İki Uydusu Fırlatıldı Avrupa Birliği’nin küresel uydu navigasyon sistemi Galileo’nun ilk iki uydusu Fransa’nın Guyana kentindeki uzay istasyonundan 21 Ekim tarihinde fırlatıldı. Fırlatmadan sonra iki uydunun kontrolü Fransız Uzay Ajansı’ndan, Almanya’nın Oberpfaffenhofen kentindeki Galileo kontrol merkezine 3 Kasım’da devredildi. İki uydunun hizmet vermesi için öncelikle iki hafta süren Fırlatma ve Erken Yörünge Fazı’nın tamamlanması gerekiyor. AB’nin Uydu Navigasyon Sistemi Galileo’nun 2020 yılına kadar 30 uydu ve yerküre altyapısı ile donatılması bekleniyor. Küresel konumlandırma hizmeti verecek Galileo uydu navigasyon sistemi; ulaşım, arama ve kurtarma operasyonları, kamu işleri, petrol arama, tarım, araç kılavuzu ve cep telefonları da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek. Galileo hizmetlerinden optimum fayda sağlanması ancak 18 uydunun yörüngeye yerleşmesinden sonra gerçekleşecek. Galileo, ABD’nin GPS sistemini tamamlayıcı ve sisteme uyumlu bir şekilde faaliyet gösterecek. Karayolu Taşımacılığında değişken maliyetlerin yansıtılması tavsiye edildi Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği’nin (IRU) 4 Kasım tarihinde düzenlenen Genel Kurulu’nda revize edilen IRU Uluslararası Eşya Taşıma Genel Şartları ele alındı. En son ekonomik, yasal ve sözleşmesel gelişmeleri yansıtmak amacı ile revize edilen Genel Şartlar kapsamında IRU; yakıt, yol vergisi ve geçiş ücretleri gibi değişken maliyetlerin, karayolu nakliyecileri tarafından müşterilere aktarılması gerektiğini savunuyor. Sigorta, güvenlik ve gümrük beyannamelerinde elektronik konşimento kullanımına ilişkin noktaların revize edildiği genel şartlar, karayolu nakliyecileri için tavsiye niteliği taşıyor. ICCAT İstanbul Toplantısında Akdeniz’deki Ton ve Kılıç Balıklarının Korunması ele alınıyor Atlantik Ton Balıklarını Koruma Uluslararası Komisyonu’nun (ICCAT) 22. olağan toplantısı, 11 ila 19 Kasım 2011 tarihleri arasında İstanbul’da düzenleniyor. Toplantıda, Avrupa Birliği ve diğer ICCAT anlaşmasına taraf ülkelerin, Atlantik ve Akdeniz'deki ton balığı ve ton balığı gibi türlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için alacağı yönetim ve kontrol önlemleri ele alınıyor. Söz konusu önlemlerin belirlenmesinde ise son olarak bu kapsamda 17 Ekim 2011 tarihinde yayımlanan bilimsel tavsiye ile irigözton ve Kuzey ve Güney Atlantik orkinosu için ICCAT tarafından önerilen Toplam İzin Verilen Av (TAC) miktarlarının dikkate alınması bekleniyor. Mavi yüzgeçli orkinos için 12.900 ton olan 2012 TAC sınırının yeni bir tavsiye kararı olmaması ışığında korunması beklenirken, mavi yüzgeçli orkinos ve tropikal tuna balığının korunmasına ilişkin önlemlerin taraf devletler tarafından nasıl uygulandığı konuları ele alınacak. Toplantıda, ICCAT’a taraf Avrupa Birliği’nin (AB), Akdeniz’deki kılıç balıkları, tropikal orkinos ve köpekbalıklarının korunmasına ilişkin Bilimsel Komitenin tavsiyesi doğrultusunda öneri getirmesi ve deniz kuşlarının kasti olmayan yakalanmalarına karşı öneriler sunması bekleniyor. Ayrıca AB, pazar zinciri boyunca izlenebilirliğinin geliştirilmesi, dolandırıcılığın tespit edilmesi ve yasadığı balıkçılığa karşı caydırıcı önlemlerin alınması için orkinos ve diğer türler için elektronik bir Yakalama Dokümantasyon Sistemi (e-BCD) geliştirilmesine öncülük ediyor. AB, Atlantik ve