E-TAHSILAT HK.

İlgi yazı ile ; 01.01.2009 tarihi itibari ile gemi ve liman harçlarının Denizcilik Müsteşarlığı’nca hazırlanan e-tahsilat programı üzerinden elektronik ortamda yapıldığı, bu kapsamda gemi acenteliği yetki belgesi, gemi acentesi personel tanıtım kartı ve gemi acentesi personeli eğitim sertifikası ücretlerinin ve yenileme ücretleri ile düzenli hat izinleri ücretlerinin tahsilatının elektronik ortamda e-tahsilat üzerinden yapılacağı, http://odeme.denizcilik.gov.tr/login.aspx?ReturnUrl=%2fDefault.aspx adresinden e-tahsilat sayfasına ulaşılabileceği ifade edilmektedir. Bu itibarla, gemi acenteliği yetki belgesi, gemi acentesi personel tanıtım kartı ve gemi acentesi personeli eğitim sertifikası ücretleri, yenileme ücretleri ile düzenli hat izinleri ücretlerini ödemek isteyen üyelerimizin ödemelerini http://odeme.denizcilik.gov.tr/login.aspx? ReturnUrl=%2fDefault.aspx adresinden yapmaları gerekmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - YK Bşk ve Üyeler - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - YK Yedek Üyeler - Türk Armatörler Birliği - MK Başkanları - VDAD - KOSTBİR - GİSBİR Derneği - GESAD - İMEAK DTO Şubeler ve Temsilcilikler - Tüm acenteler