Temmuz 2018

?

2019 Dünya Denizcilik Günü Teması: "Denizcilik Sektöründe Kadınların Güçlendirilmesi"

women

"Denizcilik Sektöründe Kadınların Güçlendirilmesi" 2019 yılının Dünya Denizcilik Günü teması olarak belirlendi. Bu tema, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGler) ile paralel olarak, cinsiyet eşitliği hakkındaki farkındalığın artırılması ve tüm dünyada kadınların denizcilik sektörüne katkılarının vurgulanması için fırsat sunacaktır.

Londra'daki IMO Genel Merkezinde 120. oturum için bir araya gelen Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konseyi, IMO Genel Sekreteri Kitack LIM tarafından önerilen söz konusu temayı onayladı.

LIM, "IMO, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDGler) gerçekleştirilmesine destek olmak yönünde güçlü bir kararlılığa sahiptir ve 'cinsiyet eşitliği sağlanmalı; tüm kadınlar ve genç kızlar bu anlamda güçlendirilmelidir' diyen SDG 5 başlığı altındaki hedeflerle uyumlu bir şekilde hem karada hem de açık denizde çalışmakta olan kadınların katılımını desteklemektedir," dedi.

LIM şunları ekledi: "Bu tema IMO'ya, kadınların denizcilik idarelerinde, limanlarda ve denizcilik eğitimi veren kuruluşlarda kariyer gelişimi fırsatları için seçildiği bir ortamı geliştirmek ve denizcilik alanında cinsiyet eşitliğinin daha fazla gündeme gelmesini teşvik etmek için SDGleri, özellikle de SDG 5 hedeflerini gerçekleştirme yönünde denizcilik sektörünün çeşitli paydaşları ile çalışma fırsatı sunacaktır."

Denizcilik her ne kadar tarihsel olarak erkek egemenliğinde süregelmiş bir sektör olsa da IMO, sektörün ilerleme göstermesi ve kadınlara temsiliyet kazanmalarında yardımcı olmak ve böylece yirmi birinci yüzyıl beklentilerine ayak uydurabilmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Bu çabalara, IMO'nun şimdi otuzuncu yılında olan cinsiyet ve yeterlik geliştirme programı aracılığıyla ağırlık veriliyor.

1988 yılında birkaç denizcilik enstitüsü kapılarını kadın öğrencilere açtı. IMO, Kadınların Denizcilik Sektörüne Entegrasyonu olarak bilinen küresel bir programı uygulayan Birleşmiş Milletler uzman kuruşlarının öncüsü oldu. Çeşitli aşamaları uygulayarak, denizcilik sektöründeki kadınlar için denizcilik eğitimi ve istihdam fırsatları sağlamaya yönelik çözümlerle, IMO'nun politika ve prosedürlerine bir cinsiyet boyutu kazandırmak için kurumsal bir yapıyı devreye soktu.

Kitack LIM, "Bugün, IMO'nun yeniden isimlendirdiği Denizcilikte Kadınlar programı güçlü bir şekilde yol alıyor. Kadınların güçlendirilmesi tüm dünyada ekonomiyi güçlendirir, büyümeyi ve kalkınmayı teşvik eder ve güvenli, emniyetli, temiz ve sürdürülebilir denizcilik için çabaladığımız küresel denizcilik topluluğunda çalışan bizlere fayda sağlar," dedi.

IMO'nun küresel eğitim enstitüleri Dünya Denizcilik Üniversitesi (WMU) ve Uluslararası Denizcilik Hukuku Enstitüsü (IMLI) mezunu olan kadınlar, günümüzde denizcilik idarecileri ve karar alıcılar olarak görev yapmaktadır ve yeni kadın çalışanların istihdam edilmesinde rol model olarak olumlu bir etkiye sahiplerdir. IMO aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerdeki denizcilik sektöründe yer alan kadınlar için özel burslar ile yüksek seviyede teknik eğitime erişimi sağlayarak kadınların güçlendirilmesini destekliyor.

