DTO Mayıs 2016 AB Bülteni

?

DTO AB Bülteni                           ______________________________________________   __________                  ______              __  _______         MAYIS 2016

Avrupalı Armatörler Hindistan'da Görülen Sürdürülebilir Denizcilik Uygulamalarına Dikkat Çekiyor

Avrupalı armatörler, Hindistan-Alang'da giderek gelişen gemi geri dönüşümü uygulamalarının AB Gemi Geri Dönüşümü Mevzuatı gereğince Avrupa Komisyonu tarafından tanınması gerektiğini düşünüyor. Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği'ne (ECSA) göre, Mevzuat kapsamına dahil etme konusunda aşırı derecede katı bir yaklaşımın benimsenmesi IMO Hong Kong Konvansiyonu'nun yürürlüğe girmesini geciktirecektir. Yukarıda aktarılan bu görüşler, ECSA'nın geçtiğimiz ay Hindistan'ın Alang Bölgesi'ne bilgi toplama amacıyla yaptığı ziyaretten elde ettiği temel çıkarımlardır.

Güney Asya'daki diğer gemi geri dönüşümü tersanelerinin çoğunda olduğu gibi, Alang'daki geri dönüşüm faaliyetleri de gelgitli alanlarda yapılıyor. Güney Asya tersaneleri sadece sayı açısından değil; fakat aynı zamanda sökülebilen gemilerin büyüklüğü açısından da dünya gemi geri dönüşümü kapasitesinin en büyük kısmını temsil ediyor. ECSA'nın Alang'a yaptığı ziyaretin temel amacı, gelgitli alanlarda gerçekleştirilen faaliyetlerin ne ölçüde sürdürülebilir olduğunu ve dolayısıyla ne ölçüde AB Gemi Geri Dönüşümü Mevzuatı'na uyum sağlayabileceğini değerlendirmekti.

ECSA Genel Sekreteri Patrick VERHOEVEN, "çeşitli tersaneleri şeffaflık içerisinde ziyaret ettik ve sağlık, emniyet ve çevrenin korunması açısından kaydedilen ilerlemeyi değerlendirebildik. Standartların uygulanmasının bir hayli değişiklik gösterdiği aşikâr; fakat giderek artan sayıda tersane Hong Kong Konvansiyonu'na tam uyum sağlama doğrultusunda açıkça ilerleme kaydetmiştir. Hong Kong Konvansiyonu henüz yürürlüğe girmediği için, söz konusu tersaneleri AB Gemi Geri Dönüşümü Mevzuatı gereğince tanınmak üzere başvuru yapmaya teşvik ediyoruz. Aynı şekilde Avrupa Komisyonu'nu da, bu başvuruları Mevzuat ve Konvansiyonun gerçek ruhuna uygun şekilde değerlendirmeye davet ediyoruz" dedi.

AB Mevzuatı, Hong Kong Konvansiyonu'nun hükümlerini kapsamakta olup, AB bayraklı gemilerin hurda haline getirilmesinin zorunlu olacağı geri dönüşüm tesislerinin AB onaylı bir listesini sunuyor. Dünya çapındaki gemi geri dönüşüm tersaneleri bu listeye dâhil olmak için başvuru yapabilirler. AB mevzuatı, gelgitli bölgelerde faaliyet gösteren tersanelerin AB tarafından onay almasını engellemiyor; fakat Avrupa Komisyonu 12 Nisan'da "sıklıkla sorulan sorular" formunda geniş kapsamlı yorumlayıcı yönergeler yayınladı ve bu yönergeler anılan bölgelerdeki tersanelerin AB Mevzuatına göre tanınmasını fiiliyatta aşırı derecede zorlaştırıyor.

ECSA'nın Güvenlik ve Çevre Direktörü Benoit LOICQ, AB listesinin tüm dünyadaki geri dönüşüm tersanelerini Hong Kong Konvansiyonu gerekliliklerine uyum göstermek konusunda harekete geçirebileceğini belirtti.  LOICQ, örneğin Alang'daki gelişmiş tersanelerin sağlık, emniyet, çalışanların sosyal refahı ve güvenliği ve çevreye duyarlı faaliyetleriyle devamlı bir gelişim gösterdiklerini vurguluyor.

(Kaynak: ECSA)

Gürcistan AB'nin Araştırma ve Yenilik Programı Horizon 2020'ye Katıldı

Gürcistan'dan araştırmacılar ve mucitler, AB'nin araştırma ve inovasyon için çerçeve programı olan Horizon 2020'ye (Ufuk 2020) AB Üyesi Ülkeler ve diğer bağlı ülkelerle[1] aynı koşullar altında katılabilecekler.

