• Anasayfa
  • |
  • Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış Senelik İzin Belgesi Hk.

Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış Senelik İzin Belgesi Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün web sayfasında 17.11.2021 tarihinde yapılan duyuruda;

 

Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkındaki 5/1806 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilip 18 Kasım 1961 tarihli ve 10961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Yönetmelik ve bahsi geçen Yönetmeliğe dayanılarak çıkartılan 08/05/2014 tarihli, 2014/1 sayılı Genelge ile 04/10/1991 tarihli, 1991/223 sayılı Genelge uyarınca milli emniyetimizi ve gümrük hatlarımızın korunması, gemilere giriş-çıkışın disiplin altına alınması amacıyla yabancı limanlara sefer yapan milli gemilerimizle limanlarımıza gelen yabancı bayraklı gemilere iş gereği veya başka geçerli sebeplerle girip çıkmak isteyen ilgililerin anılan Yönetmeliğin 2 ila 10'uncu maddeleri gereği senelik ve geçici izin belgeleri almaları zorunluluğu bulunduğu bildirilmektedir.

 Bu nedenle, giriş kartı müracaatı yapmak isteyen firmaların başvuru yaparken aşağıda yer alan hususlara dikkat etmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

a) Vizeleme işlemleri; 2020 ve 2021 yılında firmalara verilen yeni kartların (işten çıkarılan personele ait kartlarda dahil) Bölge Müdürlüğümüze teslimini müteakip vizeleme işlemi yapılacak olup, ilgili firmanın eksik kart ibraz etmesi halinde başvuruları reddolunacaktır.

b) 2020 yılında Ticaret Bakanlığı kurumsal kimlik tasarımı uyarınca yeni nesil kartlar basıldığından 2019 ve öncesi verilen kartların vizeleme işlemi yapılmayacak olup yeni kart başvurusu yapılması gerekmektedir.

c) Giriş Kartı müracaatları Mülki İdare Amirliğinden havale alındıktan sonra Bölge Müdürlüğümüze yapılacak olup, havale alınmayan dosyalar işleme alınmayacaktır.

* Başvuru evrakları, 01/12/2021 -31/12/2021 tarihleri arasında Bölge Müdürlüğümüze teslim edilecektir.

* 02/01/2022 tarihinden sonra Bölge Müdürlüğümüzce vizeleme (bandrol) işlemi yapılacaktır.

 

VİZELEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

FİRMA İÇİN:
*Ticaret Sicil Gazetesi (Faaliyet alanını gösterir kısım mutlaka olacaktır.)
*Faaliyet Belgesi (Yeni tarihli)
*Vergi Levhası
*Vekâletname
*İmza Sirküleri


PERSONEL İÇİN:
*SGK Bildirimi (Son 2 aylık)
*Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* İkametgâh Belgesi (Geçerli Tarihli)


KART BAŞVURUSU YAPACAK FİRMALAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

FİRMA İÇİN:
*Ticaret Sicil Gazetesi (Faaliyet alanını gösterir kısım mutlaka olacaktır.)
*Faaliyet Belgesi (Yeni tarihli)
*Vergi Levhası
*Vekâletname
*İmza Sirküleri

PERSONEL İÇİN:
*SGK Bildirimi (Son 2 Aylık)
*İkametgâh Belgesi aslı (Geçerli Tarihli)
*Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
*1 adet Vesikalık fotoğraf (Arka yüzüne TC ve Firma adıyla)

 

Bölge Müdürlüğümüzce firmalara verilen Dış Hatlara Sefer yapan Gemilere Giriş Çıkış Belgesi 2022 yılı Ücretleri;

Vizeleme İşlemlerinde Bandrol İşlemi (Bandrol başına) : 7,5TL (Yedi lira elli kuruş) (KDV Dahildir)
Yeni Kart İşlemlerinde yeni kart işlemi (Kart başına) : 24 TL  (Yirmi dört lira)  (KDV Dahildir)
olarak belirlenmiştir. 

Not:Aşağıda belirtilen hesap numarasınayatırılacak olup alınan makbuz ile Bölge Müdürlüğümüzden kartların teslim alınması gerekmektedir.

 

Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış Senelik İzin Belgesi Hesap Numarası; Ticaret Bakanlığı 

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü

Ziraat Bankası ANKARA Kamu Kurumsal Şubesi

Hesap No: 13517898-5170

İban: TR650001001745135178985170

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

1201_3090_d_hatlara_sefer_yapan_gemilere_giri_k_senelik_izin_belgesi_hk.pdf