Aralık 2017

?

Somali yasadışı denizcilik faaliyetleriyle mücadele ediyor

04/12/2017

Yasadışı denizcilik faaliyetleri.jpgSomali, Cibuti Yönetim Kodu'nda yapılan Cidde Değişiklikleri'ni kabul etti. Cibuti Yönetim Kodu, Batı Hint Okyanusu ve Aden Körfezi'ndeki ülkelerde meydana gelen deniz haydutluğu ile silahlı soygun vakalarını önlemek için IMO tarafından geliştirildi ve Cidde yasal değişiklikleriyle kapsamı genişletildi.

Kod'un ele aldığı yasadışı denizcilik faaliyetleri arasında deniz haydutluğu, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, yabani hayvan ve bitkilerin kanunsuz ticareti, yasadışı petrol ikmali, insan ticareti ve toksik atıkların kurallara aykırı şekilde denize boşaltılması bulunuyor.

 

 

 

Güneydoğu Asya'da deniz çevresinin korunması için yeni çalışmalar yapılıyor

08/12/2017

IMO ve Norveçli taraflardan oluşan bir işbirliği ajansı (Norad) Güneydoğu Asya'da deniz çevresinin korunması için projeler üretiyor. IMO'nun açıklamasına göre, yeni proje dört yıla yayıldı ve bölgedeki yedi ülkeyi (Kamboçya, Endonezya, Malezya, Myanmar, Filipinler, Tayland ve Vietnam) kapsıyor. Öncelikle bu ülkelerin yüksek öncelikli deniz çevresi konvansiyonlarını daha etkili bir şekilde uygulaması için çalışmalar yapılacak. Bu süreçte, gemilerin sebep olduğu kirlenmeye karşı geliştirilen MARPOL, gemilere tutunan zararlı organikleri önleyen sistemlerle ilgili Konvansiyon, atıkların denize boşaltılması kurallarını düzenleyen Londra Konvansiyonu ve Protokolü ile Balast Suyu Yönetimi Konvansiyonu dikkate alınacak.

 

Özel sektör ortakları denizcilikte düşük karbonlu bir geleceği hedefliyorlar

08/12/2017

Denizcilikte düşük karbon.jpgGemilerde daha yüksek enerji verimi sağlayan teknolojilerin kullanılması için gelişmekte olan ülkeleri desteklemek amacıyla IMO ve ortakları tarafından GloMEEP Projesi yürütülüyor. Projeye sonradan dâhil olan Küresel Sektör Ortaklığı (GIA), ikinci toplantısını IMO'nun Londra'daki merkez binasında gerçekleştirdi.

Denizcilikte düşük karbonlu bir geleceğin mümkün olduğunu savunan GIA'nın son toplantısına 16 üye firmadan 20 temsilci katıldı. Katılımcılar arasında armatörler ve işletmeciler, klas kuruluşları, makine ve teknoloji tasarımcıları, veri sağlayıcılar ile liman ve petrol şirketleri öne çıktı. Toplantıda GIA'nın mali destek verdiği faaliyetlerde kaydedilen gelişmeler ve ortaklığın çalışabileceği yeni alanlar hakkında konuşuldu.

 

 

 

IMO Meclisi otuzuncu oturumunu gerçekleştirdi

11/12/2017

IMO Meclisi, 27 Kasım - 6 Aralık 2017 tarihleri arasında Londra'daki IMO merkez binasında otuzuncu oturumunu gerçekleştirdi. Şimdiye kadarki en geniş katılımlı Meclis toplantısına yaklaşık 1,400 kişi katıldı.

Assembly 30_banner.jpgStratejik plan kabul edildi

2018-2023 stratejik planını kabul eden Meclis yeni kararlar aldı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ne uygun olarak belirlenen kararlar şunlardır:

-IMO yönetmeliklerinin daha etkili uygulanmasını sağlamak

-Yasa ve kılavuzlar için yeni ve gelişmekte olan teknolojilerden yararlanmak

-İklim değişikliğiyle mücadele etmek

-Okyanus yönetimi için çalışmak

-Uluslararası ticaretin güvenliğini arttırmak

-Yasa ve kılavuzların düzenlenmesi için daha fazla veri toplamak, Üye Devletler'in ve sektörel aktörlerin görüşlerine daha etkin olarak yer vermek

-Üye Devletler'in, kâr amacı gütmeyen kuruluşların, bağışçıların ve IMO Sekreterliği ile tüm paydaşlarının organizasyon yapısını geliştirmek.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için teknik işbirliği

Meclis'in aldığı kararlara göre; IMO Teknik İşbirliği Komitesi, hedeflerin başarılmasına katkı sağlayan çalışma alanlarına öncelik verecek ve en az gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan küçük ada ülkelerinin ve Afrika'nın deniz taşımacılığı ihtiyaçlarını dikkate alacaktır. Ayrıca, Üye Devletler, Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri için belirledikleri programa denizcilikle ilgili konuları da dâhil edeceklerdir. Son olarak, teknik işbirliği çalışmalarına destek olmak için Üye Devletler'in, uluslararası, bölgesel ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların ve sektörün bağışları teşvik edilecektir.

