• Anasayfa
  • |
  • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Cumhurbaşkanlığınca, "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (No:98)" 7 Nisan 2022 tarih ve 31802 Sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Kararname ile:

- UAB görevleri arasına akıllı ulaşım sistemleri kurmak eklenmiştir.

- UAB Denetim Hizmetleri Başkanlığı lağvedilmiş, yerine "Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı" kurulmuştur.

- UAB Denizcilik Genel Müdürlüğü görevleri arasına;

Denizyolu yük taşımacılığı zincirinde görev yapanların yetkilendirilmesi,

Gemi adamlarının istihdamının desteklenmesi amacıyla ilgili kurum kuruluşlarla işbirliği yapılması,

Deniz trafiğinin kıyıdan takibi, kontrolü, düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik her türlü takip sistemi kurmak,

Gemi ve deniz, iç su araçlarından kaynaklı deniz ve hava kirliliğini önleyecek tedbirlerin

alınması, buna yönelik gerekli deneyim yapmak, acil müdahale tedbirleri almak,

Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı bünyesinde bu hizmetleri yürütmek,

Türk deniz ticaret filosunun gelişmesi, yenilenmesi ve pazar payının büyümesi, rekabet gücünün arttırılması için politika ve strateji belirlemek, bunların istatistiklerini tutmak ve raporlamak,

Türk Boğazları istatistiğini tutmak, kıyı tesisleri konusunda faaliyet gösteren kurum, kuruluşları yetkilendirmek ve denetlemek, deniz ticaretinin gerektirdiği gözetim hizmetine ilişkin usul ve esaslar belirlemek,

Denizyolu taşımacılığının kombine taşımacılıktaki payının arttırılmasına yönelik tedbirler almak,

Denizcilik sektörüne ilişkin finans kuruluşları, fon ve enstitüler ile iş birliği yapmak

eklenmiştir.

- Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri vermekte olan kuruluşlardan elde edilen gayrisafi hasılattan alınacak oran %6,5'ten %10'a çıkarılmış, tahsilat süreleri ve artış oranları düzenlenmiştir.

- MGS ve TUGS'a kayıtlı ticari yük taşımalarında kullanılan gemilerin hurdaya ayrılmasını verilen teşvik çevre dostu enerji kaynağı kullanacak gemiler için hurda değerinin 2,5 katına çıkarılmıştır.

- Kabotaj hattında ve iç sularda çalışan gemiler için fosil yakıttan çevre dostu enerji kaynağına dönüştürecek gemi sahiplerine dönüşüm maliyetinin %25'ine kadar ödeme yapılması belirlenmiştir.

-Denizde çevre kirliliğine acil müdahale için Döner Sermeye İşletmesi hizmet alımı yapabilecektir.

-21 Adet Bölge Liman Başkanlıkları ile Ulusal Deniz Emniyet Başkanı Bölge Liman Başkanlığı kurulmuştur.

Söz konusu Kararnamenin tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) adresinde Genel/Teknik/Mevzuat Duyuruları bölümlerinde yayınlanmaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

287_1677_cumhurba_kanl_kararnamesi_1677_287.pdf