Ekim 2016

?

Kutup Kodu için hazırlıklar yapılıyor

14/10/2016

Rusya'nın St. Petersbug şehrinde 4-6 Ekim 2016 tarihleri arasında TRANSTEC 2016 Rusya Limanları ve Deniz Taşımacılığı Konferansı düzenlendi. IMO arctic.jpgtemsilcisi, kutup sularında daha güvenli bir deniz ticaretinin yapılması ve kutup çevresinin korunması için geliştirilen IMO Polar Kodu'nu anlattı.

1 Ocak 2017 yılında yürürlüğe girecek olan Polar Kodu hakkındaki ayrıntıları IMO kaynaklı aşağıdaki haberimizde okuyabilirsiniz.

IMO Kutup Kodu ve Deniz Güvenliği

IM Kutup Kodu ve Çevre

 

 

REMPEC 40 yıldır Akdeniz'i koruyor

04/10/2016

REMPEC, Akdeniz'i gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğine karşı koruma sorumluluğu üstlenen bir acil müdahale merkezi olarak 40. yılını geride bıraktı.

REMPEC; petrol döküntülerinin ve tehlikeli maddelerin sebep olduğu kirlenmelere, balast suyunun deşarj edilmesi ve gemilerden kaynaklanan emisyonlar ve gemilerde çürümeyi önleyici sistemlerle ilgili çalışmalar yapmaktadır. 

Malta Denizcilik Zirvesi (3-6 Ekim 2016) sırasında düzenlenen REMPEC 40. Yıldönümü Konferansı'nda IMO Genel Sekreteri Kitack Lim söz aldı ve REMPEC'in dünyanın en hassas ve değerli deniz varlıklarından birini korumada çok önemli bir aktör olduğunu ama bu öneminin yeterince takdir edilmediğini vurguladı. Kitack Lim ayrıca IMO'nun REMPEC'in kuruluşunda üstlendiği rolden ve merkezle birlikte ortak çalışmalar yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

 

Şili gemilerde çürümeyi önleyici sistemlere yönelik sözleşmeyi onayladı

06/10/2016

2001 yılında kabul edilen Gemilerde Çürümeyi Önleyici Sistemler (AFS) Uluslararası Sözleşmesi son olarak Şili tarafından onaylandı. Sözleşme, gemilerde kullanılan çürüme karşıtı boyalarda tehlikeli organizmaların kullanılmasını yasaklamak ve gelecekteki diğer olası kullanımları engellemek amacıyla hazırlanmıştır. Sözleşme'ye taraf olan ülkelerden kendi bayraklarını taşıyan gemilerdeki çürüme önleyici sistemlerde zararlı madde kullanımını yasaklaması ve/veya kısıtlaması beklenmektedir.

 

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine IMO'dan destek

10/10/2016

IMO Teknik İşbsustainable dg.jpgirliği Komitesi (Technical Co-operation Committee) 10-12 Ekim 2016 tarihlerinde 66. Toplantısını gerçekleştirdi. IMO'nun yürüttüğü entegre teknik işbirliği programının BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasına hangi açılardan destek sağlayabileceği toplantının ana konusuydu. Bu hedefler arasında özellikle Hedef 5 (cinsiyet eşitliği), Hedef 13 (iklim değişikliğiyle mücadele) ve Hedef 14 (okyanus, deniz ve çevre kaynaklarının kullanımı) IMO tarafını özellikle ilgilendirmektedir.

Teknik İşbirliği Komitesi bunun yanı sıra 2015 yılı boyunca yapılan teknik işbirliği faaliyetlerini de gözden geçirdi. Sayısı 235'i bulan bu faaliyetler arasında danışma ve ihtiyaçları saptama görevleri ile model yasaların geliştirilmesine yönelik verilen ulusal ve bölgesel eğitimler, eğitim içeriklerinin gözden geçirilip güncellenmesi ve denizcilik yönetimlerinin başkanları arasında düzenlenen toplantılar yer almıştır.

 

Myanmar arama ve kurtarma hizmetleri değerlendirildi

18/10/2016

IMO, Myanmar Hükümeti'nin ülkedeki araştırma ve kurtarma hizmetlerini geliştirmek amacıyla yaptığı çalışmaları desteklemek için bir görev grubu oluşturdu.17-18 Ekim 2016 tarihlerinde Myanmar'da bulunan IMO uzmanları, ülkedeki arama ve kurtarma ekiplerinin yapısını, mevcut tesisleri ve Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Sistemi (GMDSS) kıyı teçhizatlarını analiz etti.