IMO; Afrika, Asya, Karayipler, Latin Amerika, Orta Doğu ve Pasifik Adaları'nda denizcilik sektöründeki kadınlar için yedi bölgesel kuruluşun yaratılmasına da destek oldu. Bu bölgesel ağlara erişim, üyelere cinsiyet konularını ele almak için bir platform sağlayarak, dünya çapında denizcilik iletişiminin altın zincirini sundu ve IMO araçlarının uygulanmasına katkı sağladı.

"Denizcilik Sektöründe Kadınların Güçlendirilmesi" temasının seçilmesi, 2019 yılında denizcilik programında IMO kadınları ve SDG 5 hedeflerinin gerçekleştirilmesi üzerine yenilenmiş bir bakış açısı sağlayacaktır.

IMO'nun 70. yıl animasyonu

IMO, uluslararası denizciliğin daha emniyetli ve daha güvenli hale gelmesi ve daha yeşil bir ayak izi için uluslararası denizciliğe katkılarının 70. yılını, bir dizi etkinlik ve sene boyunca yayınlanacak olan anı eserlerle kutluyor. Bunlardan sonuncusu, denizciliğe ait neredeyse tüm konuları ele alan zorunlu uluslararası düzenlemelerin IMO tarafından nasıl geliştirdiğini gösteren bir animasyon filmidir. Bu düzenlemeler sonucunda en yüksek uygulanabilir standartlara uyum sağlayan modern deniz taşımacılığı, tüm dünyada malların taşınmasının en güvenli, en temiz ve en verimli yoludur.

Animasyon, IMO'nun 1948 yılında kuruluş anlaşmasının kabul edildiği Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Konferansından günümüze kadar olan yolculuğunu ortaya koyuyor ve 1967 yılında gerçekleşen meşhur Torrey Kanyonu kazasını takiben tanker emniyetine yönelik getirilen yeni kuralları, uydu-tabanlı Küresel Deniz Tehlike ve Emniyet Sistemini ve bugün dünya üzerinde özel bir korumaya sahip bazı önemli çevresel açıdan hassas bölgelerin belirlenmesi gibi temel gelişmelerin de altını çiziyor. Animasyonda ayrıca, denizcilerin iyi eğitimli ve iyi yetiştirilmiş olmaları ve yeterli yasal koruma altına alınmaları amacıyla IMO'nun gerçekleştirdiği çalışmalar ile IMO'nun benzeri görülmemiş iki eğitim kurumunun oluşum aşamasına da yer veriliyor.

IMO'nun bu kutlama yılı için teması "Daha İyi Bir Gelecek için Daha İyi Denizcilik" ve bu animasyon, IMO'nun başlangıçtan beri bu hedefi ne şekilde takip ettiğini yansıtıyor. Animasyon filmine http://www.imo.org/en/About/Events/WorldMaritimeDay/Pages/WMD-2018.aspx linki üzerinden ulaşabilmektedir.

21. yüzyılda deniz güvenliği

IMO Genel Sekreteri Kitack LIM, değişmekte olan deniz güvenliği görünümü karşısında IMO'nun çalışmalarını ve değişime verdiği yanıtın altını çizdi. 20 Temmuz'da Brezilya Deniz Harp Akademisi'nde gerçekleştirilen "21. Yüzyılda Deniz Güvenliği" Sempozyumunda konuşan LIM, "Liman ve denizcilik sektörlerine yönelik tehditler sürekli değişim gösteriyor, dolayısıyla IMO'nun bu tehditlere verdiği cevaplar da değişiyor," dedi ve şunu vurguladı: "IMO, çalışmalarının tüm aşamalarında dijital devrimi işaret ediyor."

Genel Sekreter Kitack LIM tarafından gündeme getirilen konulardan biri de Otonom Yüzey Gemileri (MASS) olarak bilinen gemilerdi. LIM, IMO'nun otonom gemiler ile ilgili düzenleyici hususları incelediğini, bu incelemenin güvenlik, emniyet, yasal sorumluluk, kazalara müdahale ve deniz çevresinin korunması konularını kapsadığını belirtti. LIM aynı zamanda IMO'nun siber güvenlik ve gemilerdeki bilgi teknolojisi ve işletimsel teknoloji sistemlerinin olası zafiyetleri hakkında artan endişelerini de vurguladı.

