• Anasayfa
  • |
  • 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik

5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik

 "5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2020/20)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2022/19)" Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 10.09.2022 tarih ve 31949 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Tebliğ değişikliğinde özetle;

- Bucak Denizinde koordinat değişikliği olduğu,

- Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "çevirme" ibaresi "gırgır" olarak değiştirildiği,

- Tebliğin 14 üncü maddesinde İstanbul Boğazı ile Karadeniz ve Marmara Denizi'nde 34 mm'den, Çanakkale Boğazı ile Ege Denizi ve Akdeniz'de 64 mm'den daha küçük göz açıklığına sahip monofilament misina ağların ve multimonofilament misina ağların kullanılmasının yasaklandığı,

- 500 metreden daha uzun monofilament misina ağların ve multimonofilament misina ağların balıkçı gemilerinde bulundurulması ve kullanılmasının yasaklandığı,

- Bahse konu misina ağları ile avcılık yapacak balıkçı gemileri için gemi ruhsat tezkeresini almalarının zorunlu olduğu,

- Tebliğin 28 inci maddesinin başlığı "Deniz salyangozu, deniz patlıcanı ve denizkestanesi avcılığı" olarak değiştirildiği,

- Yetiştiricilik tesislerinin sınırlarına 100 metreden daha yakın mesafede her türlü su ürünleri avcılığı yasaklandığı,

hususları belirtilmektedir.

Söz konusu Tebliğ'e Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr) Genel, Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

643_2790_2790_eimza.pdf