• Anasayfa
  • |
  • 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na Ait İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1) Hk.

2872 Sayılı Çevre Kanunu'na Ait İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1) Hk.

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1)” 24 Aralık 2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 28.11.2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranının % 9,11 olarak tespit ve ilan edildiği,

Bu kapsamda, 2872 sayılı Kanunun 20’nci maddesinde yer alan para cezalarının 01.01.2021 tarihinden itibaren Tebliğ Ekinde belirtilen miktarlarda uygulanacağı belirtilmekte olup bahse konu Tebliğ Ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim. 

1432_4634_4634_1432.pdf