Haziran 2016

?

IMO Çin'de enerji verimliliğiyle ilgili bir atölye çalışması düzenledi

02/06/2016

 

 China-energy efficiency.jpg

30 Mayıs – 1 Haziran 2016 tarihleri arasında Çin'de düzenlenen "MARPOL Ek VI ve Teknoloji Transferi" atölyesine hükümet organlarından, akademiden ve diğer ilgili taraflardan temsilciler katıldı.

Etkinlik IMO'nun GloMEEP projesi kapsamında gerçekleşirken, deniz taşımacılığında enerji verimliliğini teşvik etmek ve gemilerden kaynaklı sera gazı emisyonlarını kontrol altına almak için Örgüt'ün benimsediği mevzuat hakkında farkındalığın arttırılması amaçlandı.

Çin'in de aralarında bulunduğu 10 pilot ülkede başlatılan GloMEEP projesi deniz taşımacılığında enerji verimliliğini arttırmaya yönelik tedbirlerin uygulanması noktasında gelişmekte olan ülkelere destek oluyor. (Projeyle ilgili diğer bilgilere daha önceki bültenimizden ulaşabilirsiniz: http://www.denizticaretodasi.org.tr/Sayfalar/imodetay.aspx?haber=4)

 

IMO'dan uluslararası liman güvenliği konferansına destek

02/06/2016

Londra'da düzenlenen 7. Uluslararası Liman Güvenliği konferansına katılan IMO, limanların güvenliğiyle ilgili yasa ve tedbirlerin daha etkili bir şekilde uygulanması için mevcut kılavuz ve araçları geliştirmeye yönelik yaptığı çalışmaları anlattı. IMO Deniz Güvenliği Bölümü'nü temsilen konuşan Chris Trelawny limanlar ve gemiler arasında kurulacak sıkı bir işbirliğinin tüm denizcilik sektörünü olumlu etkileyeceğini savundu.  En iyi uygulamaların yaygınlaşması ve farklı sektörler arasındaki etkileşimin arttırılması için gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile denizcilik, kamu ve özel sektör limanlarının birlikte çalışmasının önemini vurguladı.

Limanlar ve liman tesislerinde güvenliği arttırmak için IMO bünyesinde yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır:

-liman tesisleri güvenlik görevlileri için model kurslar ile eğitimler

-belgelendirme kılavuzları,

-Deniz Güvenliği Kılavuzu

-ISPS Kodu (International Ship and Port Facility Security Code).

 

Batı ve Orta Afrika'nın deniz güvenliği masaya yatırıldı

07/06/2016

maritime security.jpg 

6-7 Haziran 2016 tarihlerinde G7 Gine Körfezi Dostlar Grubu'nun  (G7 Group of Friends of the Gulf od Guinea) Portekiz'de gerçekleştirdiği bir toplantıda batı ve orta Afrika'daki deniz haydutluğu, silahlı soygunlar ve yasa dışı denizcilik faaliyetlerinin nasıl ortadan kaldırılacağı tartışıldı. Toplantının odağında deniz güvenliği sorunlarına karşı işbirliğini teşvik etmek için 2013 yılında bölgedeki hükümetler tarafından kabul edilen Mesleki Etik Kuralları (Code of Conduct) vardı.

Katılımcılar, kuralların uygulanma sürecini ve Gine Körfezi'nde deniz güvenliğinin güçlendirilmesi için özel sektörün gösterdiği çabaları değerlendirdi. Ayrıca Afrika Birleşik Denizcilik Stratejisi (AIM 2050), Avrupa Birliği'nin Gine Körfezi Stratejisi ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu'nun (CPLP) girişimleri de konuşuldu.

Geçtiğimiz mayıs ayında BM Güvenlik Konseyi Başkanı, IMO'nun Gine Körfezi'ndeki çalışmalarını takdir etmiş ve bir açıklama yayımlamıştı. Bu konuda hazırladığımız "BM Güvenlik Konseyi IMO'nun Gine Körfezi'nde yürüttüğü kapasite geliştirme çalışmalarını takdir etti" başlıklı haberi aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz:

http://www.denizticaretodasi.org.tr/Sayfalar/imodetay.aspx?haber=10

 

Hukuk Komitesi 103. oturum için toplandı

08/06/2016

8-10 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleşen oturumu IMO Genel Sekreteri Kitack Lim açtı. Komitenin gündemindeki konular arasında şu üç konu özellikle ön plandaydı: HNS Sözleşmesi 2010 Protokolü (International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea), denizcilere adil muamele yapılması ve IMO yasal dokümanlarıyla ilgili bürokratik yükler.

