DTO NİSAN AYI AB BÜLTENİ

?

DTO AB Bülteni                                                                                                                        _____                 ______              __    ____NİSAN 2015

Avrupa Parlamentosu, Gemiadamlarının Muafiyetlerine İlişkin Raporu Kabul Etti

Avrupa Parlamentosu İstihdam Komitesi; gemiadamlarının bilgi ve danışma, Avrupa İşleri Konseyi, işletmelerin el değiştirmesi, toplu işten çıkarmalar ve işverenin iflası ile ilgili mevcut AB direktiflerinin kapsamına dahil edilmesini amaçlayan Avrupa Komisyonu teklifinde değişiklikler yapılmasını öneren Raportör Morin-Chartier'in raporunu onaylamıştır.

Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (ECSA) sözcüsü Pia E. VOSS, "Avrupalı armatörler olarak, bahse konu raporun kabul edilmesini memnuniyetle karşılamakta ve Raportörün raporu hazırlarken deniz taşımacılığındaki sosyal paydaşların geçen sene oluşturdukları ortak tutumu dikkate aldığını görmekten mutluluk duymaktayız.  Bu tür karmaşık bir mesele hakkında Avrupa Parlamentosu üyelerinin geniş çapta desteğini almak oldukça zordu ve bu başarısı nedeniyle Raportörü kutluyoruz" şeklinde konuşmuştur.

Avrupa Taşıma İşçileri Federasyonu (European Transport Workers' Federation – ETF) sözcüsü Mark DICKINSON; "Raportörün raporunun kabul edilmesi, gemiadamlarının bazı temel istihdam ve sosyal haklara ilişkin mahrumiyetlerine son verilmesi ve dolayısıyla gemiadamlarının korunma, bilgi ve danışma haklarından ve adil çalışma koşullarına sahip olma haklarından yararlanmalarını sağlaması açısından çok olumlu bir sonuca işaret etmektedir" demiştir.

Avrupa Parlamentosu İstihdam Komitesi'ndeki oylamayı takiben, Avrupa Parlamentosu, Bakanlar Konseyi ve Avrupa Komisyonu arasındaki üçlü görüşmelerin en kısa sürede başlaması beklenmekte olup, ECSA ve ETF de konu ile ilgili olarak yaz tatili öncesinde ulaşılması planlanan nihai uzlaşma anlaşmasında kendi ortak pozisyonlarının yer almasını ummaktadırlar. (Kaynak: ECSA)

Mülteci Krizi ile Mücadele Konusunda AB'nin 10 Emri

AB Yüksek Temsilcisi Federica MOGHERINI'nin, mültecilerin yerleştirilmesi ve yer değiştirmesine dair ortak bir AB planı oluşturulması isteğine rağmen, AB Üyesi 28 Ülkenin İçişleri ve Dışişleri Bakanları Nisan ayında bir araya gelerek, Akdeniz'deki ölümcül göçün temel sebeplerini ele almışlar ve 10 maddeli bir acil planı kabul etmişlerdir. Bahse konu 10 madde aşağıdaki gibidir:

  • Finansal kaynak ve varlıkların artırılması yoluyla Akdeniz'deki Müşterek Operasyonların (Triton ve Poseidon) güçlendirilmesi. AB ayrıca, FRONTEX[1] yetkisi dahilinde daha çok müdahale edilebilmesine olanak sağlayacak şekilde harekat alanını genişletecektir;
  • Kaçakçıların kullandığı gemilerin ele geçirilmesi ve imha edilmesi için sistematik bir çaba gösterilmelidir. Atalanta operasyonundan elde edilen olumlu sonuçlar, Akdeniz'de kaçakçılara karşı yürütülecek benzer operasyonlar için AB'ye ilham vermelidir;
  • Avrupa Polis Ofisi (EUROPOL), FRONTEX, Avrupa İltica Destek Ofisi (EASO) ve AB Yargısal İşbirliği Birimi (EUROJUST), kaçakçıların hareket tarzları hakkında bilgi elde etmek için düzenli olarak toplanacak ve birlikte çalışacaklardır;
  • EASO, iltica başvurularının müşterek şekilde işleme tabi tutulması için ekiplerini İtalya ve Yunanistan'da konuşlandıracaktır;
  • Üye Devletler, tüm göçmenlerin parmak izi kontrollerini gerçekleştireceklerdir;
  • Acil yer değiştirme mekanizmaları için seçenekler değerlendirilecektir;
  • Yerleştirmeye ilişkin AB çapında gönüllü bir pilot proje, korunma ihtiyacı olan insanlara mekan sunacaktır;
  • Yasadışı göçmenlerin hızla iade edilmesi için yeni bir iade programının FRONTEX'in koordinasyonuyla oluşturulması;
  •  Avrupa Komisyonu ve Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS) arasındaki ortak çabalar aracılığıyla, Libya'yı çevreleyen ülkelerle sözleşme; Nijerya'daki girişimler hızlandırılmalıdır;
  • Göç İrtibat Memurlarının göç akını hakkında bilgi toplamak ve AB Delegasyonlarının rolünü güçlendirmek için önemli üçüncü dünya ülkelerine yerleştirilmesi.  (Kaynak: New Europe)

