• Anasayfa
  • |
  • Baltık Offshore Rüzgar Forumu

Baltık Offshore Rüzgar Forumu

Sayın Üyemiz,

             

            Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 22.05.2023 tarihli, Ek'te sunulan yazıda;

            Ülkemizin yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiği atılım ve firmalarımızın edindiği tecrübeler ışığında, Baltık Denizi bölgesinde kurulumu gerçekleştirilen offshore rüzgar enerjisi yatırımlarının yakın gelecekte artacağı, bölgenin ürün ve nitelikli işgücü ihtiyaçlarının karşılanması bakımından potansiyel arz ettiği ifade edilmektedir.

            Bu kapsamda, Berlin Ticaret Müşavirliği tarafından katılım sağlanan “Baltık Offshore Rüzgar Forumu” hakkındaki bilgi notu yazı Ek’inde yer almaktadır.

            Bilgilerinize arz/rica ederim.

399_1439_1439_399.pdf