BIMCO'nun haberine göre komite 2010 protokolüyle ilgili zorunlu HNS İletişim Grubu'nun çalışmalarına devam etmesine karar verdi. Gruptan konuyla ilgili bir atölye çalışması için program hazırlaması ve bunu komitenin bir sonraki oturumunda sunması istendi. Grubun 2010 HNS Protokolü'nün uygulanması ve yürürlüğe girmesi için yasal karar çıkarılması yönündeki önerisi komite tarafında destek buldu.  Karar komitenin gelecek oturumunda sunulacak.

Uluslararası Ulaştırma İşçileri Federasyonu (ITF – International Transport Workers' Federation) denizcilere adil muamele yapılmasıyla ilgili olarak Komite'ye görüş bildirmişti. Bu konuyu ele alan Komite, denizcilere adil muamele yapılması için kabul edilen 2006 Kılavuzları üzerine ITF'nin atölye çalışması yapma fikrini uygun buldu ve bu çalışmaların Kılavuz uygulamalarında üye devletler arasında istikrarın ve uyumun sağlanmasına yardımcı olacağını belirtti.

IMO yasal belgeleriyle ilgili bürokratik prosedürler konusundaysa IMO Sekreteryası tarafından sunulan tavsiyeler gözden geçirildi ve elektronik sertifika uygulamasına hız verilmesi kararlaştırıldı.

 

Dominik Cumhuriyeti STCW Sözleşmesi'ni kabul etti

09/06/2016

stcw.jpg 

Dominik Cumhuriyeti 9 Haziran 2016'da gemiadamlarının eğitimi, belgelendirilmesi ve vardiya tutma standartlarını düzenleyen STCW Sözleşmesi'ni kabul etti.

1984 yılında yürürlüğe giren STCW'nin başlıca amacı gemiadamlarına verilecek eğitim ve belgeler ile vardiya tutma koşulları hakkında uluslararası geçerliliği olan kurallar belirleyerek denizde can ve mal güvenliğini sağlamak ve deniz çevresini korumaktır.

Sözleşmeye son olarak 2010 yılında Manila Değişiklikleri getirilmiş ve söz konusu değişiklikler 2012 yılında yürürlüğe girmişti. Değişiklerde sahte belgelendirme ve gemi adamlarının izin, dinlenme gibi hakları ile ilgili kurumlar tarafından düzenlenen eğitimlerin içeriğine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

 

IMO Genel Sekreteri ve temsilcileri Posidonia Fuarı'ndaydı

10/06/2016

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim ve IMO yetkilileri 6-10 Haziran 2016 tarihleri arasında Atina'da düzenlenen Posidonia Fuarı'na katıldı. Lim, deniz taşımacılığının sürdürülebilir kalkınma ve küresel ekonominin büyümesinde çok önemli bir rolü olduğunu vurguladı ve denizcilik sektörünün güvenlik standartlarının gelişmesi ve çevrenin korunmasıyla ilgili toplumun gittikçe yükselen beklentilerini karşılayacak şekilde faaliyet göstermesi için IMO'nun yaptığı çalışmalardan bahsetti. 

Kuzey Amerika Deniz Çevresini Koruma Birliği ve Amerika-Yunanistan Ticaret Odası tarafından düzenlenen bir forumdaysa IMO temsilcisi Juvenal Shiundu, Örgüt'ün çevrenin korunmasıyla ilgili girişimlerinden bahsetti ve Yunanistan Denizleri Koruma Birliği'nin bünyesindeki "Denizcilik sektörü COP21'den sonra nereye gidiyor?" başlıklı bir konferansa katıldı.

 

Peru Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'ni kabul eden 51. ülke oldu

10/06/2016

IMO tarafından 2004 yılında kabul edilen ve gemilerdeki balast suyuyla taşınan istilacı türlerin deniz çevresine verdiği zararı önlemek için tasarlanmış olan Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'ni (BWM – Ballast Water Management) son olarak Peru kabul etti. Böylece Sözleşme'yi kabul eden 51 devletin dünya ticaret filosundaki toplam tonaj oranı %34.87'ye yükselmiş oldu. Sözleşme'nin yürürlüğe girmesi için bu oranın %35'e ulaşması gerekiyor.

