• Anasayfa
  • |
  • Su Ürünleri Üretiminin Desteklenmesi

Su Ürünleri Üretiminin Desteklenmesi

Sayın Üyelerimiz;

2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı:6243)” 20.10.2022 tarih ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

            Bahse konu Karar’da, Su Ürünleri Üretiminin Desteklenmesine ilişkin olarak;

MADDE 4- (1) Su ürünleri desteği: Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, Su Ürünleri Bilgi Sistemine kayıtlı olmak şartıyla, kilogram/adet başına aşağıda belirtilen miktarlara göre doğrudan üreticiye olmak üzere destekleme ödemesi yapılır.

 

  1. Kapalı sistemde üretim yapanlar ile kilogram üstü alabalık üretimi yapanlara aşağıda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılır.
  2. Denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı potansiyel alanda, aynı baraj gölünde veya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, aynı gerçek ve tüzel kişilere ait birden fazla yetiştiricilik işletmesi var ise bu işletmeler tek bir işletme olarak kabul edilir ve destekleme ödemesi buna göre yapılır.
  3. Bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar, toprak havuzlarda balık yetiştiriciliğinde 30.000 kg/yıl, diğerlerinde 350.000 kg/yıl ile sınırlıdır.
  4. Kuluçkahanelerde alabalık anaçları için adet başına aşağıda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılır. Bir kuluçkahanenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar, 10.000 adet/yıl damızlık anaç ile sınırlıdır.

 

Su Ürünleri Desteği

(TL/kg-adet)

Proje kapasitesi 50 ton/yıl üstünde alabalık (kg)

350.000 kg'a kadar (350.000 kg dahil)

1,00

Proje kapasitesi 50 ton/yıl ve altında alabalık (kg)

50.000 kg'a kadar (50.000 kg dahil)

1,50

Kapalı sistem üretim (kg)

350.000 kg'a kadar (350.000 kg dahil)

2,00

Sazan (kg)

350.000 kg'a kadar (350.000 kg dahil)

1,50

Midye (kg)

350.000 kg'a kadar (350.000 kg dahil)

0,50

Yeni türler (kg)

350.000 kg'a kadar (350.000 kg dahil)

3,00

Kuluçkahane damızlık alabalık (adet)

10.000 adet'e kadar (10.000 adet dahil)

60,00

Kilogram üstü alabalık üretimi (kg)

350.000 kg'a kadar (350.000 kg dahil)

1,50

Toprak havuzlarda balık yetiştiriciliği (kg)

30.000 kg'a kadar (30.000 kg dahil)

2,00

 

            Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı'na Odamızın web sayfasından (https://www.denizticaretodasi.org.tr/)  Genel/Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

            Bilgilerinize arz/rica ederim.

0_0_su_r_nleri_retiminin_desteklenmesi.pdf