• Anasayfa
  • |
  • 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik

5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik

"5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/21)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/20)" Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 10.09.2022 tarih ve 31949 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Tebliğ değişikliğinde özetle;

- Tebliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere" ibaresi "Deniz, göl, gölet ve baraj göllerindeki yetiştiricilik tesisleri sınırlarına" olarak değiştirildiği,

- Muğla İli Güllük Dalyanı dalyan kuzuluklarından itibaren deniz yönünde 500 metrelik mesafe içerisinde su ürünleri avcılığı yapmanın yasaklandığı,

hususları ifade edilmektedir.

Söz konusu Tebliğ'e Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr) Genel / Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.