• Anasayfa
  • |
  • Dış Ticaret Taşımaları Hk.

Dış Ticaret Taşımaları Hk.

Sayın Üyemiz,

 

            İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün

                     27.12.2017 tarih ve E.101844 sayılı yazısı.

 

            İlgi yazı ile;

- Denizcilik sektörünün, ülkemiz için önemli bir döviz girdisi olmasının yanında bütün sektörlere katkısı olan lokomotif sektör olma özelliğini her zaman koruduğu, halihazırda Türk ekonomisinin rekor seviyede bir ekonomik büyüme gösterdiği, bu durumun genişleyen bir dış ticaret hacmi ve deniz ticareti sektörünün giderek daha hareketli bir konuma ulaşmasını ortaya koyduğu, bu durumunda mal hareketinin daha fazla ve daha hızlı bir şekilde yapılması gerektiği anlamına geldiği,

- Sınırların ortadan kalktığı, uluslararası rekabetin yoğun olduğu denizyolu taşımacılığının temel unsurlarından olan, taşımaların başlayıp sona erdiği limanlarda, hızlı ve güvenli bir şekilde yük elleçlenmesi, iş ve işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması hem limanın tercih edilmesi hem de deniz ticaret hacminin artması bakımından önem arz ettiği,

- Ülkemiz limanlarının rekabet gücünün arttırılmasının, deniz ticaretinin geliştirilmesi ve gelişen ekonomimize daha fazla katkı sağlaması amacıyla limanlarımızda özellikle dış ticarete yönelik mevcutta devam eden iş ve işlemlerin 2017 yılı sonuna kadar bitirilmesi bakımından, Liman Başkanlıklarınca limanlara duyurulmak üzere, liman işletici kuruluşlar ve diğer tüm paydaş kurum/kuruluşlarca gereken kolaylığın sağlanarak hizmetlerin ivedilikle yerine getirilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize arz ve rica ederiz.                                                                                     Saygılarımızla

                                                                                                                                     

     

                                                                                                                                    İsmail ASASOĞLU

                                                                                                                                    Genel Sekreter V.

EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                                    BİLGİ                                                        

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                       - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri      

- Türk Armatörler Birliği                                                             - İMEAK DTO Şube YK Başkanları                      

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                    - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                - TAİS                                                                         

- UND                                                                                         - 33 No'lu Meslek Komitesi Bşk. ve Üyeleri

- TÜRKLİM                                                                                  

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                                                                                                                                     

- UTİKAD

- ZEYPORT

- KOSDER    

- ROFED                                                                                         

- KOGAD

- WISTA Türkiye Derneği                                                                                                                     

- Gemi Sahibi Firmalar

- Acenteler                                                                                                    

- Liman İşletici Kuruluşlar          

 

780_4854_EK-780.pdf