LIM,  denizcilik sektörünün hem gelişmekte olan bir ekonomiyi yönlendirip destekleyebileceğini ve hem de gerçekten daha iyi bir dünya yaratmaya katkı sağlayabileceğini ve bu nedenle güvenli ve emniyetli denizciliğin, sadece denizcilik sektörü için değil daha geniş kesimler için de önemli olduğunu vurguladı.

Av malzemelerinin işaretlenmesi deniz çöpü probleminin çözülmesine yardımcı olabilir

IMO'dan Fredrik HAAG, 9-13 Temmuz tarihleri arasında Roma'da gerçekleştirilen BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Balıkçılık Komitesi (COFI 2018) toplantısında, "balık avı malzemelerinin işaretlenmesi, bu gibi malzemelerin denize atılmasını yasaklayan IMO yönetmeliklerinin uygulanmasını destekleyecektir," dedi. HAAG bu konuşmayı, "Av Malzemelerinin İşaretlenmesi Üzerine İsteğe Bağlı Yönergelerin" Gıda ve Tarım Örgütü Balıkçılık Komitesi tarafından onaylanmasından önce yaptı. Yönergeler, tüm av malzemelerinin işaretlenmesi ve böylelikle unutulmaları, kaybolmaları veya atılmaları durumunda esas sahiplerinin izlerinin sürülebilmesini istiyor.

IMO MARPOL Sözleşmesi Ek V, sentetik av malzemeleri de dâhil olmak üzere tüm plastiklerin denize atılmasını yasaklamaktadır. Çöplerin denize atılması hususundaki Londra Sözleşmesi ve Protokolü de, av malzemelerinin denize atılmasına izin vermemektedir.

Fredrik HAAG toplantıda, IMO'nun Deniz Çevresini Koruma Komitesi'nin gündemine deniz çöpleri ile ilgili yeni bir madde eklediğini ve bu maddeyle ilgili görüşleri almayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Bu konu aynı zamanda, denize atılan çöplerin deniz kirliliğinde nasıl bir rolünün olabileceğini araştıran Londra Sözleşmesi ve Protokolü taraf ülkelerinin toplantı gündeminde de yer alıyor. Bu taraflar arasındaki görüşmeler, atılan veya sürüklenen balık yığıcı aygıtların (fish aggregating devices- FADs) yanı sıra, su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan polistiren ve strafor şamandıraları da denizel çöp kaynakları olarak ele alıyor.

Balıkçıların hayatlarının korumak için Cape Town Sözleşmesinin imzalanması gerekiyor

"Balıkçıların hayatlarının korunması için IMO'nun balıkçı teknesi emniyeti hakkındaki Cape Town Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması gerekiyor." Bu kilit mesaj, BM Gıda ve Tarım Örgütü (UN Food and Agriculture-FAO) Balıkçılık Komitesi'nin (COFI 2018) 9-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında Roma'da gerçekleştirilen toplantısında IMO'dan Sandra ALLNUT tarafından yinelendi. 2012 Cape Town Sözleşmesi, balıkçı teknesi emniyetinin bayrak, liman ve kıyı devletleri tarafından daha iyi denetlenmesini hedeflemektedir. Hâlihazırda Sözleşmeye taraf 10 Devlet bulunuyor; ancak Sözleşmenin yürürlüğe girebilmesi için bu sayının (yeterli sayıdaki balıkçı teknesiyle birlikte) 22 olması gerekmektedir.

COFI'nin açılış oturumunda ALLNUTT, Cape Town Sözleşmesi'nin onaylanması için IMO, FAO, Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization-ILO) ve Pew Charitable Trusts arasındaki pozitif işbirliğinin altını çizdi. IMO, FAO ile birlikte tüm Dünyada bir dizi seminer gerçekleştirerek Sözleşmenin önemini, ulusal mevzuata nasıl uygulanabileceğini ve Sözleşmeye taraf olanlar için sonraki adımların neler olduğunu açıklıyor. ALLNUTT, balıkçılıkla ilgili bakanlıklardan ve balıkçılık sektöründen anlayış beklediklerini belirtti ve destek çağrısında bulundu: "Sözleşme IMO tarafından kabul edilmiş olsa da, okyanus sorunlarıyla ilgilenen tüm BM kurumları, Sözleşmeyi onaylamaları için hükümetleri teşvik edebilir ve etmelidir de. İşbirliği ve uyum, tüm dünya üzerindeki milyonlarca balıkçının emniyeti için ilerlemenin yoludur." ALLNUT, COFI'nin balıkçılık ve okyanus yönetimi gündeminin "yasadışı, bildirilmemiş ve kaçak (IUU) balıkçılıkla mücadele" maddesi görüşülürken söz alarak Cape Town Sözleşmesi'nin yasadışı balıkçılık ile mücadeledeki rolünün altını çizdi.

