• Anasayfa
  • |
  • 2017 IMO Denizde Üstün Cesaret Ödülü için Aday Gösterilmesi – Duyuru Hk.

2017 IMO Denizde Üstün Cesaret Ödülü için Aday Gösterilmesi – Duyuru Hk.

            Sayın Üyemiz,

            İlgi: Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (ICS) alınan 26 Ocak 2017 tarih ve ICS(17)05

                    sayılı yazı ve Eki IMO Duyurusu.

 

            İlgi yazıda, ICS Üyelerinden, IMO'nun 2017 Cesaret Ödülleri için aday gösterilmesini teşvik eden bir duyuru çıkarmış olduğunu dikkate almaları ve bu hususu Üyeleri olan şirketlere bildirmeleri istenmektedir.

            2017 IMO Denizde Üstün Cesaret Ödülü için Aday gösterilmesi konusunda daha önce sirküle edilmiş olan ICS(16)42 sayılı sirkülere ilaveten, IMO Sekreteryası tarafından çıkarılan bir elektronik duyuru İlgi yazı Ekinde bulunmaktadır.  Ayrıca, İlgi yazıda, ICS'in, değerlendirme yapacak jüri için çok sayıda başvuru  sağlamak üzere ICS üyelerine aday göstermeleri için  çağrıda bulunmaya davet edildiği bildirilmiştir.

            Anılan duyuru yol gösterici kurallar için olan bir bağlantıyı (link) ve Word formatında aday formu için ikinci bir linki içermektedir.  Doldurulmuş aday formlarının IMO'ya iletilmek üzere ICS Genel Sekreteri Peter HINCHLIFFE'e gönderilmesinin gerektiği, bununla ilgili olarak son tarihin 14 Nisan 2017 olduğu belirtilmektedir.  İstenebilecek herhangi bir açıklama için ICS Genel Sekreteri Peter HINCHLIFFE'e başvurulabileceği de ifade edilmiştir.

            İlgi yazı ve Eki IMO Duyurusu ilişikte sunulmaktadır (Ek-1).

            Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

 

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

 

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı ve Eki IMO Duyurusu.

 

DAĞITIM:

Gereği                                                                               Bilgi

-Tüm Üyelerimiz (Web)                                                      -Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

- Türk Armatörler Birliği                                                      Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop.                        - Sn. Sefer KALKAVAN

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                          TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-İMEAK DTO Şubeleri                                                       -Meclis Başkanlık Divanı

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                            -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-Türk Kılavuz Kaptanları Derneği                                       -Sn. Erol YÜCEL                                            - 

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                   TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Başkanı

-Gemi Mühendisleri Odası                                                   -İMEAK DTO Meclis İhtisas Çevre Komisyonu

-Gemi Sahibi Firmalar                                                          -Piri Reis Üniversitesi

                                                                                              -WISTA Türkiye Derneği

 

87_404_IMO_bravery_Award.pdf