Deniz Taşımacılığı Endüstrisi AB Akdeniz Krizi Zirvesinin Yetersiz Kaldığı Görüşünde

Geçtiğimiz 16 ayda Akdeniz'de yaklaşık 1,000 mülteci kurtarma operasyonuna katılan deniz taşımacılığı endüstrisi, Triton operasyonunun[2] kaynaklarının üç kat artırılmasına yönelik AB liderlerinin aldığı kararı olumlu karşılamışlardır. Denizcilik sektörü aynı şekilde, AB Üyesi Devletlerin, bu amaca nispeten daha kısa bir sürede ulaşabilmek için, gemiler ve uçaklar da dahil olmak üzere ilave operasyonel araçları harekete geçirmeye ilişkin taahhütlerini de desteklemektedirler.  Bununla birlikte, Triton operasyonunun AB sınır ajansı FRONTEX'in himayesi altında bulunması, bahse konu çabaların daha başka can kayıplarının önüne derhal geçilmesini sağlayıp sağlamayacağına dair ciddi endişelere sebep olmaktadır.

Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (ECSA) Genel Sekreteri Patrick VERHOEVEN konu ile ilgili olarak: "AB liderleri FRONTEX himayesi altında arama ve kurtarma faaliyetleri için mevcut kaynak ve varlıkları artırmaya karar vermişlerdir. Bu çabalar takdire şayan olmalarına rağmen, yine de kapsam ve yetki açısından 2014 yılında yüz binlerce insanı kurtaran İtalyan Mare Nostrum operasyonundan geride kalmaktadır. Derhal yapılması gereken şey, AB karasularından uzakta, göçmenlerin dahil olduğu kazaların yoğunluklu olarak yaşandığı yerlerde faaliyet gösterebilecek benzer bir AB güdümlü, geniş kapsamlı arama ve kurtarma misyonunun oluşturulmasıdır" şeklinde konuşmuştur.

Triton'un operasyonel kabiliyeti hakkında söz alan ICS Genel Sekreteri Peter HINCHLIFFE, "ulusal Denizde Kurtarma Koordinasyonu Merkezlerinin (Maritime Rescue Coordination Centres) çağrısı üzerine Triton kaynaklarının uluslararası sulara aktarılabileceğini anlıyoruz; fakat bu kaynakların kazaların en çok meydana geldiği Libya kıyıları yakınlarına hızlıca erişip erişemeyeceği hayli şüpheli olmaya devam etmektedir. Yüzlerce insanı kurtarmaya elverişli şekilde donatılmamış olan ticaret gemileri sıklıkla yardım taleplerine cevap vermeye davet edileceğe benziyorlar. İnsani kurtarma faaliyetleri için AB Ülkelerinin açık bir emri hala önemli görünmektedir" şeklinde konuşmuştur. (Kaynak: ECSA)

Yük Feribotu (Cargo Ferry) Projesi

Rekabetçi ve çevre dostu yeni bir deniz taşımacılığı konsepti olan 'Yük Feribotu (Cargo Ferry) Projesi'nin tanıtımı yapılmıştır. Bahse konu konsept, iki yıldan uzun süren bir çalışmanın sonucu olarak, 200 km'den çok karada taşınan konteynerler için alternatif bir taşımacılık çözümü olarak geliştirilmiştir. Anılan proje, Nor Line'a ait LNG yakıtlı yeni M/S Kvitbjorn gemisinde tanıtılmıştır.

Projeye ilişkin rapor; lojistik bir çözüm, konsept gemi ve market analizleri sunmakta ve Yük Feribotunun potansiyel karlılığını ortaya koymaktadır. Kısa Mesafeli Deniz Taşımacılığı alanında uzman 27 şirketten oluşan bir grup, Kısa Mesafeli Deniz Taşımacılığı Hizmetleri ve Marintek anılan raporu hazırlamak üzere işbirliği yapmışlardır.

Yük Feribotu konsepti için ana pazar, halihazırda Norveç'in kıyı kasabalarına ve kıyı kasabalarından uzak mesafeler için tırlarda taşınan yüklerdir. Proje, kapsamlı müşteri analizleri ve mülakatlarının yapılmasının ardından,  söz konusu pazarın her yıl 17-20 milyon ton yükü kapsadığını belirlemiştir.

