• Anasayfa
  • |
  • 1915 Çanakkale Köprüsü İnşa Faaliyetlerine İlişkin Seyir Uyarısı

1915 Çanakkale Köprüsü İnşa Faaliyetlerine İlişkin Seyir Uyarısı

Sayın Üyemiz,


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından gönderilen 26.08.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-1800 sayılı yazıda, 24.05.2021 tarihli ve E-59209238- 130.04.03-969 sayılı yazı ile Çanakkale Köprüsü "Tabliye Montajı ve Hazırlıkları" kapsamında alınacak önlemlerin bildirildiği; DLSY Adi Ortaklığı'nın 26.08.2021 tarihli ve 0078 sayılı yazısı ile 27.08.2021 günü, "Seyir Kanalı Planlama Tablosu"nda "4" ve "5" numara ile gösterilen bölgede 00:00-12:00 arası, "3" ve "4" numara ile gösterilen bölgede saat 12:00-20:00 arası hidrolik kaldırma portalı ile tabliye montajı operasyonlarının gerçekleştirilmek istendiği bildirilerek 1915 Çanakkale köprüsü inşa faaliyetleri ile ilgili olarak, hidrolik kaldırma portalı ile tabliye montajı operasyonları tamamlanıncaya kadar 27.08.2021 günü saat 12:00 ile 20:00 arasında, "3" numara ile belirtilen bölgeden, 12:00-20:00 saatleri arasında "5" numara ile belirtilen bölgeden gemi geçişi olmayacak şekilde gemi trafiğinin düzenlenmesinin talep edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda 27.08.2021 günü, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı faaliyet alanında, 00:00-12:00 saatleri arasında "Seyir Kanalı Planlama Tablosu"nda "4" ve "5" numara ile belirtilen bölgelerden, 12:00-20:00 saatleri arasında ise "3" ve "4" numara ile belirtilen bölgelerden gemi geçişi olmayacak şekilde planlama yapılması ve gemi trafiğinin 00:00-12:00 saatleri arasında "3" numara ile gösterilen bölgeden, 12:00-20:00 saatleri arasında ise "5" numara ile gösterilen bölgeden yapılmasının uygun görüldüğü ve ayrıca "3" ve "5" numaralı bölgeden yapılacak gemi geçişlerinin 24.05.2021 tarihli ve E-59209238- 130.04.03-969 sayılı yazı ekindeki rapor gereği kılavuz kaptanlı olarak yapılması gerektiği; bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınması, operasyonların icra edilmesi için Çanakkale Boğazı gemi trafiğinde gerekli düzenlemelerin yapılması ve konunun denizcilere duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

911_2383_seyir_uyar_s_.pdf