Mart-Nisan 2019

IMO, alternatif yakıt tüketimine ilişkin teşvik çalışmalarını sürdürüyor

28 Şubat 2019 tarihinde, IMO Londra Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Düşük Karbonlu Deniz Taşımacılığını Desteklemek için IMO Küresel Endüstri İttifakı (Global Industry Alliance –GIA) yuvarlak masa toplantısında, denizcilik sektöründe alternatif yakıt kullanımına ilişkin engeller ve teşvikler görüşülmüştür. 

Denizcilik sektöründen birçok uzman; diğer taşımacılık sektörlerinde uygulanan başarılı teşvikleri ve bahse konu teşvikleri denizciliğe ve limanlara nasıl uygulayabileceklerini tartışmak üzere bir araya gelmiştir.

Grup; daha temiz yakıtın pazara girmesine mani olan ekonomik, teknolojik ve kurumsal engelleri ele almıştır. Toplantıda; yasal veya düzenleyici engellerin yanı sıra sermaye ve operasyonel bedeller, yaşam döngüsü emisyonlarına ilişkin belirsizlik, yeni yakıtların kullanımı hususunda operasyonel tecrübenin yokluğu, güverte yakıt depoları ve yakıt doldurma altyapısının uygunluğu gibi konular tartışılmıştır.  

Uygulamada yaşanabilecek muhtemel zorlukların yanı sıra denizcilik sektörüne yönelik olası teşvik programları da bahse konu toplantı kapsamında ele alınmıştır. Norveçli NOx Fund'dan alınan dersler gibi yenilenebilir yakıtların alınımına teşvik etmek adına Birleşik Krallık'ta uygulanan teşvik programları da dâhil olmak üzere böylesi program örnekleri verilmiştir.

Katılımcılar; gemi sahiplerinin, alternatif yakıt ikmalinin ve altyapı gelişimine ek olarak alternatif yakıt kullanımına nasıl teşvik edilebileceği hususunu ele almışlardır. Bahse konu İttifak, denizcilik sektörüne yönelik gelecekte uygulanabilecek teşvik programları için alınan dersleri ve temel ilkeleri bir araya getirmiştir.

Bahse konu yuvarlak masa toplantısında başlatılan çalışma, özellikle IMO Sera Gazı Başlangıç Stratejisi kapsamında yer alan ve kısa dönem önlemlerinden bir tanesi olan "yeni teknolojileri geliştirmek ve sürdürmek konusunda ilk hamleyi yapanlara yönelik teşvikler" hususuna katkı sağlamaktadır. Strateji, teknolojik inovasyonun ve uluslararası denizcilik için alternatif yakıt ve/veya enerji kaynakları küresel girişiminin, sıfır karbonlu denizciliğe ulaşma hususunda bütünleyici olacağını onaylamaktadır.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

2019 yılı 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde denizcilikte kadın temasını vurgulayan IMO'nun bu seneki Dünya Denizcilik günü teması Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına ses getiren "Denizcilik Topluluğunda Kadınları Güçlendirmek" olmuştur.

Bahse konu güne dair küresel 2019 teması, Eşit düşün, akıllıca inşa et, değişim için yenilik yap, Birleşmiş Milletler'in 5 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (UN Sustainable Development Goal –SDG 5) desteği ile cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi hususlarının geliştirilebileceği yenilikçi yollara odaklanmıştır.

IMO, denizcilik sektöründe cinsiyet eşitliği ve kadınları geliştirme hususuna kendini adamış durumdadır. IMO'nun son 30 yıldır yürüttüğü Denizcilikte Kadın programı, kadınların denizcilik sektöründe liderlik pozisyonlarına ulaşmalarına ve onlara ileri düzey teknik eğitimlere erişim sağlayarak sektöre ihtiyaç duyulan bir cinsiyet dengesi getirmelerine yardım etmiştir.

 

 

Okyanuslarda bulunan plastik çöplerin ve mikroplastiklerin izlenmesi ve incelenmesi kılavuzu yayınlandı

Okyanuslarda bulunan plastiklerin ve mikro plastiklerin izlenmesine yönelik kamuya açık yeni bir kılavuz dizisi, bilim insanlarının denizlerdeki plastik çöp probleminin boyutunu inceleyebilmelerine yardımcı olacaktır.

Okyanuslarda bulunan plastik çöplerin ve mikroplastiklerin izlenmesi ve incelenmesi Kılavuzu; Birleşmiş Milletler sistemine deniz çevresi korumasının bilimsel yönlerini rapor eden bir organ olan Deniz Çevresi Korumasının Bilimsel Yönlü İncelemesinde Uzmanlar Ortaklık Grubu (Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection) tarafından yayımlanmıştır. Bahse konu Kılavuz; neyin nasıl örneklendirileceği, nasıl kayıt altına alınacağı, okyanuslarda ve kıyı hattında bulunan plastiklerin nasıl inceleneceği konularını kapsamaktadır.  Ayrıca, okyanuslarda bulunan plastik döküntü olarak da adlandırılan plastik çöpün miktarını ve dağılımını izlemek ve incelemek üzere programlar oluşturmak üzere öneriler, tavsiyeler ve pratik kılavuz da içermektedir.

