• Anasayfa
  • |
  • Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler ile İlgili 2021/22 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 6 Kasım 2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2021/22 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde;

Madde “8- Kolluk kuvvetlerince gemilerde yapılacak denetimler için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili kuruluşu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Liman Başkanlıkları başta olmak üzere ilgili diğer birimleri tarafından gerekli teknik destek verilecektir.

Madde “12- Güncel ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan “Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylen Planı (2021-2023)” Ticaret Bakanlığının resmi internet adresinde (www.ticaret.gov.tr) yayınlanacak ve Eylem Planında yer alan faaliyetler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilerek hayata geçirilecektir.” şeklindedir.

2021/22 Sayılı Genelge ile 2012/19 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, 2021/22 Sayılı “Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler” konulu Genelge’nin düzenlenmiş hali ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

1168_3024_akaryak_t_ka_ak_l_ile_m_cadeleye_y_nelik_tedbirler_3024_1168.pdf