Covid-19 Ek Tedbirler

02.09.2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında yayınlanan (www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-dugun-kina-gecesi-nisan-vb-etkinlikler-ile-ilgili-genelge) Ek'li Genelgede özetle;

Düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi vatandaşların kalabalık şekilde bir araya geldikleri etkinliklere ilişkin, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun 02.09.2020 tarihli toplantısında alınan tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın talimatları doğrultusunda Valiliklerce aşağıdaki kararların alınması istendiği,

Bu kapsamda 81 ilde; 

1-Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyeceği,

2-Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanacağı,

3-Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacağı,

4-Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda, oyun oynanması/dans edilmesinetoplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına hiçbir şekilde izin verilmeyeceği,

5-Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklanacağı,

6-Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verileceği,

7-İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah merasimi şeklindeki düğün ve nikahlarda, bu Genelge ile düzenlenen hususlar dışında daha önce Valiliklere gönderilen Genelge ile "Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde" yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesinin sağlanacağı,

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar Valiliklerce ivedilikle alınarak en geç 04.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacağı,

Vali ve Kaymakamlıklarca konu hakkında gerekli hassasiyet gösterilerek uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanacağı,

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği,

Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı,

hususları karar altına alınmıştır.

Bu cihetle, Deniz Turizmi Araçlarımızda, düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi organizasyonlarda bahse konu Genelge'de belirtilen hususların dikkate alınması, diğer Günübirlik Gezi, Boğaz Turu, iş yemekleri gibi faaliyetlere ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020/10 Sayılı Genelgesi kapsamında devam edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

 

977_2346_covid_19_ek_tedbirler.pdf