ALLNUTT, "Toplumsal, çevresel ve ticari olarak sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması" konulu bir yan etkinlik sırasında da, balıkçılık emniyeti, çevrenin koruması ve denizcilerin eğitim ve hakları için dört temel unsuru vurguladı: IMO'nun 2012 Cape Town Sözleşmesi (henüz yürürlükte değildir); IMO'nun balıkçıların eğitilmesi hakkındaki STCW-F Sözleşmesi (2012'de yürürlüğe girdi) ILO'nun 2007 Balıkçılık Konvansiyonu Çalışması (Sözleşme No. 188) (Kasım 2017'den bu yana yürürlüktedir) ve Yasadışı, Bildirilmemiş ve Kaçak Balıkçılığı Önleme, Durdurma ve Ortadan Kaldırmaya Yönelik Liman Devleti Önlemleri hakkındaki 2009 FAO Anlaşması (PSMA) (2016 yılında yürürlüğe girmiştir).

Kuzeybatı Pasifik'te döküntülere karşı hazırlık

IMO, Kuzeybatı Pasifik bölgesinde tehlikeli ve zararlı madde (HNS) ve petrol döküntülerine karşı bölgesel işbirliğini destekliyor.

IMO'dan Roel HOENDERS, Incheon - Kore Cumhuriyeti'nde 17-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Deniz Çevresel Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Bölgesel Faaliyet Merkezi (Marine Environmental Emergency Preparedness and Response Regional Activity Centre-MERRAC) toplantılarına katıldı. Merkez başlangıçta, Kuzeybatı Pasifik Bölgesi Eylem Planı (Northwest Pacific Action Plan-NOWPAP*) gereğince döküntülere müdahale etmek için etkili ortak önlemler yaratmak amacıyla IMO ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından kurulmuştu.

HOENDERS, Petrol Kirliliğine Hazırlıklı Olma ve Müdahale ve İşbirliğiyle İlgili Uluslararası Sözleşmesinin (International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-Operation-OPRC-90) ve HNS içeren döküntülerle ilgili Protokolünün onaylanması ve uygulanmasının altını çizerek, IMO'nun çevre koruması üzerine son çalışmalarından ve başarılarından bahsetti. Toplantıda ayrıca, yakın dönemlerdeki vakalar sırasında MERRAC tarafından sağlanan uygulamalı destek, petrol ve HNS döküntüleri üzerine bir bilgi paylaşım platformunun geliştirilmesi, son zamanlardaki petrol döküntüsü uygulamalarının sonuçları ve önümüzdeki yeni projeler hakkında müzakerelere de yer verildi.

MERRAC, REMPEC aracılığıyla Akdeniz ve REMPEITC-Caribe aracılığıyla Wider Carribean gibi bölgeleri destekleyen Bölgesel Faaliyet Merkezleri (Regional Activity Centers-RACs) adı verilen merkezler ile benzer şekilde çalışmaktadır.

Farklı deniz havzalarındaki Bölgesel Faaliyet Merkezleri kanalıyla IMO ve BM Çevre Programı arasında oluşan yakın işbirliği, Üye Devletlerin sürdürülebilir kalkınma için okyanusların, denizlerin ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasına yönelik BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 14'ü gerçekleştirmek konusundaki çabalarını destekliyor.

*NOWPAP, Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu üye ülkelerini kapsamaktadır ve dünya çapındaki 18 BM Çevre (UNEP) Bölgesel Deniz Programlarından biridir.

 

Kaynak: IMO internet sitesi.

http://www.imo.org/EN/MediaCentre/WhatsNew/Pages/default.aspx