• Anasayfa
  • |
  • CAN SALI SERVIS İSTASYONLARI

CAN SALI SERVIS İSTASYONLARI

Sayın Üyelerimiz, İLGİ: T.C.Başbakanlık Denizcilik Müs.Deniz Ulaştırma G.Md.lüğü’nün 04288 numaralı ve 03.07.2003 tarihli yazısı. İlgi yazıda, Uluslararası sefer yapan gemilerde bulunması gereken can kurtarma araçları ve donanımlarının SOLAS Konvansiyonu Bölüm III kapsamında düzenlendiği; Sözkonusu Konvansiyonun değiştirilmiş 74 ve 78 protokolünün Can Kurtarma Araçları ve Donanımları başlıklı III. Bölümünün İşletime Hazır Olma, Bakım ve Denetim başlıklı 20. kuralının 8 numaralı Şişirilebilir Can Salları, Şişirilebilir Can Yelekleri, Gemi Terk Sistemleri ve Şişirilmiş Kurtarma Botlarının Servis Hizmetleri başlıklı alt paragrafı gereğince, yukarıda belirtilen tüm can kurtarma techizatlarının 12 ayı aşmayan aralıklarla servis hizmeti almaları gerektiği ve bu servis hizmetinin de uygun servis yerine sahip, yetkili ve yeterli servis personeli tarafından verilecek onaylı servis istasyonunda verileceğinin belirtildiği; Bu kapsamda bir örneği Ek-I’de sunulan tabloda da görüleceği üzere, ülkemizde servis hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş 15 adet SOLAS ve SOLAS dışı can Salı markası, Ek-II’de yer alan tabloda ise, Ek-I’de belirtilen markaların gerek üreticisi gerekse Bölge Müdürlüklerince yetkilendirilmiş servis istasyonlarına ait bilgilerin bulunduğu; Sözkonusu firmaların, Ek-II’nin 2 numaralı sütunda belirtilen adreslerde , 6 numaralı sütunda belirtilen eğitimli personel tarafından verilecek servis hizmetlerinin geçerli sayılacağı, firmaların belirtilen adresler dışında olan servis istasyonlarında servis hizmeti verebilmesi için, o istasyonların da onaylanmış olması gerektiği; Ayrıca sözkonusu listelerin Müsteşarlığın taşra teşkilatınca gemilere yapılacak sörvey ve denetim işlemlerinde gözönünde bulundurulacağı, yeni yetki verilen ya da yetki süresi dolduğu için yetki süresi yenilenen firmalara ait bilgilerin devamlı olarak güncelleneceği, ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımının yapılacağı belirtilmektedir. Bu itibarla, ülkemizde temsilciliği bulunmayan can sallarının servis hizmetlerinde problem yaşanmaması için, özellikle Türk Bayraklı gemilerin donatımında Ek-I de yer alan listelerin gemi donatanı/işleteni tarafından dikkate alınmasının büyük önem arzettiği, sözkonusu listenin dağıtımının yapılması ve uygulama hakkında sektörün bilgilendirilmesinin sağlanması hususunda gereğinin yapılması konusunda bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER: Ek-I: Ülkemizde yetkili Servis İstasyonu bulunan SOLAS ve SOLAS dışı can salı markaları Ek-II: Can Salı servis hizmeti vermek üzere yetkilendirilen istasyonların listesi EK-I: ÜLKEMİZDE YETKİLİ SERVİS İSTASYONU BULUNAN SOLAS VE SOLAS DIŞI CAN SALI MARKALARI 1 ZODIAK 2 VIKING 3 UZEMIK 4 DSB 5 RFD 6 AUTOFLUG 7 VEB TEXTIL 8 AVON 9 DUARRY 10 SHANGAI 11 HAI YAN PAI 12 STOMIL 13 EURONOVIL 14 SUMITOMO 15 FUJIKARA EK-II: CAN SALI SERVİS HİZMETİ VERMEK ÜZERE YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLARA AİT LİSTE 1 DENİZ MALZEME GÜVENLİK ŞİRKET Setüstü İzzetpaşa Yokuşu No:1 Kabataş/İSTANBUL ZODIAK VIKING 18.10.2003 04.05.2006 ALİ ÖNDER ALİ ÖNDER 18.10.2003 2 FOKA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 677/39 SK.6 Sanayi Sitesi Karabağlar/İZMİR Tel: 0.232. 282 06 91 Faks:0.232. 282 06 92 ZODIAK BOMBARD UZEMIK (UFA Rubber) 18.10.2003 18.10.2004 ALİ OĞUZBAYI