• Anasayfa
  • |
  • COVID-19 Krizi Üzerine Özel Sektör İle OECD Turizm Politikası Diyaloğu Hk.

COVID-19 Krizi Üzerine Özel Sektör İle OECD Turizm Politikası Diyaloğu Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 21.09.2020 tarih ve 8111 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 10.09.2020 tarih ve 669030 sayılı yazısında, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nden (OECD) alınarak bir örneği Ek'te sunulan e-postaya atıfla, 29 Eylül 2020 tarihinde (Paris saatiyle 12:00-13:30 arasında) "Zoom" uzaktan erişim platformu üzerinden "COVID-19 Krizi Üzerine Özel Sektör ile OECD Turizm Politikası Diyaloğu" adlı etkinliğin gerçekleştirileceğinin duyurulduğu,

Anılan yazıda devamla, OECD Turizm Komitesi ve Turizm İstatistikleri Çalışma Grubu üyelerinin, COVID-19 pandemisinin turizme etkilerinin azaltılmasını ve toparlanmayı hazırlayacak politik tedbirlere ilişkin sanal toplantıya özel sektör temsilcileriyle birlikte katılmaya davet edildiği,

Söz konusu toplantının amacının, COVID-19'un etkileri üzerine turizm işletmelerinin ihtiyaçları, öncelikli eylem alanları ve potansiyel politik çözümler konusunda sektör temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunmak için bir platform sağlamak olduğu,

Taslak gündemi Ek'te sunulan ve İngilizce dilinde düzenlenecek olan toplantıya, https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJEvceiqqjkqHdN1xcwN7iHHdY-CvvJmJdrv bağlantısı üzerinden "Ülke – Ad Soyad" belirtmek suretiyle kayıt yapılmasının gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1041_2513_cov_d_19_krizi_zerine_zel_sekt_r_ile_oecd_turizm_politikas_diyalo_u_hk.pdf