• Anasayfa
  • |
  • Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler

Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler

Sayın Üyemiz;

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 13.06.2023 tarih ve 217208 sayılı yazıda ;

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce uygulanmakta olan Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi ile Fener ve Tahlisiye Ücretleri Tarifelerindeki ekli tabloların 01.07.2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden düzenlendiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

442_1604_fiyatlar_n_belirlenmesi_tarifeler.pdf