• Anasayfa
  • |
  • Karaya çıkma izinleri için yeni kararlar 1 Ocak 2018’de uygulamaya girdi

Karaya çıkma izinleri için yeni kararlar 1 Ocak 2018’de uygulamaya girdi

​Denizcilerin karaya çıkma hakları, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren tüm dünyada yürürlüğe giren yasal değişikliklerle iyileştirildi. Kıyı izinleriyle ilgili uluslararası standarda eklenen yeni hüküm; millet, etnik köken, renk, cinsiyet, din, siyasi görüş veya sosyal köken farklılıklarından doğabilecek her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmaktadır. 

Karaya çıkma talebinin reddedilmesi durumunda, geminin mürettebatı veya kaptanı yetkili makamlardan reddin gerekçesini yazılı olarak bildirmesini isteyebilecektir.

Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması (FAL) Sözleşmesi'nde yapılan bir diğer düzenleme ise deniz taşımacılığıyla ilgili bilgilerin iletilmesi için elektronik bilgi değişimi ve elektronik veri paylaşımı sistemlerinin kullanılması koşulu olmuştur. Uygulamaya 8 Nisan 2019 tarihine kadar geçilmesi gerektiği ve en az 12 ay boyunca elektronik sistemle birlikte kâğıtla bilgi aktarımına da izin verileceği belirtildi.

Ayrıca bilgilerin tek bir portaldan paylaşılarak sürecin hızlandırılması için "tek pencere" sisteminin tercih edilmesi istendi.

 

Güvenlik ve kaçak yolcular

Gemideki kaçak yolculukların engellenmesi için ulusal hükümetlere IMO Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik (ISPS) Kodu'ndaki operasyonel prosedürleri uygulaması önerildi.

Yeni bir standarda göre, hükümetler, uygun koşullar sağlanırsa kaçak yolculara, kaçak yolculuk girişimlerine veya bunlara yardım eden kişi ya da şirketlere karşı yasal süreç başlatmalıdır.

 

Yeni FAL Dokümanları

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren güncellenmiş FAL dokümanları şunlardır: 'IMO General Declaration; Cargo Declaration; Ship's Stores Declaration; Crew's Effects Declaration; Crew List· Passenger List ve Dangerous Goods.'

Geminin gümrük işlemlerinin tamamlanmasıyla ilgili üç yeni belge eklendi. Bunlar: SOLAS kapsamındaki güvenlik bilgisi formu, gümrük risk değerlendirmesinde kullanılabilecek gelişmiş elektronik kargo bilgisi formu ve liman kabul tesislerine gönderilen atıklarla ilgili beyan formu.

 

Kaynak: 01.01.2018 tarihli IMO basın bildirisi. (http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/01-FALConvention.aspx)