GMDSS'ye göre, uluslararası sularda seyreden 300 gros tonun üzerindeki bütün yolcu ve kargo gemileri, tehlike bildirileri ile deniz güvenliği bilgileri gönderip almak ve genel haberleşmeyi sağlamak için belli başlı karasal ve uydu radyokomünikasyon cihazları bulundurmak zorundadır.

İhtiyaç değerlendirme çalışmasının ardından, 19 Ekim günü arama ve kurtarma hizmetleri üzerine IMO uzmanlarının da katılım sağladığı bir seminer düzenlenmiştir.

 

Panama, IMO Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'ni kabul etti

19/10/2016

 %18.02 tonaj payıyla dünya ticaret filosu içindeki en büyük Bayrak devleti olan Panama 19 Ekim 2016 tarihinde IMO Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrol ve Yönetimi (BWM) Sözleşmesi'ni imzalayan 53. devlet oldu.   Panama'nın ardından Sözleşme'nin temsil ettiği dünya ticaret filosu tonaj oranı % 53.20'ye ulaştı.

Panama at IMO_BWM_01.jpg

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, Panama'nın katılımını memnuniyetle karşıladı ve diğer ülkelere de Sözleşme'yi imzalamaları için çağrıda bulundu. Geçtiğimiz Eylül ayında Finlandiya'nın Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'ni kabul etmesiyle Sözleşme'nin yürürlüğe girmesi için gereken tüm koşullar karşılanmış ve yürürlük tarihi 8 Eylül 2017 olarak kesinleşmişti.

 

Kuzey Kutup Bölgesi'nin yerli yöneticileri ve IMO Genel Sekreteri bir araya geldi

26/10/2016

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, Londra'daki genel merkezde Kuzey Kutup Bölgesi'nden gelen yöneticileri konuk etti. Toplantının ana konusu arktik deniz taşımacılığının güvenliği ve çevre üzerindeki etkisiydi.

İlk oturumda, iklim değişikliğiyle ilgili konular ve kuzey kutup sularında taşımacılık yapan gemilerin sayısındaki artış ele alındı.

IMO Genel Sekreteri Lim, IMO'nun bu alanda yaptığı çalışmaların sonucu olan Kutup Kodu'nu genel hatlarıyla açıkladı ve Kuzey Kutup Bölgesi'nde deniz taşımacılığını düzenleyen bu kuralların Ocak 2017'de yürürlüğe gireceğini ifade etti.

"Arktik Bölge'den Sesler" adlı ikinci oturumda ise yerli yöneticiler doğrudan IMO'ya hitap ederek Kuzey Kutup Bölgesi'nde artan deniz taşımacılığının kendilerini nasıl etkilediğini anlattılar.

 

Doğu Asya deniz emniyetini destekleme çalışmaları yapıldı

27/10/2016

24-27 Ekim arasında Malezya'da düzenlenen IMO seminerinde denizleri daha emniyetli hale getirmek için gözetim, izleme ve haberleşme sistemlerinin nasıl kullanılabileceği tartışıldı. Doğu Asya'nın on kıyı devletinden üst düzey yetkililerin etkinliğe katılımı sağlandı.

Deniz haydutluğu ve silahlı soygun, terörist saldırılar, organize suçlar ve karışık göç hareketleri gibi doğrudan güvenliği ilgilendiren konuların yanı sıra deniz haberleşmesi, gemi takip ve izleme sistemleri, kıyı radarı ve izleme ve gözetleme sistemleri ele alındı. Seminer kapsamında ayrıca siber güvenlik ile Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Sistemi (GMDSS)'nin incelemesine de yer verildi.

 

IMO düşük kükürt içerikli yakıt tüketiminin zorunlu hale getirilmesi için 2020 yılını belirledi

28/10/2016

Gemilerde kullanılan yakıtların kükürt içeriği, IMO Deniz Çevresi Koruma Komitesi (MEPC)'nin aldığı kararla, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren azaltılacaktır.

% 0.50 m/m (kütlesel) olarak belirlenen yeni kükürt içeriği sayesinde %3.5 şeklindeki mevcut küresel kükürt içeriği sınırı önemli oranda aşağı çekilmiştir.

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim kararı memnuniyetle karşıladı.

Lim:

"Kükürt oksit emisyonlarının azaltılmasının çevreye ve insan sağlığına birçok açıdan faydalı olmasını bekliyoruz. Özellikle, mevcut emisyon kontrol alanlarının dışında, liman şehirlerinde yaşayan insanlar ve kıyı toplulukları bu uygulamanın büyük faydasını görecektir," dedi.

