• Anasayfa
  • |
  • 01 Haziran 2021’den İtibaren Ülkeye Giriş Tedbirleri

01 Haziran 2021’den İtibaren Ülkeye Giriş Tedbirleri

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 31.05.2021 tarih ve 8832 sayılı Ek'te sunulan yazıda özetle;

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 29.05.2021 tarih ve 708 sayılı yazısı ile Covid-19 salgınının ülkemizdeki ve dünya genelindeki seyrine ilişkin gelişmeler ve güncel vaka sayıları, aşılama oranları vb. kriterler göz önünde bulundurularak ülkemize giriş yapacak kişiler hakkında alınması gereken yeni tedbir önerilerinin bildirildiği,

Bu çerçevede salgınla mücadele tedbirleri kapsamında tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz) ülkemize girişlerde uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren ülkemize girişlere ilişkin aşağıdaki kararların alındığı;

1-Ülkemize girişlere ilişkin olarak genel çerçeveyi belirleyen İçişleri Bakanlığı'nın 02.01.2021 tarih ve 3 Sayılı Genelgesi ile bu Genelge hükümlerinde değişiklikler öngören ve sonrasında yayımlanmış Genelgelerinin ilgili madde hükümlerinin 31 Mayıs 2021 saat 23.59 itibarıyla yürürlükten kaldırıldığı,

2-Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka'dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunun ibrazının talep edileceği ve bu kişilerin Valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacağı,

Karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbirinin sonlandırılacağı, PCR test sonucu pozitif çıkanların ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacağı ve 14. günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbirin sonlandırılacağı,

3Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunun ibrazının talep edileceği,

4- İkinci ve üçüncü maddede sayılanlar dışında kalan diğer ülkelerden tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz) ülkemize girişlerde, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazının talep edilmeyeceği ve bu kişiler için karantina tedbirinin uygulanmayacağı,

Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazının yeterli görüleceği,

5- İkinci maddede sayılan ülkelerden gelenler hariç olmak üzere tüm sınır kapılarımızdan ülkemize yapılacak girişlerde kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabileceği,

Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verileceği, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberi doğrultusunda tedavilerinin yapılacağını,

Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişilerin, kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacakları ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşullarının sonlandırılacağı, bu kişilerden Hindistan mutantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşullarının 14. günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla sonlandırılacağı,

6- Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve TIR şoförlerinin SARS-CoV-2 PCR testinden ve karantina uygulamasından muaf tutulacağı,

Yukarıda belirtilen tedbire ilişkin Vali/Kaymakam ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, çalışmaların ivedilikle planlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususları belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

553_1564_01_haziran_2021den_itibaren_lkeye_giri_tedbirleri.pdf