• Anasayfa
  • |
  • Azov Denizine Kıyısı Olan Ukrayna Limanları Hk.

Azov Denizine Kıyısı Olan Ukrayna Limanları Hk.

İstanbul
Sayı
Our Reference
 4821
Konu
Subject
 Azov Denizine Kıyısı Olan Ukrayna Limanları Hk.

Sirküler No:       780     / 2014

Sayın Üyemiz,

İlgi:  (a) 03.09.2014 Tarih ve 3766 Sayılı Yazımız

         (b) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 13.11.2014

             Tarih ve 59634 Sayılı Yazısı

              Ukrayna Bakanlar Kurulunun 30 Nisan 2014 tarihinde kabul ettiği Kararnameyle Kırım’da bulunan 27 adet hava ve deniz limanına ilişkin geliş ve kontrol noktalarının geçici olarak kapatılması hususu ile ilgili olarak UDHB Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’ne yazılan ilgi(a) yazımız ile özetle; Azov Denizi’ne gitmekte olan Türk Bayraklı gemilerin Kırım ve Kerç boğaz otoriteleri ile irtibatta olması ve bu otoritelere para ödemesi gerektiği ve bu durumun ise AB ve ABD tarafından konmuş olan yaptırımların delinmesi ve gemilerin P&I kuvertürünün kayıp  demek olacağı ve bu durumun Ukrayna’nın Azov Denizi kıyısındaki limanlarından yük çıkışının nasıl etkileneceğinin bilinmediğinden karışıklık yaratabileceği cihetle Türk gemi sahiplerinin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi ve Karadeniz limanları ile yapılan deniz işletmeciliğimize ışık tutması açısından Azov Denizi’ne kıyısı olan Ukrayna Limanları’na sefer yapacak olan Odamız üyesi Türk Bayraklı gemilerin izlemesi gereken yol haritasının bilinmesine ihtiyaç duyulduğundan konuyla ilgili görüş ve direktiflerinin üyelerimize duyurulmak üzere Odamıza bildirilmesi talep edilmişti.

Konuyla ilgili alınan ilgi (b) cevabi yazıda özetle:

- Dışişleri Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri değerlendirmelerde; Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin 16 Mart 2014 tarihinde Rusya Federasyonu tarafından ilhakının ülkemiz tarafından tanınmadığından Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun 30 Nisan 2014 tarihinde kabul ettiği Kırım’da bulunan 27 adet hava ve deniz limanının geçici olarak kapatılmasına ilişkin kararnamenin ülkemiz bakımından hukuken yürürlükte olduğu,

- Bu çerçevede; Ukrayna tarafından duyurulduğu üzere söz konusu limanların uluslararası deniz ticaretine kapalı olduğu, bu limanlara sefer düzenleyen şirketlerin olası riskleri kendilerinin üstlenmesi gerektiğinin değerlendirildiği bildirilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                    

EK: İlgi (b) Yazı Örneği


Saygılarımızla

İsmail ASASOĞLU

Genel Sekreter V.

DAĞITIM                                                                             BİLGİ                                                              

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                      - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                                                            

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- T.D.İ. A.Ş.

- İDO A.Ş.

- RODER

- UND

- TÜRKLİM

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Gemi Brokerleri Derneği

- KOSDER

- ROFED

- Balık Müstahsilleri Derneği

- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği

- S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- Oruç Reis Denizciler Kulübü

- Gemi Sahipleri

- Acenteler

                                                                                              

780_4821_EK.pdf