• Anasayfa
  • |
  • Çanakkale Şehir İskelesi

Çanakkale Şehir İskelesi

İstanbul
Sayı
Our Reference
 2961
Konu
Subject
 Çanakkale Şehir İskelesi

                                                                      Sirküler No:   439    / 2014

 

İlgi: T.D.İ. Genel Müdürlüğü Özelleşen Limanlar Takip İşleri Dairesi Başkanlığı’nın

        06.06.2014 tarih ve 2476-3494 sayılı yazısı.

Sayın Üyemiz,

1. Çanakkale Liman Başkanlığı’nın Çanakkale’de faaliyet gösteren Odamız üyesi düzenli sefer yapan yolcu taşımacılığı firmasına gönderdiği bir yazıda; bir gemilerinin yolcularını işletme izni belgesi olmayan TDİ A.Ş.’ye ait, Çanakkale Şehir iskelesinden aldığının görüldüğü, 18.02.2007 tarih ve 26438 sayılı “Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”e açıkça aykırılık oluşturan mevcut uygulamanın, bahse konu iskele için işletme izni alınıncaya kadar sonlandırılması, yolcuların işletme izni olan iskele/rampalardan indirilip bindirilmesi istenmektedir.

            2. Konu ile ilgili TDİ Genel Müdürlüğü Özelleşen Limanlar Takip İşleri Dairesi Başkanlığı’nın İlgi yazısında ise;

- Kuruluşlarına ait Çanakkale Şehir İskelesinin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Römorkörlerin Barınma amaçlı kullanımı dışında hiçbir amaçla kullandırılmamakta olduğu,

          - Çanakkale Şehir İskelesinde, Çanakkale Boğazından geçiş yapan deniz vasıtalarına anında müdahelede bulunmak ve kurtarma hizmeti verilmesinde geç kalınmamak düşüncesiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Römorkörlerin Barınma amaçlı kullanımı dışında, yanaşacak bütün deniz vasıtalarına barınma, palamar, su, atık alım, elektrik, yolcu indirme-bindirme ve diğer liman hizmetlerinin sonlandırıldığı, anılan İskelede limancılık faaliyetinin verilmemekte olduğu,

           - Çanakkale Şehir İskelesinde limancılık faaliyeti verilmediğinden, Kuruluşlarının bilgisi dışında bu iskeleden izinsiz ve habersiz faydalanan deniz vasıtaları nedeniyle burada oluşabilecek herhangi bir kazadan da sorumluluk kabul etmeyecekleri,

hususları belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                   Murat TUNCER

Genel Sekreter              

DAĞITIM                                                                                                          BİLGİ                                                                      

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                                       - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                               

- Türk Armatörler Birliği                                                                             - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri                       

- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu                                                               - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

  Taşıyıcılar Kooperatifi                                                                             - Meclis Üyeleri

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- İDO A.Ş.

- RODER

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- SULİM

- KOSDER

- ROFED                                                                                                                   

- Balık Müstahsilleri Derneği

- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği    

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- Oruç Reis Denizciler Kulübü

- Gemi Sahipleri

- Acenteler                                                

 

EK :
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.
Saygılarımızla