• Anasayfa
  • |
  • GEMI ACENTESI PERSONELI TANITIM KARTI BAŞVURUSU HK.

GEMI ACENTESI PERSONELI TANITIM KARTI BAŞVURUSU HK.

Sayın Üyemiz, İlgi : T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2009 tarih ve 45676 sayılı yazısı. İlgi yazı ile ; 1. Kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” in 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, 2. Söz konusu Yönetmelik kapsamında, “Gemi Acenteliği Yetki Belgesi” ve “Gemi Acentesi Personel Tanıtım Kartı” başvurusu için talep edilen Adli Sicil Belgesi, Nüfus Cüzdanı Örneği ve İkametgah Belgesi’nin bundan böyle istenmeyeceği, söz konusu belgeler için talep sahibinin yazılı beyanının yeterli olacağı, 3. Konuyla ilgi detaylı bilginin Denizcilik Müsteşarlığı’nın web sayfasındaki Gemi Acenteliği yetki Belgesi Başvurularında İstenen Belgeler linkinde mevcut olduğu, bildirilmektedir. Bu itibarla, “Gemi Acenteliği Yetki Belgesi” ve “Gemi Acentesi Personel Tanıtım Kartı” başvurusunda bulunacak üyelerimizin, Denizcilik Müsteşarlığı’nca daha önceden talep edilen Adli Sicil Belgesi, Nüfus Cüzdanı Örneği ve İkametgah Belgesi yerine Ek’te yer alan “ Beyan Bilgi Formu” nu doldurmaları yeterli olacaktır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK : Beyan Bilgi Formu (1 sayfa) Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - YK Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - VDAD - İMEAK DTO Şubeler ve Temsilcilikler - Tüm Acenteler