Nisan ayında imzalanan anlaşma, başarılı ve modern ekonomiler için yaşamsal önemde olan araştırma ve inovasyon alanlarında Gürcistan'ın AB ile artan bir işbirliğine girmesine olanak tanıyor. Anlaşma, hem AB'nin bağlı ortaklarının bilim ve inovasyon kapasitesini geliştirmeye ilişkin sorumluluğunu gösteriyor ve hem de AB'nin araştırma ve inovasyonu dünyaya yayma hedefine doğru attığı yeni bir adımı temsil ediyor.

Gürcistan'ın araştırma enstitüleri, üniversiteleri ve bireysel araştırmacıları artık Horizon 2020 bünyesinde sağlanan ve mavi gökyüzü araştırmasından deneme projelerine kadar çeşitli bilimsel alanlara finansman sağlayan tüm fırsatlardan faydalanabilecek. Gürcistan'daki KOBİ'ler ve iş dünyası da aynı şekilde, yeni düşüncelerin geliştirilmesi ve yeni ürün ve hizmetlerin piyasaya sunulmasına yönelik artan destekten faydalanacak.

Horizon 2020 Programı, 2014-2020 yılları için 77 milyar Euro'luk bir bütçeyle araştırma ve inovasyona adanmış olan çok uluslu en büyük programdır. Gürcistan ise, Horizon 2020'ye üçüncü ülke olarak katılmış olup, bağlılığı 2016-2020 yıllarını kapsamakta.

(Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Küresel Isınma Finlandiya'nın Yararına

Arktik'in (Kuzey Kutup Bölgesi) benzeri görülmemiş bir oranda eriyor olması, buzkıran gemi tedarikinde dünya lideri olan Finlandiya için iyi bir haber. Finlandiya Dış İşleri Bakanlığı Kuzey Amerika biriminde danışman olan Stefan LINDSTRÖM "eriyen buzlar nedeniyle buzkıranlara artık ihtiyacımız kalmadığını düşünebilirsiniz, ama gerçek bunun tam aksi yönde" dedi.

Buz seviyeleri bu kış en düşük seviyelere inerek rekor kırdı. Buna göre, bazı Arktik izleme istasyonları normalin 9 santigrat derece üzerinde sıcaklık kaydetti ve bu seneki buz örtüsü de en düşük buz örtüsünün görüldüğü 2015 senesindekinden bile daha azdı. Bu durum elbette kutup ayıları ve deniz seviyesine yakın olan adalarda yaşayan insanlar için kötü; fakat daralan buz örtüsü kuzey ülkelerinde yeni fırsatlar ortaya çıkarıyor. Açık deniz petrol ve gaz sondaj makineleri, ham petrol ve LNG tankerleri, yük gemileri, araştırmacılar ve ordular, eriyen buzullar nedeniyle daha erişilebilir hale gelen kuzeye baskı yapıyorlar. Fakat buzların erimesi buzkıranlara olan ihtiyacı ortadan kaldırmıyor.

Müşterileri arasında uluslararası petrol ve gaz şirketleri ile birçok sahil güvenliğin de bulunduğu Finlandiyalı bir gemi dizayn ve mühendislik şirketinin gelirlerinin, geçtiğimiz yıl sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyabilen buzkıran gemilerin dizayn edilmesine yardımcı olduktan sonra yüzde 40 artarak 14 milyon Euro'ya ulaştığı belirtiliyor.

Her ne kadar Finlandiya'nın Arktik Okyanusu'na kıyısı olmasa da, buzkıran yapımında çok fazla deneyimi bulunuyor.  Bugünkü küresel buzkıran filosunun yaklaşık yüzde 60'ı Finlandiya'da dizayn edilmiş olup, gelecek yıllarda satışların daha da artması beklenmektedir.

Washington'da bulunan Wilson Merkezi'nin son raporunda belirtildiğine göre, modern buzkıranlar Kuzey Denizi Rotasına erişimi kolaylaştıracaktır; Kuzey Denizi Rotası, Süveyş Kanalı yoluyla olan geleneksel rota ile kıyaslandığında  Avrupa'dan Asya Pasifik bölgesine olan mesafeyi % 40 oranında azaltmaktadır. Bu rotanın hidrokarbon gelişiminde bir kabarmaya da yol açacağı anılan Raporda bildirilmektedir.

(Kaynak: www.politico.eu)

Turku Toplantısı Mayıs Ayında Gerçekleşti

Avrupa tersanelerinden ve Avrupa deniz ekipmanları üreticilerinden üst düzey yöneticiler, Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan sorumlu AB Bakanı Karmenu VELLA ile görüştüler.

Toplantı, Avrupa tersaneleri ve denizcilik ekipmanları üreticilerinin çıkarlarını temsil eden SEA Europe ve onun Finlandiyalı üyesi olan Finlandiya Denizcilik Endüstrileri tarafından Avrupa Denizcilik Günü'nün bir parçası olarak Finlandiya'nın Turku kentinde Mayıs 2016'da düzenlendi.

