• Anasayfa
  • |
  • COVID-19 Aşı Uygulaması Hk.

COVID-19 Aşı Uygulaması Hk.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 21.12.2021 tarih ve 3723 sayılı yazısında ;

Ülkemizde ikamet etmeyen ve oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilere, talep etmeleri halinde COVİD-19 aşısı uygulanıp uygulanmayacağı ve ücret  alınıp  alınmayacağı hususundaki talebinize istinaden aşı talep eden kişilerin aşıya erişiminin sağlanması önem arz ettiğinden ülkemizde ikamet etmeyen ve oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilere ; 

* Aşı uygulanması esnasında sağlık kuruluşları tarafından Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi Ek-2A listesinde bulunan S100041 kodu altında uygulama ücreti alınacak olup ayrıca aşı bedeli alınmayacağı,

* Sağlık İl Müdürlüklerinde görevli HSYS il yöneticileri tarafından yetki verilmiş kişilerin gözetiminde, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşlarında yapılabileceği  bildirilmektedir. 

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

30_165_cov_d_19_a_uygulamas_hk.pdf