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, BWM Sözleşmesi'nde gerekli yasal değişikliklerin en kısa sürede yapılabilmesi için Sözleşme'nin yürürlüğe giriş tarihinin kesinleşmesinin önemine dikkat çekti ve diğer ülkelere de bir an önce Sözleşme'yi kabul etmeleri çağrısında bulundu.

 

Daha temiz okyanuslar için işbirliği

14/06/2016

cleaner oceans.jpgBirleşmiş Milletler haziranın ikinci haftasında denizlerdeki çöpler, plastikler ve mikro plastikler sorunun ele alındığı bir toplantı düzenledi. Deniz çevresinin korunmasında aktif olan taraflar arasında daha etkili bilgi alışverişi sağlamak için yeni yolların tartışıldığı toplantıda sık sık Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (UNCLOS) atıf yapıldı.

Deniz kirliliğini engelleme, azaltma ve kontrol altına alma konusunda kaydedilen ilerlemeler konuşulurken IMO'nun bu konudaki çalışmaları da gündeme geldi. Bunlar arasında gemilerden kaynaklı kirlenmeyi engellemek için denize plastik atılmasını ve çok özel bazı durumlar dışında her türlü çöpün boşaltılmasını yasaklayan MARPOL Sözleşmesi ve yine plastiklerin denize atılmasını engellemek için kabul edilen Londra Sözleşmesi/Protokolü yer alıyor. IMO ayrıca Deniz Çöpü için Küresel Ortaklık (Global Partnership on Marine Litter) projesini yürüten taraflardan biri olup mikro plastiklerin deniz çevresi üzerindeki etkilerini inceleyen Birleşmiş Milletler GESAMP uzmanlarının çalışmalarını takip ediyor.

 

Batı ve Orta Afrika'nın deniz güvenliği için işbirliği

20/06/2016

Deniz güvenliği uzmanları, Güney Atlantik'te kullanılan deniz çevresini izleme ve haberleşme sistemleri üzerinden kurulacak bir işbirliğinin batı ve orta Afrika ülkelerine sağlayacağı avantajları tartışmak için Brezilya'da bir araya geldi. 11 Afrika ülkesi temsilcisi, Brezilya Donanması, Afrikalı bölgesel örgütler ve diğer ülke temsilcileri deneyimlerini paylaşan katılımcılar arasında yer aldı. Deniz güvenliğinin daha etkili bir denizcilik politikasına, denizlerin genel durumuyla ilgili farkındalığın artmasına ve Güney Atlantik çevresinde kurulacak bir işbirliğine bağlı olduğu fikri ağırlık kazandı.

Denizlerin genel durumuna dikkat çekmek için geçen sene yine Brezilya'da gerçekleşen bir atölye çalışmasının devamı olarak "Güney Atlantik'te Deniz Güvenliği hakkında Uzmanlar Paneli Toplantısı" düzenlendi. IMO'nun ve Brezilya Donanması'nın sorumluluğundaki toplantıda Güney Atlantik Denizcilik Koordinasyon Bölgesi'ne dâhil olan ülkelere destek ve eğitim verilmesi ile teknik işbirliğinin kurulması için yapılabilecekler tartışıldı.

 

IMO Genel Sekreteri 2016 Denizciler Günü için açıklama yaptı

21/06/2016

Seafarer Day.jpg 

IMO geleneksel Dünya Denizcilik Günü için bu senenin temasını "Denizcilik: Dünya için vazgeçilmezdir" olarak belirlemişti.

Denizcilere ithafen "Herkes için Denizdeler" sloganını benimseyen 2016 Denizciler Günü'nde denizcilerin sadece sektör veya kariyerleri için değil hepimiz için çalıştığı vurgulanacak. Ve bu nedenle dünya için vazgeçilmez oldukları…

Dünya Denizcilik Günü etkinlikleri yıl boyunca devam edecek. 2005 yılından beri her yıl farklı bir IMO üyesi devletin kendi ülkesinde düzenlediği Dünya Denizcilik Günü Paralel Etkinliği de bunlardan biri. 2016 yılı Paralel Etkinliği'ne 4-6 Kasım günlerinde ülkemiz ev sahipliği yapacaktır.

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim açıklamasında, "Bu sene, 25 Haziran Denizciler Günü'nde, sessizce ve dikkat çekmeden dünyayı hareket halinde tutan denizcileri bu çabalarından dolayı herkesin takdir etmesini istiyoruz," dedi.