Akdeniz’deki köpekbalığı dahil stoklara ilişkin yakalama verilerinin ülkeler tarafından raporlanması ve Liman Devleti Kontrolü ile yasadışı, raporlanmayan ve düzensiz balıkçılığın önlemesi konusunda girişimlerde bulunuyor. AB Tarım ve Balıkçılık İstatistikleri Cep Kitabı Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurstat, 9 Kasım’da AB’deki Tarım ve Balıkçılık İstatistiklerine ilişkin bir Cep Kitabı yayımladı. Cep kitabı balıkçılık istatistiklerinin yanı sıra üye devletlerdeki süt ve süt ürünleri, tarım hesapları ve fiyatları, başlıca tarım ürünleri, tarım ve çevre, arazi örtüsü ve arazi kullanımı, kırsal bölgeler hakkında da veriler sunuyor. AB Tarım ve Balıkçılık İstatistikleri Cep Kitabı Eurostat web sitesinden elektronik olarak izlenebiliyor. Baltık Denizi sularında 2012 yılı için Azami Av Kotaları belirlendi Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin balıkçılıktan sorumlu bakanları, 21 Ekim tarihinde Lüksemburg’ta düzenlenen toplantıda, Baltık Denizi sularında 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren toplam izin verilebilir av miktarına (TAC) ilişkin nitelikli oy çoğunluğu ile anlaşmaya vardı. Uzlaşı sonucu, Baltık Denizi’nde 2012 yılında gerçekleştirilecek avlanmalarda merkezi ringa balığı stoğu için 2010 yılına göre %27 ve ana havza stoğundaki somon balığı için %50 indirime gidilmesi kararı alındı. Avrupa Komisyonu tarafından tavsiye edilen indirim oranları ringa balığı için %33 ve somon balığı için %80’di. AB Bakanları morina balığı için kotaların 2012 yılında iki bölgede arttırılmasına karar verirken, çaça balığı için %22 ve pisi balığı için %5 oranında indirim yapıldı. Ortak Balıkçılık Politikasının Dış Boyutu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin balıkçılıktan sorumlu Bakanları ile Avrupa Komisyonu Denizcilik İşleri ve Balıkçılıktan sorumlu Üyesi Maria Damanaki’nin katılımı ile 14 Kasım tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, AB’nin Ortak Balıkçılık Politikasının (OBP) dış ilişkiler boyutu ele alındı. Avrupa Komisyonu’nun OBP’nin revizyonu çerçevesindeki önerilerini destekleyen AB bakanları, OBP’nin dış boyutunun güçlendirilmesi ve üçüncü ülkeler ile anlaşmalar çerçevesinde daha şeffaf hale getirilmesini destekledi. AB Bakanları, Komisyon’un önerisi doğrultusunda ikili balıkçılık anlaşmalarında sektöre yönelik destek ile kaynaklara erişim için ödenen para arasında ayrım yapılması gerektiğini savundu. Konsey toplantısında ayrıca, aynı sularda balıkçılık yapan AB ülkeleri ve üçüncü ülkeler arasında eşit ticari koşulların tesis edilmesi için çeşitli öneriler görüşüldü. Yasadışı balıkçılık ile mücadele kapsamında üçüncü ülkelerden ithal edilen deniz ürünlerinin sürdürülebilir balıkçılık kurallarına uygun olmasının temin edilmesi, aşırı avlanmanın önlenmesi için açık denizlerdeki balık kaynaklarına erişmek için gemi sahiplerinin ödediği katkı payının arttırılması ve balıkçılık ile ilgili konularda işbirliği yapmayan ülkelere çeşitli ticari yaptırımların uygulanması ele alınan öneriler arasında yer aldı. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Dağıtım: Gereği Bilgi: Tüm Üyelerimiz (Web) - Sn. Sefer KALKAVAN TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - Meclis Başkanlık Divanı - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Sn. Erol YÜCEL TOBB Türkiye Deniz.Meclisi Bşk.