• Anasayfa
  • |
  • COVID-19 Sürecinde Gemilerdeki Kaldırma Donanımlarının Periyodik Test ve Muayeneleri Hk.

COVID-19 Sürecinde Gemilerdeki Kaldırma Donanımlarının Periyodik Test ve Muayeneleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odasının (ICS) 8 Temmuz 2020 tarih ve COVID-19(20)108 sayılı Ek'te sunulan yazısında, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) İş Sağlığı ve Güvenliği Konvansiyonu (Occupational Safety and Health Convention,1979-NO.152) ve Koronavirüs Pandemisi" hakkındaki bilgi notuna yer verilmektedir.

Bahse konu yazıda, konvansiyon gereği yük kaldırma donanımlarının emniyetli bir şekilde çalışmalarını sağlamak için düzenli periyodik testler ve muayeneler yapıldığı, ancak pandemi dolayısıyla seyahat yasakları, sınırların kapalı olması ve karantina önlemlerinin bahse konu test ve muayeneler konusunda yetkili olan kişilerin gemilere çıkarak gerekli işlemleri yapabilmesi konusunda güçlük yarattığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, İdareler veya İdareler tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların sorunun çözümüne yönelik pragmatik yaklaşım izlemesi gerektiği, 5 yıllık periyodik testler ve belgelendirme işlemleri yapılacak kaldırma donanımları ve 1 yıllık periyodik test yapılacak olan serbest yük teçhizatlarının periyodik test ve muayeneleri ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik eldeki tüm imkanlar değerlendirilerek girişimde bulunulduğu, ancak pandemi dolayısıyla gerçekleştirilemediğine dair kanıtların sunulması gerektiği,

COVID-19 sürecinde yük donanımlarının ilgili sözleşme uyarınca periyodik test ve muayenelerinin gerçekleştirilmesi hakkında, bayrak devleti tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca hazırlanmış bir kılavuzun gemide bulundurulması ve gemi tarafından kullanım öncesi kontrol kayıtlarının tutulmasının gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                             

İsmet SALİHOĞLU                        

Genel Sekreter                            

809_1955_cov_d_19_s_recinde_gemilerdeki_kald_rma_donan_mlar_n_n_periyodik_test_ve_muayeneleri_hk.pdf