• Anasayfa
  • |
  • Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat (2023/9 Sayılı Genelge)

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat (2023/9 Sayılı Genelge)

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 04.04.2023 tarih ve 2023/9 sayılı ‘'Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat'' konulu yayımlanmıştır.

Genelgede ; Serbest bölgelerde yerleşik firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi tutulmak üzere ülkemize dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithali ve yeniden ihracına ilişkin beyanın Gümrük Yönetmeliğinin 171 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (ç) bendi kapsamında sözlü beyan ile yapılmasının mümkün olduğu ifade edilerek bu kapsamda işlemin ne şekilde gerçekleştirileceği açıklanmaktadır.

Ekte yer alan 2023/9 sayılı Genelge ile 30/9/2020 tarih ve 2020/24 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

271_1079_dahilde_i_leme_rejimi_kapsam_nda_serbest_b_lgelerden_tamir_ama_l_ithalat_2023_9_say_l_genelge_.pdf