• Anasayfa
  • |
  • 2023 Yılı Turizm Tesisleri Birim Maliyetler Listesi

2023 Yılı Turizm Tesisleri Birim Maliyetler Listesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün  resmî internet sayfasında (https://yigm.ktb.gov.tr/TR-11626/duyurular.htm) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca belirlenen "2023 Yılı Turizm Tesisleri Birim Maliyetler Listesi" yayınlanmıştır.

Söz konusu liste, Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm  Bölümünde yayınlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

49_244_2023_y_l_turizm_tesisleri_birim_maliyetler_listesi.pdf