• Anasayfa
  • |
  • Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeligi

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeligi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 08.03.2023 tarih ve 10821 sayılı ekli yazısında, Ticaret Bakanlığının 2.03.2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun getirdiği yenilikler doğrultusunda güncellenerek 14.9.2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ekinde yayımlanan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı'nın uygulama usul ve esaslarının düzenlenmesi ihtiyacının doğduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği taslağının hazırlandığı ifade edilmekte olup, söz konusu taslakla ilgili görüş ve önerilerinizin ekte kayıtlı görüş bildirme formuna uygun olarak en geç 10 Mart  2023 mesai bitimine kadar Odamıza (giti@denizticaretodasi.org.tr) gönderilmesi hususunu arz/rica ederim.

191_754_d_ticarette_teknik_d_zenlemeler_ve_standardizasyon_y_netmeligi.pdf