• Anasayfa
  • |
  • 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, 5303 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 15.03.2022 tarih ve 31779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, 01.05.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

216_1524_4458_say_l_g_mr_k_kanununun_baz_maddelerinin_uygulanmas_hakk_nda_kararda_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_karar.pdf