• Anasayfa
  • |
  • Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hk.-2023/16 Sayılı Genelgede Değişiklik

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hk.-2023/16 Sayılı Genelgede Değişiklik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen ve ekte sunulan 29.01.2024 tarihli 1095 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 26.01.2024 tarih ve 93381498 sayılı yazıya atıfla  Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hakkındaki 27/12/2023 tarihli 2023/16 sayılı Genelgede değişiklik yapan 25/1/2024 tarihli 2024/2 sayılı Genelgenin yazı ekinde iletildiği açıklanmakta ve söz konusu Genelgenin ayrıca https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/mevzuat/genelge/2024 adresinde yer aldığı da ifade edilerek konunun Üyelerimize duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinize arz / rica ederim.

95_319_319_eimza.pdf