• Anasayfa
  • |
  • 2023/21 sayılı İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği'nde Değişiklik Hk. Sirküler

2023/21 sayılı İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği'nde Değişiklik Hk. Sirküler

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gönderilen 10.04.2023 tarihli yazıda;

Ticaret Bakanlığı tarafından Birliklerine iletilen 07.04.2023 tarihli yazıya atfen, 2023/21 sayılı İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği'nde değişiklik yapıldığı ifade edilerek, ilgili tebliğ değişikliği ve başvuru süreçlerini özetleyen kılavuzun Ek’te iletildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

279_1095_2023_21_say_l_ithalat_i_lemlerinde_elektronik_ba_vuru_i_in_yetkilendirme_tebli_i_nde_de_i_iklik_hk.pdf