• Anasayfa
  • |
  • Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar Hk.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar Hk.

01.04.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar, 6189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 8.10.2022 tarih ve 31977 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

730_2951_devlet_destekli_ticari_alacak_sigortas_sistemine_devlet_taraf_ndan_taahh_t_edilecek_reas_rans_deste_ine_dair_karar_hk.pdf