Yük Feribotu konsepti, dört ana rotada etkin deniz taşımacılığı ile birbirine bağlı istikametlere ve bu istikametlerden, limanlara ve limanlardan dağıtım da dahil olmak üzere ulaşım sağlamaktadır.

Yük Feribotu, yeni bir 'lift on / lift off' (LoLo) (kaldırıp indirme gemisi) konsepti etrafında geliştirilmiştir. Gemi, 12-15 deniz mili hizmet hızına sahiptir, LNG yakıtlıdır, karışık bir operasyon için bir akümülatöre sahiptir ve kıyıdaki elektrik gücünü kullanabilmektedir. Bunların sonucunda bahse konu gemi son derece düşük bir emisyon profiline sahiptir.  (Kaynak: Maritime Journal)

Avrupa Komisyonu Gazprom'u AB'nin Antitröst Yasalarını İhlal Etmekle Suçluyor

AB Rekabetçilik Komisyonu Üyesi Margrethe VESTAGER, Rusya'nın en büyük şirketlerinden biri ve Orta ve Doğu Avrupa'nın büyük bir kısmının hakim gaz tedarikçisi olan Gazprom'u, AB antitröst yasalarını ihlal etmekle resmi olarak suçlamıştır.

Suçlamaya göre Gazprom, Avrupa hükümetlerini ve şirketlerini korkutmak ve onlardan fazla ücret istemek için, özellikle de gazın AB ülkeleri arasında serbest akışını engellemek ve karşılığında boru hatlarının kontrollerini sürdürebilmek için taahhütler sağlamak üzere piyasadaki gücünü kullanmaktadır.

Komisyonun ilk görüşü, Gazprom'un Orta ve Doğru Avrupa gaz piyasalarını bölmek için bir strateji izleyerek AB antirtröst yasalarını ihlal ettiği yönündedir.

Komisyon, Gazprom'un "baştan sona yolsuz bir strateji" izleyerek, sekiz orta Avrupa ülkesinde gaz arzı piyasalarını aksattığını düşünüyor. Komisyon ayrıca, Gazprom'u beş AB ülkesindeki müşterilerden fazla fiyat istemekle ve aynı şekilde Polonya ve Bulgaristan'a gaz tedarikini alakasız boru hattı projelerine bağlayarak piyasadaki hakim pozisyonunu güçlendirmekle suçlamıştır.

VESTAGER, "Gazprom'un AB gaz piyasalarındaki hakim pozisyonunu kötüye kullanarak AB'nin antitröst yasalarını ihlal ettiğinden kaygılanıyorum" şeklinde konuşmuştur.

Gazprom ise bu suçlamaları kabul etmemiş ve Avrupa Komisyonu tarafından öne sürülen itirazların asılsız olduğunu düşündüklerini beyan etmiştir.

Avrupa'nın gazının üçte birini; fakat bazı orta Avrupa ülkelerinin gaz ihtiyacının neredeyse tamamını karşılayan Rus şirketi Gazprom'a verilebilecek potansiyel ceza, yıllık gelirinin % 10'u kadardır. Gazprom'un bahse konu suçlamalara cevap vermek için 12 haftası bulunmaktadır. (Kaynak: www.politico.eu )

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

 

                                                                                                                                             Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                                                             Murat TUNCER

                                                                                                                                             Genel Sekreter

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                              Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                                        -Sn. Sefer KALKAVAN

-Türk Armatörler Birliği                                                                TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                         -Meclis Başkanlık Divanı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                          -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-İMEAK DTO Çevre Komisyonu                                                -Sn. Erol YÜCEL

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                                         TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

-İMEAK DTO Şubeleri                                                                   -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-Türk Loydu Vakfı                                                                          -Piri Reis Üniversitesi                                   

-GİSBİR

-GESAD

-TÜRKLİM

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

-Gemi Sahibi Firmalar 

[1] FRONTEX, AB'nin dış sınırlarını, yasadışı göç, insan kaçakçılığı ve terörist sızıntılar gibi tehditlere karşı korumakla yükümlü ulusal sınır korumaları arasındaki işbirliğini yöneten AB ajansıdır.

[2] Triton Operasyonu, AB'nin sınır güvenliği ajansı FRONTEX tarafından yürütülen bir sınır güvenliği operasyonudur. Operasyon, 1 Kasım 2014 tarihinde İtalya'nın kontrolünde başlamış olup, AB üyesi olan ve olmayan diğer 15 Avrupa ülkesinin gönüllü katkılarından oluşmaktadır. Operasyon, İtalya'nın Mare Nostrum Operasyonu'na son vermesini takiben başlatılmıştır.

selin.yeleser_doc01484620150505161054.pdf