Bahse konu kılavuz kapsamında; boyut ve şekil örnekleri, ölçümler, örneklendirmeler, incelenme ve izleme programlarının oluşturulma yöntemleri ve deniz atıkları ve çöpleri kategorilerine dair ortak tanımlar da bulunmaktadır. Kılavuzun bölümlerinde ise; deniz atığı ölçümleri ve araştırmaları sürecinde yer alan vatandaşlara yönelik bilim programları da ele alınmaktadır.  Ayrıca, deniz yüzeyinde ve tabanında yüzen plastik maddelerin izlenmesine dair detaylı bölümler de bulunmaktadır.

Bahse konu kılavuzun tamamı GESAMP internet sitesinden (http://www.gesamp.org/publications/guidelines-for-the-monitoring-and-assessment-of-plastic-litter-in-the-ocean) ücretsiz olarak indirilebilmektedir.

Kılavuz, kara ve deniz temelli insan faaliyetlerinin deniz ortamı üzerindeki sosyal, ekonomik ve ekolojik sonuçlarını yönetme sorumlulukları bulunan ulusal, hükümetlerarası ve uluslararası kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

Söz konusu kılavuz, okyanuslarda bulunan plastik deniz atığının ve mikroplastiklerin miktarını ve dağılımını rapor etmek üzere uluslararası düzeyde kabul edilmiş bir yöntemin şimdiye dek olan eksikliğine bir cevap niteliğindedir ve direkt olarak Birleşmiş Milletlerin okyanuslar hususundaki 14 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine (UN Sustainable Development Goals –SDG 14) katkı sağlamaktadır. Özellikle 2025 yılı itibariyle, plastik döküntüler ve besin kirliliği de dâhil olmak üzere kara temelli faaliyetlerden kaynaklanan her türlü deniz kirliliğini önemli ölçüde azaltmak ve engellemeye yönelik olan 14 numaralı hedefe bir yanıt niteliği taşımaktadır.

Hileli gemi kayıtlarını önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor

IMO Hukuk Komitesi (Legal Committee –LEG), 27-29 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 106. Oturumu kapsamında, hileli gemi kayıtlarının ve diğer yanıltıcı denizcilik uygulamalarının engellenmesine yönelik sunulan birçok önlemi ele almıştır. Bahse konu oturumu, birçok IMO Üye Devletinin bayraklarını hileli kullandığını gösteren raporlar takip etmiştir.

Diğer gündem maddeleri arasında; Komite, işi bırakan gemiadamlarının sayısındaki artış ve bahse konu artışa yönelik dikkatlice planlanan eylemlerin gerekliliği hususuna dikkat çekmiştir. Komite; en güncel vakalara yönelik güncellenecek ve IMO Sekretaryalığı, Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization –ILO), ilgili bayrak Devletleri, liman Devletleri, gemiadamlarının Devletleri ve diğer örgütlerin müdahalelerini takiben başarılı bir şekilde çözülen vakaları inceleyecektir.

Komite ayrıca, Otonom Yüzey Gemilerinin (Maritime Autonomous Surface Ships -MASS) kullanımına dair Hukuk Komitesi tarafından oluşturulan sözleşmelerin düzenleyici kapsamının belirlenmesine yönelik çalışmalarına da başlayacaktır. Bir diğer önemli gündem maddesi ise; tehlikeli maddelerin karıştığı bir kaza durumunda sorumluluk ve tazminatı kapsayan 2010 Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Sözleşmesi'nin (Hazardous and Noxious Substances –HNS) onaylanmasını ve uygulanmasını teşvik etmek olmuştur. HNS yükü taşıyan gemilerin sayısı istikrarlı bir şekilde artmakta olup, yıllık kimyasal madde ticaretinin 200 milyon ton üzerinde HNS taşınmaktadır.

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim tarafından açılmış olan bahse konu Hukuk Komitesine, Alman Volker Schöfish başkanlık etmiştir.

6 Nisan 2019 tarihinde hafta sayısı yuvarlandı

Küresel Mevki Belirleme Sistemi Standard Mevki Belirleme Hizmeti'nin (Global Positioning System Standard Positioning Service –GPS-SPS) denizcilik kullanıcıları, 6 Nisan 2019 haftasından önce sistemlerini kontrol etmeye zorlanmıştır. Birtakım süresi geçmiş GPS alıcı sistemleri, navigasyon üzerindeki ciddi etkileri ile düzgün bir şekilde çalışmayabilmektedir.

Hafta sayısı yuvarlama, 6 Ocak 1980 tarihinden itibaren başlayan ve yalnızca 1023 hafta kaydedebilen 10 bitlik bir değer olarak zaman ve haftalardan oluşan bir format kullanarak GPS sisteminin GPS alıcılarına iletmesi sebebi ile oluşmaktadır. Bir önceki hafta yuvarlama, sistemin kendini sıfırladığı ve 1023 haftayı tekrar saymaya başladığı tarih olan 21 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleştirilmiştir. GPS sistemi 1024 haftaya ulaştığı zaman, sistem otomatik olarak sıfırıncı haftaya geri dönmektedir.

