• Anasayfa
  • |
  • Covid-19 Pandemisinin Denizcilik Eğitimi ve Öğretimine Etkisi Sanal Etkinliği Raporu

Covid-19 Pandemisinin Denizcilik Eğitimi ve Öğretimine Etkisi Sanal Etkinliği Raporu

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen 7 Ekim 2020 tarihli ve MT(20)15 sayılı yazıda, 9 Eylül 2020 tarihinde ICS ve Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği işbirliğinde düzenlenen "Covid-19 Pandemisinin Denizcilik Eğitimi ve Öğretimine Etkisi Sanal Etkinliği"ne ilişkin rapora yer verilmektedir.

Etkinlikte, Covid-19 pandemisi sürecinin, denizcilik üniversiteleri ve eğitim enstitülerinin akademik takvimlerine, stajyerlerin gemi ve limanlardaki eğitim programlarına ve mevcut süreçte denizcilik eğitimindeki uygulama metotlarına olan etkilerinin değerlendirildiği belirtilmektedir.

Detayları Ek'te sunulan raporda yer alan sunumlarda; denizcilik eğitiminde 2019/2020 yılı akademik takvimindeki aksaklıklar, gemilerdeki stajyer öğrencilerin hizmet sürelerini tamamlamalarına yönelik gecikmeler, gemiye çıkmış stajyerlerin seyahat kısıtlamaları sebebiyle, gemideki eğitim programından sonra üniversitelerine dönerek eğitimlerine devam edebilmeleri konusunda yaşanan güçlükler ile, buna karşılık olarak, üniversitelerde denizcilik eğitimleri akademik takviminin başlangıçtan mezun olana kadar gelecek birkaç yılı kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi, bir sonraki sömestr dönemi eğitim başlangıç tarihi ile yeni öğrenci alımının ertelenmesi, sınıf sayısının azaltılarak denizcilik eğitiminin planlanan akademik takvime göre tamamlanabilir olduğundan emin olunması gibi önlemler alınabileceği açıklanmaktadır.

Covid-19 sürecinin eğitim metotları üzerindeki etkisinin değerlendirildiği aşamada ise; denizcilik eğitim ve öğretiminde fiziksel mesafenin korunması, dersliklerin ve simülatör odalarındaki hijyenin sağlanmasının yanı sıra, uzaktan eğitim aşamasında teknik bazı güçlüklerin yaşandığı, bu bağlamda eğitim ve öğretim sürecinde rotasyona gidilerek sınıf mevcutlarının ve simülatör merkezlerinin verimli bir şekilde kullanımının sağlanması, online eğitim platformlarının geliştirilerek uygulamaya alınması, mevcut eğitim düzeni ve eğitim metotlarına ilişkin eğitimci eğitimlerinin verilerek mevcut sıkıntıların aşılmaya çalışılması önerileri sunulmaktadır.

Sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesine ilişkin öneriler kapsamında; denizcilik sektörünün, denizcilik eğitimi kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde pandemi sürecinin eğitim faaliyetlerine makro ve mikro ölçekteki etkilerinin tespitine yönelik çalışmalar yürütmesi, denizcilik eğitiminin devamlığının sağlanması için IMO seviyesinde kılavuzlar geliştirilerek İdarelerin uygulamalarının düzenlenmesi, eğitim sürecindeki zorunlu deniz hizmeti gibi konularda esneklik getirilmesi hususlarına değinilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1123_2720_covid_19_pandemisinin_denizcilik_e_itimi_ve_retimine_etkisi_sanal_etkinli_i_raporu.pdf