Plastiklerin sebep olduğu deniz kirliliği

Meclis, okyanusların ve denizlerin korunması kapsamında plastiklerin neden olduğu deniz kirliliğini ele aldı. IMO MARPOL Sözleşmesi ile Londra Konvansiyonu ve Protokolü plastiklerin ve atıkların denize boşaltılması sorunuyla doğrudan ilgilenmektedir.

Sözleşmelere taraf olan üye devletlerden Deniz Çevresini Koruma Komitesi'nin gelecek oturumlarına kadar somut öneri ve teklifler geliştirmeleri istenmiştir.

Kutup Kodu'nda ikinci aşama

Kutup Kodu'nun Mayıs 2018'de uygulanmaya başlayacak ikinci aşaması SOLAS anlaşmasının kapsamadığı balıkçı tekneleri ile küçük gemiler için geçerli olacaktır.

Liman Devleti Kontrolü için yeni prosedürler kabul edildi

2011'de kabul edilen prosedürlerde (Karar A.1052(27)) güncellemeler yapıldı. Güncellemeler özellikle; Uluslararası Güvenlik Yönetimi (ISM) Kodu, denizci sertifikaları, dinlenme ve çalışma saatleri ile 1974 SOLAS Konvansiyonu'nda yapılan yasal değişikliklerin erken uygulamaya alınması hakkındaki prosedürlere odaklandı.

Sigorta sertifikaları için yetki devrine karar verildi

1992 Hukuki Sorumluluk Sözleşmesi ve 2010 HNS Konvansiyonu'nun gerektirdiği sigorta sertifikaları için yetki devri kararı alındı.

Meclis'in kararına göre, bu iki sözleşmeden birine taraf olan devletler, sigorta belgesi veya diğer mali güvenceleri sağlamak konusunda tanınmış kuruluşlara yetki verebilecek.

 

GMN Proje merkezleri karbon emisyonunu azaltmak için yola koyuldu

13-14/12/2017

IMO ve Avrupa Birliği (AB) tarafından yürütülen Küresel Denizcilik Teknolojisi İşbirliği Merkezleri Ağı (GMN) projesi için geçtiğimiz aylarda Afrika, Asya, Karayipler ve Latin Amerika'da kurulan teknoloji merkezlerinden sonra Pasifik ve Afrika bölgelerinde de yeni merkezler açıldı. Bu merkezlerin başlıca çalışma alanı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni desteklemek amacıyla daha az karbon emisyonuna neden olan deniz taşımacılığı sistemleri kullanılmasını teşvik etmektir. GMN project.jpg

Pasifik bölgesindeki merkez 12 Aralık 2017 tarihinde Fiji'de açıldı. Fiji Orman Bakanı ve Balıkçılık Bakan Vekili Osea Naiqamu açılış toplantısında, "Bu merkezler, deniz taşımacılığını daha sürdürülebilir kılmak ve sera gazı emisyonlarını azaltmakla ilgili öncelik ve hedefleri için Pasifik Adası Ülkelerine değerli bir destek sağlayacaktır," dedi.

Toplantının ardından sektörel temsilciler ve farklı ülkelerden gelen uzmanlar bir hafta boyunca Pasifik merkezinin işleyişine ve hedeflerine odaklanan bir konferansa katıldılar. Aynı hafta içinde Afrika bölgesi de teknoloji merkezinin açılışını gerçekleştirdi ve böylece Latin Amerika dışında tüm bölgelerin (Asya, Karayipler, Pasifik ve Afrika) merkezleri aktif olarak çalışmaya başladı. 2018'in ilk aylarında açılması beklenen Latin Amerika merkeziyle birlikte küresel merkezler ağı tamamlanmış olacaktır.  

 

Kaynak: IMO internet sitesi ve basın bildirileri.

http://www.imo.org/en/Mediacentre/WhatsNew/Pages/default.asp