Toplantıda, Avrupa deniz teknolojileri endüstrisinin Avrupa için ekonomik ve stratejik önemi, Avrupa deniz teknolojileri sektörünün karşılaştığı tehdit ve zorluklar ve küresel rekabetteki avantajlı konumu sürdürmeyi sağlayan yollar gibi konulara odaklanıldı.

Toplantıda ayrıca, Avrupa deniz teknolojileri sektörünün Avrupa Komisyonu Denizcilik ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü'nün (DG MARE) uluslararası deniz yönetimi planlarına olan katkısına dikkat çekilmiş ve AB Gemi Geri Dönüşümü Kuralı'yla uyumlu şekilde gemi geri dönüşümü planlarına ve Avrupa gemi geri dönüşümü tesislerinin oynayabileceği role atıflarda bulunulmuştur. Avrupa tersanelerinin, örneğin çevreye zarar vermeyen gemilerin inşa edilmesi gibi, dairesel ekonomiye sağlayabileceği muhtemel katkılar da toplantıda ele alındı.

(Kaynak: Maritime Journal)

EMSA ve Frontex Üç Yıl Daha Birlikte Çalışacak

Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA) ve AB'nin sınır güvenliği ajansı olan Frontex, işbirliklerini bir üç yıl daha uzatacak olan ajanslar arası yeni bir anlaşmaya imza attı. Söz konusu iki Ajans; sınır denetimi, suç oluşturan faaliyetlere ve sınır ötesi suçlara karıştığından şüphelenilen gemilerin engellenmesi ve denizde arama ve kurtarma faaliyetlerine destek verilmesi alanlarında birlikte çalışmaya devam edecekler. EMSA ve Frontex; yeteneklerin, deneyimin ve kaynakların bir araya getirilmesi yoluyla, hizmetlerinin kalitesini artırabilecekler ve maliyet tasarrufu sağlayabilecekler.

(Kaynak: EMSA)

 "Karbonsuzlaştırmaya Doğru Deniz Taşımacılığı" Sempozyumu, 21 Haziran'da Anvers'te Düzenlenecek

Avrupalı armatörler, Belçika Kraliyet Armatörler Birliği (Royal Belgian Shipowners-RBSA) ve Wärtsilä ile birlikte, sürdürülebilir ve CO2 nötr bir ekonomiye geçişte deniz taşımacılığı endüstrisinin rolünü ele almak amacıyla 21 Haziran 2016 tarihinde Anvers'te bir sempozyum düzenleyecekler.

Sempozyum, sera gazı emisyonlarını azaltmak için kısa ve uzun vadede alınabilecek gerçekçi önlemleri planlamak amacıyla armatörleri; makine üreticileri, tersaneler, tasarımcılar, akademisyenler, liman idareleri ve denizcilik şirketleriyle bir araya getirecek.

ECSA Genel Sekreteri Patrick VERHOEVEN, Avrupalı armatörlerin, daha sürdürülebilir bir ekonomiye yönelik çözümler bulunması amacıyla söz konusu tartışmalara aktif olarak katılmak istediklerini ve armatörlerin tüm dünya deniz ticaret filosunda iddialı ve gerçekçi CO2 azaltımları gerçekleştirme hedefine bağlı olduklarını ifade etmiştir.

(Kaynak: ECSA)

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                          İsmail ASASOĞLU

                                                                                                          Genel Sekreter V.

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                           -Sn. Sefer KALKAVAN

-Türk Armatörler Birliği                                             TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                -Meclis Başkanlık Divanı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                         -Sn. Erol YÜCEL

-İMEAK DTO Şubeleri                                               TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

-Türk Loydu Vakfı                                                     -İMEAK DTO Meclis İhtisas Çevre Komisyonu

-GİSBİR                                                                     -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-GESAD                                                                     -Piri Reis Üniversitesi            

-Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San. ve Tic. A.Ş.

-TÜRKLİM

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

-Türk Kılavuz Kaptanları Derneği

-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

-Gemi Mühendisleri Odası

-WISTA Türkiye Derneği

-Gemi Sahibi Firmalar

 

 

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi: Selin YELESER, Dış İlişkiler Birimi Sorumlusu  Telefon: (212)252 01 30 (462)  E-mail: selin.yeleser@denizticaretodasi.org.tr 

[1] Arnavutluk, Ermenistan, Bosna Hersek, Faroe Adaları, Gürcistan, İzlanda, İsrail, Moldova, Karadağ, Norveç, Sırbistan, İsviçre, Makedonya, Tunus, Türkiye, Ukrayna.

ABBulteniMayis.pdf