• Anasayfa
  • |
  • Deniz Turizmi Araçları Kontrollü Normalleşme Süreci

Deniz Turizmi Araçları Kontrollü Normalleşme Süreci

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden alınan 17.03.2021 tarih ve 16625 sayılı ekte sunulan yazıda özetle;

Ülkemizde yaşanan koronavirüs pandemisiyle ilgili alınan tedbirlerin Genel Müdürlükleri tarafından 03.06.2020/29616 ve 07.07.2020/36758 sayılı yazılar ile Liman Başkanlıkları ve ilgililere duyurulduğu,

Ülkemizde yaşanan normalleşme sürecinde Liman Başkanlıklarımızdan ve sektörden gelen taleplerin Bakanlıklarınca değerlendirilmesi neticesinde söz konusu yazılarla duyurulan tedbirlere ilave olarak aşağıda belirtilen yeni tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Bu itibarla;

1-Gezinti (Tenezzüh) Gemisi cinsinde faaliyet gösteren teknelerin Denize Elverişlilik Belgesinde belirtilen taşınmasına izin verilen yolcu sayısı 150'den az olan teknelerin tam kapasite ile, yolcu sayısı 150'den büyük olan teknelerin %50 kapasite ile ancak yolcu sayısının %50'si 150 kişinin altında olan teknelerin 150 kişi kapasitesi ile, kapasitesinin %50'si 150 ve üstü olan teknelerin ise kapasitelerinin %50'si olacak şekilde sefere çıkmasına (Denize Elverişlilik Belgesinde belirtilen yolcu sayısı 75 ise tekne 75 yolcuyla, 160 yolcuysa 150 yolcuyla, 250 yolcuysa 150 yolcuyla, 350 yolcuysa 175 yolcuyla sefer yapabilecektir.),

2-Ticari Yat ve İlkel Yapılı Ahşap Gemilerin, turun kapalı grupla gelenlerle (aile, yakın akraba, arkadaşlar) yapılması durumunda Denize Elverişlilik Belgesinde belirtilen taşınmasına izin verilen yolcu sayısıylagünlük tur yapan teknelerin yine tam kapasiteyle faaliyetlerini icra etmesine,

3-Yolcu Gemisi/Yolcu Motoru/Feribot cinsinde seyir yapan gemiler için söz konusu yazılarda belirtilen kısıtlamaların kaldırılmasına,

4-Yunan Makamlarının limanlarını açması durumunda, Ege Adaları ile ülkemiz limanları arasındaki uluslararası yolcu taşımacılığının söz konusu yazılarda belirtilen kısıtlamalar olmaksızın başlatılmasına,

şeklinde uygulamaların yürütülmesi ve İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Mülki İdare Amirlikleri ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tedbir ve kararları doğrultusunda, yeni normalleşme kurallarına azami dikkat edilerek iş ve işlemlerin yürütülmesi,

hususları bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

314_899_deniz_turizmi_ara_lar_kontroll_normalle_me_s_reci.pdf