"DUİR" faaliyetleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan 23.08.2022 tarihli ve 583161 sayılı yazıda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yazısına atfen, "DYNAMIC MARINER/MAVİ BALİNA/NUSRET 2022" tatbikatı kapsamında 11-23 Eylül 2022 tarihleri arasında "Deniz Ulaştırması İçin İşbirliği ve Rehberlik (DUİR)" faaliyetlerinin icra edileceği;  faaliyet kapsamında ticaret gemilerinin tatbikat hakkında bilgilendirilmesi,  geri beslemelerin alınabilmesi maksadıyla Deniz Ticaret Odaları vasıtasıyla yönlendirme ve limanlarda bulunan gemilere bilgilendirme brifinglerinin yapılacağından bahisle, Odamız İzmir Şubesi ile Mersin Deniz Ticaret Odası'nın tatbikata yönelik bilgilendirilmeleri ve ilişikte yer alan "Format ALFA" formunun çevre denizlerimizdeki gemilere ulaştırılmasının talep edildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Odamız Üyelerinin tatbikata yönelik bilgilendirilmesi ve ilişikte yer alan "Format Alfa" formunun faaliyete katılacak (gönüllülük esasına göre) gemilere ulaştırılmasının sağlanması istenmektedir. 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

605_2677_duir_faaliyetleri_eimza.pdf