Birtakım GPS alıcıları, 1023 haftasından 1024 haftasına geçişi gerçekleştirememektedir. Zamanı geçen veya uygun bir şekilde güncellenmeyen GPS alıcıları, Ağustos 1999 tarihini sıfırıncı hafta olarak baz alarak 6 Nisan 2019 tarihinde dönüştürülmüştür. Bahse konu GPS alıcılarının biyolojik saati, mutlak referanstan yoksunluğu tecrübe edecek olup, yanlış zaman ve mevki gösterebilir ya da daimi olarak bloke olabilir. Söz konusu alıcılardan bazılarının sorunları güncellemeler ile giderilebilecek olup, bazıları ise kullanılamaz hale gelecektir.

Denizcilik sektörü kullanıcıları, GPS üreticileri ile temasa geçerek alıcılarının durumunu kontrol etmesi hususunda bilgilendirilmiştir. IMO, denizcilik kullanıcılarını hafta yuvarlama konusunda önlem almalarına yönelik uyaran bir navigasyon emniyeti sirküleri (SN.1/Circ.182/Add.1) yayımlamıştır.

GPS-SPS, 1996 yılından itibaren dünya çapında kullanılan bir radyonavigasyon bileşeni olarak IMO tarafından tanınmaktadır.

Denizcilik sektöründe kadınların rolü arttırılıyor

4-5 Nisan 2019 tarihlerinde, Malmö, İsveç'te, denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinin katılım sağladığı Dünya Denizcilik Üniversitesi'nin  "Denizcilik Topluluğunda Kadınları Güçlendirmek" adlı 3.Uluslararası Kadınlar Konferansı (World Maritime University International Women's Conference) gerçekleştirilmiştir. Bahse konu konferansın mükerrer temaları, 2019 yılı Dünya Denizcilik Günü temasını aksettiren "hiçbir kadının denizcilik sektöründe geri planda kalmamasını sağlamak adına yapısal engelleri kaldırmak, iyi iş ilişkileri kurmak, kaliteli eğitim sağlamak" şeklinde olmuştur.

WMU Rektörü Cleopatra Doumbia-Henry, bahse konu konferansın açılışında, özellikle cinsiyet eşitliği hususundaki 5 numaralı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine (UN Sustainable Development Goals –SDG) ulaşmak için tüm denizcilik sektörüne "değişim için cesaretli olma" çağrısında bulunmuştur.   Açılış konuşması esnasında Rektör Cleopatra Doumbia-Henry "Kadınları kapsayacak ve güçlendirecek kaliteli bir eğitimin herkes için ulaşılabilir olduğundan emin olmamız gerekiyor. Herkese eşit fırsatlar sunulmalı" demiştir.

Üst düzey teknik eğitimlere yönelik cinsiyete özgü paydaşlıklar da dâhil olmak üzere denizcilik eğitimine ve diğer fırsatlara erişmelerini destekleyen IMO Denizcilikte Kadın Programının odak noktası olan Helen Buni, "İlerleme kaydetmek ve cinsiyet çeşitliliğini arttırmak için cesur ve yenilikçi girişimlere olan ihtiyacı" vurguladı. IMO, bahse konu program aracılığıyla dünya çapında denizcilik birliklerinde "Yedi Kadın" isimli kadınlara iş dünyasında güçlendirmeyi hedefleyen programın iş ilişkileri, mentörlük ve birçok fırsat sağlamak amacı ile kurulmasını kolaylaştırmıştır.

IMO Deniz Emniyeti Birimi Yöneticisi Heike Deggim, "Ulusal heyetler arasında gerçekleştirilen IMO toplantılarında kadın temsilciliğinde biraz gelişme kaydedilirken, denizcilik sektörünün özellikle öncü pozisyonlarda daha fazla kadına ihtiyacı olduğunu" vurgulamış olup, "her iki cinsiyetin de yönetime ve liderliğe getirdiği gücün avantajlarından yararlanan daha adil ve eşit çalışma ortamları için sayısız olasılık bulunduğunu" eklemiştir. "IMO, Denizcilik sektöründe kariyerine devam edecek en iyi insanları çekmek için sektörün toplumun her kesime ulaşması gerektiğini bilmektedir. Daha fazla kadına istihdam sağlamak ve onları güçlendirmek, bilhassa yetenekli denizcilerin azlığı gibi denizcilik sektörünün karşılaştığı sorunların çözümüne oldukça katkıda bulunacaktır."

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim bahse konu konferans kapsamında bir video mesajı ile "Denizcilik dünyasının;  dünya mallarını temiz, emniyetli ve verimli bir biçimde taşımaya devam etmesi için hem kadınlar hem de erkekler olmak üzere herkesin görev başına geçmesine ihtiyacı olduğunu" vurgulamıştır.

 

Kaynak: IMO internet sitesi

www.imo.org