Değişikliklerin 2020 yılında yürürlüğe girebileceğine karar verildikten sonra, bu tarihte düşük kükürt içerikli yeteri kadar yakıt bulunup bulunmayacağının değerlendirilmesi için 2018 yılına kadar bir araştırma yapılması öngörülmüştü. Araştırma sonucu olumsuz çıksaydı, tarihin 2025 yılına çekilmesi olasılığı dikkate alınacaktı. Söz konusu araştırma 2016’da tamamlanıp MEPC’nin 70. oturumunda görüşülmek üzere teslim edildi. Araştırmanın sonuçları, 2020 yılında gerekli koşulları sağlayan düşük kükürtlü yakıt temininde sıkıntı yaşanmayacağını göstermektedir.

global-sulphur-cap.jpg

Kükürt içeriği için belirlenen bu yeni üst sınıra göre, gemilerde kullanılan yakıtın kükürt içeriği % 0.50 m/m'yi geçmeyecektir. Bu koşul, gemilerin ana ve yardımcı makineleri ile kazanlarında kullanılan yakıtları kapsamaktadır. Geminin güvenliği veya denizde kurtarma çalışmaları ile geminin veya ekipmanının arızalanması istisnai durumlar olarak kabul edilmiştir.

Gemiler, yeni koşulları düşük kükürt içerikli yakıtlar kullanarak karşılayabilir. Ayrıca, ateşlendiğinde düşük miktarda kükürt oksit salınımına neden olan gazın yakıt olarak kullanımı da gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bazı kısa mesafe deniz taşımacılığı hizmetlerinde kullanılan metanol ise bir diğer alternatif yakıt olarak görülmektedir.

Ayrıca, düşük kükürt içerikli yakıtlara denk sayılan onaylı yöntemler de tercih edilebilir. Bunlardan egzost gazı temizleme sistemleri, atmosfere salınmadan önce emisyonları "temizler." Bu ve benzeri yöntemlerin kullanılabilmesi, bunların gemi İdaresi (bayrak Devleti) tarafından onaylanmasına bağlıdır.

Yeni küresel üst sınır, IMO tarafından SOx Emisyon Kontrol Alanları (ECA) için 1 Ocak 2015'ten itibaren % 0.10 m/m olarak belirlenen sınırları değiştirmeyecektir. MARPOL Ek VI kapsamında belirlenen Emisyon Kontrol Alanları şunlardır: Baltık Denizi, Kuzey Denizi bölgesi, Kuzey Amerika Bölgesi (ABD ve Kanada açıklarında belirlenen kıyı bölgelerini kapsar) ve ABD Karayipler Deniz Bölgesi (Porto Riko ve ABD Virjin Adaları çevresi).

 

IMO: Uluslararası deniz ticaretine sera gazı emisyonlarıyla ilgili yeni standartlar geliyor

28/10/2016

IMO tarafından kabul edilen yeni kurallar kapsamında, 5,000 ve daha fazla gros tona sahip gemiler kullandıkları bütün yakıt tipleriyle ilgili veriler toplamak zorunda olacaktır. Toplanan veriler, deniz taşımacılığının mevcut olanların dışında veya bunlara ek olarak ihtiyaç duyduğu diğer tedbir ve koşulları saptamak için güvenilir bir kaynak yerine kullanılacaktır.

Söz konusu yeni standart ve koşullar, 24-28 Ekim 2016 tarihlerinde 70. oturumunu gerçekleştiren IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesince kabul egreen gas.jpgdildi.

MEPC, üç aşamalı bir süreç sonunda kendisine ulaşacak verileri nesnel, şeffaf ve kapsamlı bir politika belirlemeye yönelik tartışmalarda değerlendirmeye alacaktır. Ayrıca, uluslararası deniz ticaretinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak ve enerji verimliliğini arttırmak için yeni tedbirlere ihtiyaç olup olmadığının analizi de yine bu verilerin yardımıyla gerçekleştirilecektir.

MEPC'nin konuyla ilgili bir diğer kararı da gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını ele alacak bir çalışma grubunun kurulmasıdır. Grubun ilk toplantısını (IMO Konseyi'nin onayını aldıktan sonra) MEPC 71'e yakın bir tarihte, muhtemelen 2017 yılının ortalarında yapması planlanıyor.

MEPC, bahsi geçen zorunlu koşulları Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL), Ek VI, Bölüm 4'e yasal değişiklikler olarak eklemiştir. Bu değişikliklerin 1 Mart 2018 tarihinde, zımnen kabul usulü kapsamında, yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

 

Kaynak: IMO'nun internet sitesinden yararlanılan haber ve basın duyuruları.

(http://www.imo.org/EN/Pages/Default.aspx)