Denizcilere mesajınızı #AtSeaForAll etiketiyle Twitter üzerinden paylaşabilirsiniz. Ayrıca IMO etkinlikle ilgili tweet'lerin, gönderilerin ve testlerin yer aldığı bir 2016 dosyası sunuyor:  http://www.imo.org/en/About/Events/dayoftheseafarer/Pages/Day-of-the-Seafarer-2016.aspx

 

Bangladeş gemi geri dönüşüm projesi ilerleme kaydediyor

21/06/2016

ship recycle.jpg 

Fotoğraf: Mike Hettwer / National Geographic

SENSREC Projesi, Bangladeş gemi söküm sektöründe çalışma güvenliliğini arttırmak ve çevreye duyarlı standartlar geliştirip yaygınlaştırmak amacıyla 2015 yılının Ocak ayında başlatılmıştı. Projeye finansal kaynak sağlayan taraflar ve diğer ilgililer, IMO'nun yürüttüğü ve sorumlu olduğu bu projenin ilk aşamasıyla ilgili bilgilendirildi. 15 Ağustos'ta düzenlenen atölye çalışmasında, kaydedilen ilerlemelerin yanı sıra tamamlanmış veya sona yaklaşmış çalışmalar ile eğitimler hakkında güncel bilgiler de paylaşıldı.

Projenin ilk aşamasının 2016 Aralık ayında tamamlanması öngörülüyor.

 

Birleşik Krallık deniz jeoloji mühendisliğiyle ilgili değişiklikleri kabul eden ilk ülke oldu

24/06/2016

2013'te Londra Protokol'üne (1996) deniz jeoloji mühendisliği hakkında getirilen değişiklikleri ilk kabul eden ülke Birleşik Krallık oldu. Denizlere atık dökülmesiyle ilgili uygulama ve standartları düzenleyen Londra Protokolü'ndeki bu değişiklikler deniz jeo mühendisliği faaliyetlerine yalnızca bilimsel araştırmaya gerekçe oluşturduğu durumlarda izin vererek ihtiyatlı bir yaklaşım benimsiyor. Şu an için yalnızca okyanus besleme (ocean fertilisation) amaçlı yapılacak deniz jeoloji mühendisliği faaliyetlerine izin veriliyor.

Söz konusu değişiklikler, Londra Sözleşmesi'ne ve Londra Protokolü'ne taraf devletlerin iklim değişikliğiyle mücadele için gösterdikleri çabaları destekleyecek nitelikte. LP'ye taraf ülkeler, su altı jeolojik oluşumlarda karbon yakalama ve tutma işlemleriyle ilgili yasal düzenlemeleri 2006'da kabul ederek iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak küresel bir yasal mekanizma için önemli adımlar atmıştı. Tüm taraflar için yasal bağlayıcılık kazanan bu yasal düzenlemeler aynı zamanda su altı oluşumlarda karbon yakalama ve tutma standartlarını düzenleyen uluslararası çevre hukuku için de yasal bir zemin sunuyor.


Gemilerdeki kapalı alanlara giriş ile ilgili IMO düzenlemesi yasalaştı

30/06/2016

gas testing inside.jpgMakine parçalarının kontrol edilmesi veya ekipmanların çalıştırılması gibi nedenlerle gemiadamlarının zaman zaman gemideki kapalı alanlara girmesi gerekir. Böyle zamanlarda gemiadamlarını olası kaza ve ihmallere karşı korumayı amaçlayan ve gemilerde portatif atmosfer testi cihazı bulundurulması zorunluluğu getiren yeni bir IMO mevzuatı kabul edildi.

1 Temmuz 2016'da yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre kapalı alanlardan bazıları şunlardır: yüklerin taşındığı ambarlar/bölümler, yakıt tankları, balast tankları, kazanlar, pis su tankları ve bu  bölümlerle bağlantısı olan yakın alanlar.

Kapalı alanlar havalandırmaları yetersiz olduğu için uzun süre çalışmaya elverişli değildir. Bu alanlarda oksijen eksikliği/fazlalığı olabileceği gibi yanıcı ve/veya toksik gazların varlığı da tehlike yaratabilir.

Bu nedenle Uluslararası Deniz Güvenlik Sözleşmesi'nin (SOLAS) kapalı alanlar için XI-1/7 Atmosfer testi cihazı düzenlemesi, gemilerde, kapalı alanlardaki oksijen, yanıcı gaz veya buhar ile hidrojen sülfür ve karbon monoksit     yoğunlaşmalarını ölçebilecek kapasitede atmosfer test cihazı veya cihazlarının bulundurulmasını gerektirmektedir.

 

Kaynak: IMO; BIMCO.