• Anasayfa
  • |
  • Dekarbonizasyon Sürecine Yönelik Anket Hk.

Dekarbonizasyon Sürecine Yönelik Anket Hk.

Sayın Üyemiz,           

Lloyd’s List tarafından Odamıza gönderilen 09.12.2020 tarihli e-posta yazısında;

Denizcilik sektörünün dekarbonizasyonu sürecinde, sektörün eğilimlerini ölçmek için Lloyd's List tarafından konuya ilişkin yeni bir anket yapıldığı bildirilmektedir. Sıfır karbonlu bir geleceğe geçişin stratejik olarak sadece yakıtlarla değil, aynı zamanda iş modelleri ve değer faktörleri ile sağlanabileceği, bu nedenle dekarbonizasyon sürecinin bazı dinamikleri genelinde denizcilik sektörünün konuya ilişkin duyarlılığı ve algısının belirlenmesine yönelik olarak https://informa.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1AntsbLceLXLcwJ web adresinde yer alan anketin düzenlendiği ifade edilmektedir.

Sektör paydaşlarının bahse konu ankete katılımı talep edilmekte olup, anket sonuçlarının Lloyd’s List tarafından paylaşılacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1400_4571_4571_1400.pdf