• Anasayfa
  • |
  • Deniz Turizmi Tesisleri ve Araçlarının Belge, Plaket ve Seyir İzin Belgesi Ücretleri

Deniz Turizmi Tesisleri ve Araçlarının Belge, Plaket ve Seyir İzin Belgesi Ücretleri

"2023 Yılı Turistik Tesislerin Belge, Plaket, Başvuru Ücretleri ve Müessese Harçları" Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün resmî internet  sayfasında  (https://yigm.ktb.gov.tr/Eklenti/108254,tesisbelgeplaketbasvuruucretleri2023pdf.pdf?0) yayımlanmış, söz konusu duyuru kapsamında; "2023 Yılı Deniz Turizmi Tesisleri ve Araçlarının Belge, Plaket ve Seyir İzin Belgesi Ücretleri" de belirlenmiştir.

Bahse konu ücretler Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm  Bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

52_239_deniz_turizmi_tesisleri_ve_ara_lar_n_n_belge_plaket_ve_seyir_izin_belgesi_cretleri.pdf