• Anasayfa
  • |
  • Deniz Taksi Taşımacılığı Yönergesinde Değişiklik

Deniz Taksi Taşımacılığı Yönergesinde Değişiklik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 26.01.2024 tarih ve 164220 sayılı Ek'te sunulan yazıda özetle;

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin "Deniz Taksi Taşımacılığı Yönergesinin Revize Edilmesi Teklifi" hususunda aldığı 30.11.2023 tarihli ve 2023/9-17.A sayılı Kararında;

"Deniz Taksi Taşımacılığı Yönergesi" kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin deniz taksi taşımacılık hizmetinde bulunabilmeleri için sırasıyla; "Deniz Taksi Taşımacılığı Yetki Belgesi""Deniz Taksi Taşımacılığı Araç Kartı" ve "Deniz Taksi Çalışma Ruhsatı"na sahip olması gerektiği hususuna istinaden,  "Deniz Taksi Taşımacılığı Yönergesi"nin;

- Genel Esaslar Madde-6'nın (f) bendinin; "Deniz Taksi Taşımacılığı Yetki Belgesi; en az 1 (bir) adet Deniz Taksi Taşımacılığı Araç Kartı sahibi gerçek ve tüzel kişilere verilir." şeklinde değiştirildiği,

- Geçici Madde-1'in (1). fıkrasının ise; "Halihazırda yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişilerin 31.12.2023 tarihine kadar Deniz Taksi Taşımacılığı Araç Kartı almaması halinde Yetki Belgesi iptal edilir"  şeklinde değiştirildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

96_321_deniz_taksi_ta_mac_l_y_nergesinde_de_i_iklik.pdf