• Anasayfa
  • |
  • Denizcilik Sektöründe AB Emisyon Ticaret Sistemi Hakkında Seminer

Denizcilik Sektöründe AB Emisyon Ticaret Sistemi Hakkında Seminer

Avrupa Birliği (AB) tarafından denizcilik sektöründen kaynaklanan emisyon ve kirleticilerin belirlenen hedefler doğrultusunda azaltılması için çalışmalar sürdürülmekte olup, bahse konu düzenlemeler başta gemi işletmecileri olmak üzere denizcilik sektörü açısından son derece önemli hale gelmiştir.

Bu çerçevede, AB’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı-AYM (European Green Deal) kapsamında Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım başlığı içinde 55’e Uyum (Fit for 55) mevzuat paketinde denizciliğin AB Emisyon Ticaret Sistemi’ne (ETS) dahil edilmesi düzenlemesi Mayıs 2023’te kabul edilmiş, Avrupa Birliği İzleme Raporlama ve Doğrulama (EU MRV) Sistemi revize edilmiştir. Bu iki yeni sistem (ETS ve MRV) 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca, AYM kapsamındaki “FuelEU Maritime” Yönetmeliği dahilinde, gemi yakıtlarındaki karbon içeriklerine göre vergilendirilmesi düzenlemesi Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiş olup, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bu kapsamda, yeşil dönüşümün hızla artan önemi ve ivmesine bağlı olarak denizcilik sektörümüzün düzenlemelerle birlikte stratejik karar alma, izleme ve raporlama, AB ETS ve FuelEU Maritime hesaplama metotları konularında bilgilendirilmesi maksadıyla; “Denizcilik Sektöründe AB Emisyon Ticaret Sistemi” konulu seminer Odamız Yönetim Kurulu Danışmanı Prof. Dr. Mustafa İNSEL tarafından 7 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 13:30’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Küresel ve bölgesel düzeyde ülkemiz ve sektörümüz açısından büyük bir değişimi konu alacak bahse konu seminere uzaktan toplantı programı (https://bit.ly/496pPFG), Meeting ID: 914 5848 7485-Passcode: 117171) üzerinden  iştirak etmek isteyen üyelerimiz Odamız Web sayfasında yer alan “Eğitim/Sunumlar” sekmesinde bulunan online katılım formunu doldurarak katılım sağlayabilecektir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.                                                                                                                                                                                 

106_410_410_106.pdf