Ağustos 2016

?

Guatemala CLC 1992 (Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu) Protokolü'nü kabul etti

02/08/2016

oil pollution-guatemala.jpgGuatemala, Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme'yi (CLC 1992 Protokolü) kabul eden 136. devlet oldu.

Sözleşme, IMO tarafından 29 Kasım 1969 tarihinde kabul edildikten sonra 19 Haziran 1975'te yürürlüğe girmiş ve 1992 Protokolü'yle birtakım yasal değişikliklere uğramıştır. 1996'da yasalaşan Protokol üzerinde yapılan son değişiklikler 1 Kasım 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin amacı, petrol taşıyan gemilerin de dâhil olduğu deniz kazaları sonucu petrol kirliliğinden zarar gören insanlar için gerekli telafi ve tazminatı sağlamaktır. Sözleşme, kaza sorumluluğunu kirletici bir madde olarak petrolün sızdığı veya denize boşaltıldığı geminin sahibine yüklemektedir.

Sözleşmeyle ilgili detaylar aşağıdaki web sayfasında mevcuttur:

International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC)

 

IMO'nun deniz güvenliği çalışmaları ele alındı

03/08/2016

Manş Denizi'nde son zamanlarda gemilerdeki askeri personelin dâhil olduğu güvenlik talimlerinin yapılması medyanın bölgedeki deniz güvenliğine daha büyük bir ilgi göstermesine neden oldu. İngiliz haber kanalı Sky News 2 Ağustos günü IMO'nun deniz güvenliği hakkındaki özel danışmanı Chris Trelawny'yi konuk etti ve IMO - English Channel.jpgbölgede IMO tarafından yapılan çalışmalar konuşuldu. Terörizm bağlamında feribot güvenliğinin durumu sorulunca, Trelawny, "IMO, denizciliği ve denizcilere hizmet eden limanları koruma altına almak için Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Code) gibi birçok kılavuz ve tedbir geliştirmiştir," dedi.

Trelawny, ISPS Kodu'nun terörist eylemleri engellemek amacıyla gemilerde ve limanlarda uygulanabilecek bir seri tedbir sunduğunu ve bunların Birleşmiş Milletler'in geliştirdiği terörizmle mücadele stratejisi ve ulusal korunma stratejileriyle uyum içinde olduğunu açıkladı.

Trelawny'nin diğer açıklamalarını Sky News kanalının aşağıdaki videolarından izleyebilirsiniz:

Sky News - Chris Trelawny 1

Sky News - Chris Trelawny 2

 

GloMEEP enerji verimliliği projesinin internet sitesi açıldı

04/08/2016

IMO'nun çevreye duyarlı deniz taşımacılığı için gösterdiği gayretler, 4 Ağustos günü Glomeep.imo.org sitesinin açılmasıyla yeni bir destek kazandı. Bu yeni internet sitesi, Küresel Denizcilikte Enerji Verimliliği için Ortaklık Projesi (GloMEEP) hakkında önemli bilgileri ve gelişmeleri duyuracak. Küresel Çevre Fonu (GEF), Birlemiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve IMO'nun ortaklığında sürdürülen GloMEEP projesi, sektörün sera gazı emisyonlarını azaltmak için denizcilik faaliyetlerinde enerji verimi sağlayacak tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını destekliyor. Bu hedefle paralel hazırlanan yeni internet sitesinin öne çıkan bir özelliği de enerji verimli teknolojiler üzerine bir bilgi portalı sunması. IMO'nun Deniz Çevresini Koruma Komitesi tarafından oluşturulan portalda gemi mekanizması, ana makineler ve tekne gelişimi ile enerji tasarrufu gibi konularda bilgiler veriliyor.

GloMEEP internet sitesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

http://glomeep.imo.org/

 madagascar-marine-pollution.jpg

 

Madagaskar'da atıkların denize boşaltılması kurallarıyla ilgili atölye çalışması düzenlendi

12/08/2016

11-12 Ağustos günlerinde Madagaskar'da gerçekleşen atölyede atıkların denize boşaltılması kurallarını düzenleyen Londra Protokolü sözleşmesi üzerinde duruldu. Ülkede bu konu üzerine düzenlenen ilk eğitim olma özelliğini taşıyan etkinlik, Protokol kapsamında uygulanan kurallarla ilgili farkındalığı arttırdığından, Madagaskar deniz çevresinin denize dökülen atık ve diğer maddelere karşı daha etkili bir şekilde korunmasına katkı sağlayacak.

20 yıl önce yürürlüğe girmiş olan Londra Protokolü'ne bugün 47 ülke taraftır ve Afrika ve Asya'dan birçok ülke Protokol'e gittikçe daha fazla ilgi göstermektedir.

