• Anasayfa
  • |
  • 2023 Yılı Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (Yangın emniyeti)

2023 Yılı Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (Yangın emniyeti)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 01.08.2023 tarihli ve 1302305 sayılı yazıda, bölgesel liman devleti kontrolü memorandumları kapsamında her yıl düzenli olarak önceden belirlenen konularda yoğunlaştırılmış denetim kampanyasının (CIC) düzenlenmekte olduğu ve 1 Eylül – 30 Kasım 2023 tarihleri arasında Paris, Tokyo, Akdeniz ve Karadeniz Liman Devleti Kontrolü Memorandumlarında (MoU) Yangın Emniyeti konulu CIC gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerin ve gemi personellerinin söz konusu denetim kampanyasına hazırlanmasını ve kampanya süresince gemilerde tutulma yaşanmamasını teminen, Liman Başkanlıkları ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından 15 Haziran-30 Kasım 2023 tarihleri arasında Yangın Emniyeti konulu yoğunlaştırılmış denetim kampanyasının uygulanmaya başlandığının daha  önceki yazıları ile duyurulduğu ve bu kapsamda yapılan denetimlerde özellikle ilgi 15.06.2023 tarihli ve E-1212289 sayılı yazıları ekinde yer alan ve 20023-445 sayılı Sirkülerimiz ile de duyurulan kontrol listesinin ilk üç sırasında bulunan;

1- Acil durum kaçış yolları emniyetli bir durumda tutuluyor mu?

2- Yangın kapıları çalışır durumda tutuluyor mu? (Çalışmasını engelleyebilecek herhangi bir düzeneğin olup olmadığı özellikle kontrol edilmelidir.) ve

3- Sabit yangın tespit ve yangın alarm sistemleri, İdare/uluslararası gereklere göre periyodik olarak test ediliyor mu? (Dedektörler üzerinde çalışmasını engelleyebilecek herhangi bir düzeneğin olup olmadığı özellikle kontrol edilmelidir.)

denetim maddeleri ile ilgili fazla sayıda eksiklik tespit edildiğinin görülmüş olduğu belirtilmektedir.

Bu itibarla, Türk Bayraklı gemilerde can ve mal emniyetinin sağlanması ve gemilerimizin yurt dışı limanlarda yapılan denetimlerde tutulmalarının önlenmesini teminen, gemi işleticisi/donatanların bahse konu eksiklikler ile ilgili önleyici tedbirleri alması hususunda bilgilendirilmesi, ayrıca Liman Başkanlıklarınca 30 Kasım 2023 tarihine kadar yapılacak olan ön sörveylerde/CIC denetimlerinde; Acil Durum kaçış yolları, yangın kapıları ve yangın dedektörlerinin bilinçli bir şekilde işlev göremez hale getirildiğinin tespit edilmesi halinde söz konusu gemilere Limanlar Yönetmeliği "İdari yaptırımlar" başlıklı 39 uncu maddesinin birinci fıkrası gereği İdari Para cezası uygulanacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederiz.

533_1910_1910_eimza.pdf