• Anasayfa
  • |
  • AB Yeşil Mutabakatı’na İlişkin Gelişmeler Hk.

AB Yeşil Mutabakatı’na İlişkin Gelişmeler Hk.

Sayın Üyemiz,

             

            Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 04.04.2023 tarihli, Ek’te sunulan yazıda;

            Avrupa Birliği’nin (AB) 2019 yılında açıkladığı Yeşil Mutabakat belgesi sonrasında bütün sanayisini düşük karbonlu üretim, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda dönüştürmeye ve mevzuatını yeşil dönüşüm politikası doğrultusunda güncellemeye başladığı belirtilmektedir.

            Yazıda devamla; ülkemizin toplam ihracatının %40’tan fazlasının Avrupa Birliği’ne yapıldığı, AB’de gerçekleşen mevzuat değişikliklerinin ülkemiz sektörlerini de etkileyeceği, ilgili Bakanlıklarımız tarafından ülke mevzuatımızın AB’ye uyum çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilmektedir.

            Bu kapsamda, AB’ye yapılan ihracatımızın olumsuz etkilenmemesi için, AB’deki gelişmelerin takip edilmesi ve üretim süreçlerinin bu çerçevede gözden geçirilmesinin önem arz ettiği bilinmektedir. Konunun önemine binaen Ticaret Bakanlığı’ndan alınan resmi yazı ve bültenlerin de katkılarıyla TOBB tarafından “AB Mevzuatındaki Yeşil Mutabakata İlişkin Gelişmeler Hakkında Bilgi Notu” hazırlanmış olup yazı Ek’inde yer almaktadır.

0_0_1073_266.pdf