 

Güney Afrika balıkçı gemilerinin güvenliği hakkındaki sözleşmeyi kabul etti

19/08/2016

Güney Afrika, küresel balıkçılık faaliyetlerinin daha güvenli bir şekilde sürdürülmesine katkıda bulunmayı amaçlayan 2012 Cape Town Ssouth africa-fishing vessel.jpgözleşmesi'ni kabul eden yedinci ülke oldu. Torremolinos Protokol'ünü uygulayan sözleşmede balıkçı gemilerine yönelik telsizle iletişim, can kurtarma araçları ve düzenekleri ile acil durum, toplanma ve talim prosedürleri gibi önemli güvenlik gereksinimleri yer alıyor.

Sözleşme, 22 devletin taraf olmasından 12 ay sonra yürürlüğe girecek şekilde kabul edilmiştir. Ayrıca, bu devletlerin, açık denizlerde faaliyet göstermek ve her biri en az 24 metre uzunluğunda olmak üzere toplam 3600 veya daha fazla sayıda balıkçı gemisi bulundurması gerekiyor.

 

Güney Afrika'da enerji verimliliği üzerine atölye çalışması düzenlendi

23/08/2016

Güney Afrika'nın Durban şehrinde üç gün süreyle düzenlenen atölyenin amacı, denizcilik faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonunu kontrol etmek ve gemilerdeki enerji verimliliğini arttırmak için düzenlenen IMO mevzuatıyla ilgili farkındalığın arttırılmasıydı.

Etkinlik, IMO'nun GloMEEP projesi altında düzenlediği bir dizi atölye çalışması kapsamında yapıldı. "MARPOL Ek VI ve Teknoloji Transferi" adıyla gerçekleşen bu son çalışmaya Güney Afrika Hükümet'inden ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan toplamda 25 yetkilinin katıldığı bildirildi.

 

Güney Asya ülkelerinden bölgesel petrol ve kimyasal dökülmelerine karşı acil durum planı

24/08/2016

22-25 Ağustos arasında Maldivler'de toplanan yetkililer, Güney Afrika'nın petrol ve kimyasal dökülmelerine karşı acil durum planında yapılacak güncellemeler üzerinde çalıştı. Bangladeş, Hindistan, Maldivler, Pakistan ve Sri Lanka'dan gelen üst düzey yetkililer kendi ülkelerindeki uygulamalardan edindikleri deneyimleri paylaştı. Etkinliğin bir bölümünde tehlikeli ve zararlı maddelerin (HNS) denize dökülmesi durumunda yapılacak müdahaleyle ilgili bir atölye çalışması düzenlendi. Son olarak, katılımcılar ileri dönemlere ilişkin eğitim ihtiyaçlarını saptadı ve bu doğrultuda üç yıllık bir eğitim programı oluşturuldu.

 oil spill-contingency plan.JPG

Toplantı, Norveç Kalkınma İşbirliği Ajansı'nın (NORAD) mali desteğiyle IMO ve Güney Asya İşbirlikçi Çevre Programı (SACEP)'nın birlikte yürüttüğü bir proje kapsamında düzenlendi. Projenin, deniz kirliliğinin engellenmesi konusunda çok önemli iki IMO belgesi olan OPRC ve OPRC-HNS Sözleşmeleri'nin Güney Asya bölgesinde uygulanmasını teşvik amacıyla düzenlendiği bildirildi.

 

Nijerya'da liman güvenliğini arttırma çalışmaları yapılıyor

30/08/2016

Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenliği (ISPS) Kodu'nun daha yüksek bir seviyede uygulanmasını desteklemek amacıyla Nijerya'nın Lagos kentinde bir eğitim çalışması yapıldı.

Nijerya Denizcilik Yönetimi ve Güvenlik Ajansı NIMASA'nın organize ettiği beş günlük eğitim, bu sene IMO tarafından yapılan ihtiyaç değerlendirme analizinin sonuçlarına göre hazırlandı ve üç aşamalık programın ilk ayağını oluşturdu.

ISPS Kodu hakkında bilgisi olan yetkililer ve liman operatörleri, Liman Tesisi Güvenlik Sorumluları (PFSO) ve ISPS Kodu'nun uygulanmasından sorumlu diğer NIMASA personeli eğitimin hedef kitlesini oluşturdu.

 

Denizcilikte insan faktörü

30/08/2016

ISafetyAtSea_Singapore.jpgMO Genel Sekreteri Kitack Lim, 30 Ağustos günü Singapur'daki Safety@Sea Konferansı'na katılarak bir açılış konuşması yaptı. İstikrarlı bir deniz güvenliği politikasının geliştirilmesine odaklanan konferans Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi'nce düzenlendi.

Lim, konuşmasında, sektörel eğilimin yeni teknolojiler ışığında "akıllı gemiler"i gittikçe daha fazla benimsediğini kabul etmekle birlikte, denizcilik faaliyetlerinde insan faktörünün hâlâ çok önemli bir rol üstlendiğine vurgu yaptı. Teknolojinin gemiadamlarına karar verme süreçlerinde önemli yardımı dokunabileceğini fakat insan aklına ve muhakemesine gemilerde her zaman ihtiyaç olacağını ifade etti. 

 

 

 

Kaynak: IMO internet sitesi.